Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Podatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-10-06 - 2021-10-08

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 18 h

Cena: 1197 PLN (1436 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 września

Dzień I

1.    VAT – zasady ogólne
1.1.    Identyfikacja transakcji – sprzedaż – dostawa towarów i świadczenie usług
1.2.    Ustawa o VAT, a dyrektywa
1.3.    Interpretacje, orzecznictwo polskie, orzecznictwo TSUE – po co sięgać i jak korzystać.
1.4.    Prawo do odliczenia
1.5.    Nadużycie prawa
1.6.    Należyta staranność

2.    Zakres opodatkowania
2.1.    Zakres opodatkowania - czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia transakcji jednorazowych
2.2.    Towar, usługa, sprzedaż - znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
2.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT ze szczególnym uwzględnieniem transakcji jednorazowych, a prywatny zarząd majątkiem
2.4.    Transakcje nieodpłatne
2.5.    Powstrzymanie się od dokonywania czynności – jak identyfikować?
2.6.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?

3.    Podatnicy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia
3.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
3.2.    Podatnik czynny
3.3.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
3.4.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe
3.5.    Samonaliczenie
3.6.    Rejestracja w Polsce
3.7.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?

4.    Stawki i zwolnienia
4.1.    Stawki podstawowe
4.2.    Rola stawki 0%
4.3.    Zwolnienie
4.4.    Transakcja poza VAT
4.5.    Zwolnienie od podatku
4.6.    Stawki w budownictwie
4.7.    Obowiązek podatkowy

Dzień II

5.    Obowiązek podatkowy
5.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
5.2.    Czym różni się obowiązek podatkowy od zobowiązania podatkowego i dlaczego to ostatnie nie zawsze występuje w przypadku VAT
5.3.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
5.4.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
5.5.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.

6.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego
6.1.    Zasada ogólna - orzecznictwo
6.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
6.3.    Dokumentacja
6.4.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
6.5.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
6.6.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
6.7.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
6.8.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
6.9.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
6.10.  Współczynnik prawa do odliczenia

7.    Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
7.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
7.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - rejestracja, zasady i dokumentowanie dla zastosowania stawki 0%
7.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
7.4.    Import - definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku z tytułu importu
7.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
7.6.    Dostawa towarów z montażem

8.    Transakcje międzynarodowe - świadczenie usług
8.1.    Świadczenie usług - zasady ogólne (BTB, BTC)
8.2.    Usługi związane z nieruchomościami - zakres i zasady opodatkowania
8.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym
8.4.    Transport pasażerów i transport towarów
8.5.    “Eksport usług”
8.6.    Nabycie “krajowe”
8.7.    Import towarów
8.8.    Import usług
8.9.    Nabycie towarów z montażem
8.10.  Zbycie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Dzień III

9.    Korekty podatku
9.1.    Korekta faktur w związku ze zmianami ceny lub pomyłkami - ujmowanie w JPK
9.2.    Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika
9.3.    Proporcjonalne odliczenie VAT
9.4.    Prewspółczynnik
9.5.    Korekta roczna VAT z związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
9.6.    Zmiana sposobu przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego, zbycie przed

10.    Obowiązki instrumentalne
10.1.    Faktury
10.2.    JPK
10.3.    Podzielona płatność
10.4.    Kasy rejestrujące

11.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
11.1.    Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju
11.2.    Nowe środki transportu
11.3.    Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
11.4.    Rolnik ryczałtowy
11.5.    Taksówki osobowe

12.    Sankcje
12.1.    Kodeks karny skarbowy
12.2.    Kodeks karny
12.3.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
12.4.    Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
12.5.    Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika
12.6.    Odpowiedzialność solidarna nabywcy

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT.
Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków.
Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.
Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Katarzyna Knawa


Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1197 plus 23% VAT, razem 1472.31
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

22.11

2021

25.10

2021

15.12

2021

04.10

2021

13.10

2021

15.11

2021

20.12

2021

20.10

2021

06.10

2021

15.11

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, czytelne prezentacje i rozległa wiedza osoby prowadzącej szkolenie."

Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

"Bardzo treściwe szkolenie, jasna i rzetelna interpretacja przepisów poparta wieloma przykładami"

"Moja opinia jest pozytywna, szkolenie jest merytoryczne, trafne a także uwzględniające bieżące pytania słuchaczy."

"Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący , na wysokim poziomie merytorycznym. Szczególnie należy podkreślić liczne przykłady praktyczne zamówień i zastosowane orzecznictwo zaprezentowane przez wykładowcę."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

X