Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Karpacz 6-9.12-2022

 

X

PRAWO PRACY i ZATRUDNIENIE - ZMIANY 2022 -2023
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-12-15 - 2022-12-16

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 12 h

Cena: 900 PLN (1080 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 8 grudnia

Program szkolenia będzie aktualizowany do obowiązującego stanu prawnego

Dzień I

1.    Stosunek pracy – podstawy zawieranie
1)    Przepisy prawa pracy
2)    Formy umów – pisemna, elektroniczna, dokumentowa
3)    Dokumentacja kandydata do pracy
4)    Zasady pobierania danych biometrycznych
5)    Dokumentacja przed podjęciem pracy
6)    Podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
a)    formy prowadzenia: papierowa i cyfrowa
b)    teczka akt osobowych – części i kategorie dokumentów
c)    dokumentacja czasu pracy
d)    dokumentacja urlopowa, płacowa i rejestry środków ochronnych
e)    okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasady kontynuacji dokumentacji po ponownym zatrudnieniu
f)    postępowanie z dokumentacją po zakończeniu terminu przechowywania

2.    Umowa o pracę – zasady, wykonywanie, rozwiązywanie
1)    Rodzaje umów
2)    Umowy terminowe – próbna, na czas określony
3)    Maksymalne okresy zatrudnienia
4)    Umowa na czas nieokreślony
5)    Porozumienie stron
6)    Wypowiedzenie – terminy, zasady wypowiedzenia
7)    Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
8)    Czynności na zakończenie stosunku pracy
a)    rozliczenie z pracodawcą
b)    wydanie świadectwa pracy
c)    zasady dotyczące umów o zakazie konkurencji po zakończeniu zatrudnienia w świetle planowanych zmian Kodeksu pracy

3.    Umowy cywilnoprawne
1)    Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne
2)    Umowa zlecenie i umowa o dzieło – różnice
3)    Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie
4)    Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne:
a)    zasady ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o świadczenie usług
b)    obowiązek rejestracyjny umów o dzieło w ZUS
5)    Wynagradzanie z tytułu umów zleceń i o świadczenie usług: minimalna stawka godzinowa i jej zastosowanie, ewidencja godzin usług
6)    Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło: sposoby ustalania, wynagrodzenie częściowe, wadliwe wykonanie dzieła
7)    Zakończenie umowy
–    zlecenie na czas określony lub nieokreślony
–    wykonanie dzieła
–    zakończenie przed czasem: wypowiedzenie zlecenia – odstąpienie od umowy o dzieło, odpowiedzialność za szkody

Dzień II

4.    Projektowane zmiany Kodeksu pracy: praca zdalna
1)    Organizowanie pracy zdalnej według aktualnych przepisów: zasady polecania, odwołanie pracy zdalnej, praca „hybrydowa”
2)    Niezdolność do pracy a praca zdalna.
3)    Nowe przepisy w zakresie pracy zdalnej
a)    zniesienie telepracy
b)    praca zdalna uzgodniona z pracownikiem,
c)    praca zdalna na polecenie pracodawcy
d)    okazjonalna praca zdalna – wymiar roczny
e)    przepisy zakładowe dotyczące pracy zdalnej i ich zakres obowiązywania
f)    zasady wykonywania pracy zdalnej:
–    obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia narzędzi i sprzętu
–    obowiązki finansowe pracodawcy
–    kontrola warunków pracy zdalnej
–    warunki cofnięcia pracy zdalnej

5.    Projektowane zmiany Kodeksu pracy: badanie trzeźwości pracowników
1)    Wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników
2)    Zasady przeprowadzania badań – obowiązki pracodawcy
3)    Metody przeprowadzania badań
4)    Wyniki badań i ich skutki dla pracownika badanego
5)    Zasady przechowywania danych o badaniach
6)    Zmiany dotyczące kar porządkowych

