Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Akademia rachunkowości poziom I - od podstaw (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-10-20 - 2021-10-26

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 30 h

Cena: 1790 PLN (2148 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 13 października

Dzień I
I.   Księgi rachunkowe  
1.  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.  Konta do ewidencji zdarzeń
2.1.  Konta syntetyczne i analityczne
2.2.  Konta pozabilansowe
2.3.  Obroty i salda kont
3.  Zasady ujęcia na kontach
4.  Dane z ksiąg rachunkowych do rozliczeń podatkowych i do bilansu
5.  Sprawozdanie finansowe – wyjaśnienie pojęcia, elementy

II.  Ewidencja zdarzeń związanych ze środkami pieniężnymi, zadania, ćwiczenia
1.  Konta środków pieniężnych
2.  Zapłata z kasy, z rachunku bankowego
3.  Zapłata wekslem
4.  Założenie i likwidacja lokaty
 
Dzień II.    
I.   Ewidencja zdarzeń związanych z majątkiem trwałym
1.  Zakup i sprzedaż środka trwałego
2.  Darowizna środka trwałego
3.  Wartości niematerialne i prawne (rodzaje), ewidencja
4.  Zadanie inwestycyjne – ewidencja księgowa kosztów i rozliczenia zadania
5.  Środki trwałe w budowie zaniechane i wstrzymane
6.  Likwidacja środka trwałego
7.  Likwidacja wartości niematerialnej i prawnej
8.  Zakup nieruchomości inwestycyjnej
9.  Niedobory i nadwyżki środków trwałych
10.Utrata wartości trwałych rzeczowych składników majątku
11.Źródła finansowania środka trwałego – sposób ujęcia

Dzień III
I.   Rozrachunki z pracownikami – ewidencja
1.  Zaliczki dla pracowników
2.  Rozliczenie zaliczek
3.  Wynagrodzenia dla pracowników
4.  Narzuty na wynagrodzenia
                             
II.  Rozrachunki z kontrahentami w złotych i w walucie obcej – ewidencja
1.  Konta zespołu „2” do rozrachunków z kontrahentami
2.  Należności
3.  Zobowiązania
4.  Przeliczenie należności i zobowiązań w walucie obcej – zasady, ewidencja
5.  Rozrachunki publicznoprawne
5.1.  Podatek VAT
5.2.  Podatek PCC
5.3.  Podatek dochodowy
5.4.  Składki ZUS
5.5.  Cło

Dzień IV
I.   Rzeczowy majątek obrotowy
1.  Zakup towarów, materiałów
2.  Wydanie materiałów do produkcji
3.  Sprzedaż towarów
                                                  
II.  Wytworzenie produktów
1.  Koszty wytworzenia
2.  Przyjęcie wyrobów do magazynu
3.  Wydanie wyrobów z magazynu
4.  Sprzedaż wyrobów, towarów, materiałów
5.  Utrata wartości

Dzień V
I.   Kapitały jednostki – definicje, ewidencja
1.  Kapitał podstawowy
2.  Inne kapitały
3.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II.  Rezerwy
1.  Zasady ewidencji i przykłady
2.  Zaliczki przekazane
2.1.  Na środki trwałe
2.2.  Na wartości niematerialne i prawne
2.3.  Na materiały, towary, wyroby gotowe
3.  Zapłata z góry i przychody – udokumentowanie i ewidencja
3.1.  Przychody ze sprzedaży towarów
3.2.  Przychody ze sprzedaży wyrobów
3.3.  Przychody ze sprzedaży materiałów
3.4.  Przychody ze sprzedaży usług
3.5.  Zaliczki otrzymane
3.6.  Zapłata przed wydaniem

Szkolenie kierowane do osób zainteresowanych rozwojem i budowaniem kariery w obszarze finansowo – księgowym, dla przedsiębiorców chcących samodzielnie prowadzić swoje rozrachunki, asystentów księgowych, osób, którym w codziennej pracy niezbędna jest wiedza z podstaw rachunkowości, zainteresowanych poszerzeniem kompetencji w zakresie wzmocnienia odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów i ich kontrolę, wykształceniem nawyku uporządkowania i dbałości o dokumenty.

 • Prezentacja zagadnień z zakresu prowadzenia rachunkowości w świetle przepisów Ustawy
  o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 •  Praktyczne przygotowanie do wypełniania obowiązków związanych z pracą w działach finansowych 
 •  Uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za rachunkowość na gruncie przepisów Ustawy
  o Rachunkowości,
 •  Wykształcania nawyku uporządkowania, systematyczności a także prawidłowego dokumentowania i ujmowania zdarzeń gospodarczych
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu regulacji prawnych dotyczących organizacji rachunkowości w jednostce, a także rodzajami zdarzeń gospodarczych, zasadami ich dokumentowania i ewidencji
 • Wysoka wartość praktyczna. Zajęcia prowadzą eksperci z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych
 • Prezentujemy liczne przykłady liczbowe i odwołujemy się do praktyki

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1790 plus 23% VAT, razem 2201.7
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

termin realizacji: 20,21,22,25,26 października

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 30 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

22.11

2021

25.10

2021

15.12

2021

04.10

2021

13.10

2021

15.11

2021

20.12

2021

20.10

2021

06.10

2021

15.11

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

"Dzięki ocena bardzo dobry +".

"Na szkoleniu widać bardzo dużą wiedzę prowadzącego, który w sposób rzetelny i dokładny przekazał istotną wiedzę. Jestem bardzo zadowolony."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Bardzo merytoryczne spotkanie, rzeczowy prowadzący, doskonale zorientowany w aktualnych zmianach."

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Szkolenie zawierało dużo praktycznych i merytorycznych treści z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Pracy. Ważne było, że po każdym omówionym zagadnieniu uczestnik miał możliwość w zadawaniu pytań na omawiany temat."

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

X