Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Podatek CIT, PIT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-10-19 - 2021-10-21

Prowadzący: Małgorzata Rzeszutek

Czas trwania: 18 h

Cena: 1080 PLN (1296 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 12 października

Dzień I

1.    PIT I CIT - elementy wspólne
1.1.    Pojęcie przychodu, dochodu, kosztów
1.2.    Dochody wyłączone z opodatkowania
1.3.    Kto jest podatnikiem
1.4.    Źródła przychodów
1.5.    Rezydencja podatkowa
1.6.    Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
1.7.    Kto to jest płatnik i jaką rolę pełni w PIT, a jaką w CIT
1.8.    Podatek na zasadach ogólnych, karta podatkowa i podatek od przychodów ewidencjonowanych - zakres wyboru - zasady ogólne

2.    PIT - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa
2.1.    Żródła dochodów uprawniające do skorzystania z karty oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.2.    Podmioty uprawnione do korzystania z karty podatkowej i ryczałtu
2.3.    Warunki korzystania z karty i ryczałtu
2.4.    Zasady opodatkowania i wpłaty podatku (karta i ryczałt)

3.    Ustawa o PIT
3.1.    Katalog źródeł przychodów
3.2.    Zasady łączenia źródeł przychodów - na przykładach deklaracji podatkowych
3.3.    Dochody ze stosunku pracy - przychód i koszty uzyskania przychodów
3.4.    Składki na ubezpieczenia społeczne - zasady odliczania
3.5.    Płatnik - obowiązek zgłoszenia osoby odpowiedzialnej za rozliczenia w imieniu płatnika, dokumenty składane przez pracownika, obowiązek obliczania i pobrania podatku, obowiązek przesłania PIT-11,

4.    PIT z działalności gospodarczej - opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym
4.1.    Przychody - zakres
4.2.    Data powstania obowiązku podatkowego
4.3.    Koszty - zasady ogólne
4.4.    Koszty pośrednie i bezpośrednie
4.5.    Dochód - wybór zasady ogólne i stawka liniowa - porównanie konsekwencji
4.6.    Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
4.7.    Zaliczki
4.8.    Rozliczenie roczne

Dzień II

5.    PIT - podstawa opodatkowania i wysokość podatku - ulgi i zwolnienia oraz rozliczenie roczne
5.1.    Odliczenia od przychodu
5.2.    Odliczenia od dochodu
5.3.    Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem
5.4.    e-PIT

6.    CIT - podatnicy
6.1.    Podatnicy - spółki kapitałowe
6.2.    Podatnicy - spółki osobowe
6.3.    Rezydent i nierezydent - zakres opodatkowania

7.    CIT - przychody
7.1.    Katalog źródeł przychodów
7.2.    Zyski kapitałowe
7.3.    Pozostałe przychody
7.4.    Data powstania przychodu
7.5.    Wyłączenia z opodatkowania

8.    CIT - koszty
8.1.    Koszty uzyskania przychodów - zasady ogólne
8.2.    Koszty pośrednie i bezpośrednie - moment ujęcia
8.3.    Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Dzień III

9.    CIT - środki trwałe i amortyzacja
9.1.    Środek trwały - pojęcie i klasyfikacja
9.2.    Wartość niematerialna i prawna
9.3.    Amortyzacja zasady ogólne
9.4.    Amortyzacja jednorazowa
9.5.    Zmiany stawek amortyzacji (szybsza i wolniejsza amortyzacja ŚT)
9.6.    Likwidacja środka trwałego

10.    Podatek u źródła - obowiązki płatnika
10.1.    Katalog przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła
10.2.    Obowiązek poboru podatku u źródła a należyta staranności płatnika
10.3.    Podwójne opodatkowanie
10.4.    Unikanie podwójnego opodatkowania - zwolnienia ustawowe i stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
10.5.    Rzeczywisty beneficjent
10.6.    Obowiązki instrumentalne - IFT-R

11.    CIT “estoński” - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
11.1.    Zwolnienia strefowe - najczęstsze problemy i nowe interpretacje
11.2.    Rozliczanie aktualnych strat podatkowych względem dochodów za lata poprzednie (covid-19)
11.3.    Uproszczone zaliczki - dopuszczalność zmian (covid-19)
11.4.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
11.5.    IP-BOX (covid-19)
11.6.    Ulga na złe długi (covid-19)

12.    Ceny transferowe
12.1.    Zasady
12.2.    Identyfikacja podmiotów powiązanych
12.3.    Ceny transferowe a oznaczanie transakcji w VAT
12.4.    Dokumentacja cen transferowych - co to jest
12.5.    Kiedy powstaje obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych i czy można ją przygotować samodzielnie “safe harbours”
12.6.    Formularz TPR - podstawy

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatków w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek- Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Bardzo przydatne informacje: fajny, otwarty sposób prowadzenia zajęć. Jestem bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana prezentowana wiedzą. Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych wskazówek."

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczące tego szkolenia."

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

"Wykładowca- osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

"Wysoki poziom, miła atmosfera. Polecam."

„Szkolenie rzetelnie przeprowadzone, informacje przekazane w dostępny sposób.”

„Bardzo dobra zawartość merytoryczna szkolenia, kompetentny prowadzący.”

„Merytoryczne szkolenie.Polecam.”

"Szkolenie bardzo fajne. Dobrze, że na bieżąco można było zadawać pytania związane z tematem i na bieżąco otrzymywać odpowiedzi. Wykładowca o dużej wiedzy na temat VAT-u."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1080 plus 23% VAT, razem 1328.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

22.11

2021

25.10

2021

15.12

2021

04.10

2021

13.10

2021

15.11

2021

20.12

2021

20.10

2021

06.10

2021

15.11

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Po raz pierwszy szkolenie przygotowane na temat przepływów zostało przeprowadzone w znakomity sposób. Wiedza, sposób przekazania nie pozostawia żadnych niejasności. Gorąco polecam."

"Organizację szkolenia jak i wykładowcę oceniam na najwyższą ocenę. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania.Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Zdobytą wiedzę w pełni wykorzystam w swojej firmie."

"Szkolenie bardzo profesjonalne. Osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie."

„Szkolenie bardzo ciekawe zapewniające wyjaśnienie zagadnień problematycznych oraz uporządkowanie bieżących zmian podatkowych.”

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem"

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu."

"Składnie, rzeczowo i profesjonalnie"

"Moja opinia jest pozytywna, szkolenie jest merytoryczne, trafne a także uwzględniające bieżące pytania słuchaczy."

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

X