6.    Planowane zmiany w Kodeksie pracy związane z wdrożeniem Dyrektyw UE z września 2019 r. dotyczących: przejrzystych warunków zatrudnienia (Dyrektywa 2019/1152) i work-life balance (Dyrektywa 2019/1158)
1)    Zakaz niekorzystnego traktowania z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych
2)    Umowy o pracę na okres próbny: nowe przepisy (zasady zawierania, zmiany okresów zatrudnienia)
3)    Wypowiedzenia umów o pracę na czas określony – nowe zasady
4)    Dodatkowe zatrudnienie – zakaz ograniczeń
5)    Rola zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy dla ograniczenia dodatkowych zajęć pracowników
6)    Nowe zasady delegowania pracownika do pracy za granicę – okresy, obowiązki pracodawcy
7)    Nowe informacje o warunkach zatrudnienia
8)    Zmiany w szkoleniach – rodzaje szkoleń, obowiązki pracodawcy, finansowanie, szkolenia a czas pracy
9)    Nowe rodzaje zwolnień: siła wyższa, sprawy osobiste
10)  Urlopy opiekuńcze – nowa instytucja kodeksowa: zasady udzielania, wymiar
11)  Zmiany w urlopach rodzicielskich – zwiększenie wymiaru, przydzielenie części urlopu tylko jednemu rodzicowi
12)  Elastyczna organizacji pracy – rodzaje, komu przysługuje i pod jakimi warunkami

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych, HR oraz księgowości, do osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów,wystawianie dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń. Szkolenie prezentuje aktualny stan prawny.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji,ponadto autor  licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.Stała współpraca z wydawnictwami:-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.),     Wolters Kluwer (od 2005 r.), Wiedza i Praktyka (od 2006 r.), C.H. Beck (od 2007 r.)

Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze .
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)  Dokumentacja pracownicza
11)  Czas pracy w instytucjach kultury
12)  Czas pracy w służbie zdrowia
13)  Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)  Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych.

Opinie po szkoleniu eksperta:

"Profesjonalne szkolenie - przystępnie przekazana wiedza, dostarczone materiały, możliwość zadawania pytań. Obsługa szkolenia również na wysokim poziomie."

"Szkolenie merytoryczne, zagadnienia przekazane w sposób zrozumiały i rzeczowy. Wykładowca kompetentny i komunikatywny. Szkolenie godne polecenia."

 

"Jestem zadowolony z udziału w szkoleniu pn. „Prawo pracy – dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia organizowanego przez Akademię Kształcenia Kadr. Przekazana wiedza przyczyniła się do poszerzenia moich kompetencji w zakresie objętym tematyką szkolenia. Nadmieniam, że szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny. Omawiane zagadnienia prezentowane były w sposób jasny i zrozumiały. "

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 900 plus 23% VAT, razem 1107
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

05.12

2022

05.12

2022

15.12

2022

15.12

2022

21.12

2022

12.12

2022

28.12

2022

08.12

2022

29.12

2022

19.12

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

"Szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane. Informacje dotyczące przedstawionych tematów zostały jasno i zrozumiale przekazane."

"Szkolenie prowadzone w sposób bardzo zrozumiały i przejrzysty. Prowadzący dobrze przygotowany merytorycznie. Dodatkowym atutem są wzory dokumentów wewnętrznych możliwych do wykorzystania. "

Szkolenie b. dobre merytorycznie i zaleta, że przeprowadzone przez wysokiej klasy praktyka, z dużą ilością przykładów."

"Tematy w zakresie podatków Vat i Cit były przedstawione w sposób komunikatywny i przejrzysty. Omówione były bardzo dokładnie zmiany w obu podatkach oraz stan prawny przed zmianami przepisów."

"Zajęcia prowadzone fachowo i rzetelnie, z ciekawymi przykładami."

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przepisy prawne poparte licznymi przykładami. Wykładowca chętnie odpowiada na pytania."

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu."

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

X