Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Karpacz 6-9.12-2022

 

X

Podatek VAT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-12-28 - 2022-12-30

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 18 h

Cena: 1350 PLN (1620 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 21 grudnia

Dzień 1
1.    Podatnicy podatku VAT – obowiązek rejestracyjny, prawo do wyboru zwolnienia

2.    Przypomnienie zasad kierujących podatkiem VAT.

3.    Zasady odliczenia podatku – zmiany w 2022 r.
- prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE;
- moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego w tym przy usługach budowlanych;
- rodzaje faktur
- faktura a prawo do podatku naliczonego – czy jest niezbędna?    
- faktura od podatnika niezarejestrowanego – odliczać czy nie?
- faktury otrzymane po terminie, faktury odnalezione a prawo do podatku naliczonego – jak kształtować rozliczenie podatku VAT, aby było optymalne w świetle zmian z 2022 r.; nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.

4.    Raportowanie faktur w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT – pliki JPK_V7 w 2022 r.
- kody towarów i usług, procedury a elementy obowiązkowe faktury
- czy paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną – kontrowersyjne objaśnienie MF, raportowanie w JPK_V7
- dodatkowe elementy ewidencji sprzedaży obowiązkowe od 01.01.2022 r.
- kara pieniężna za błędy w ewidencji, zasady składania czynnego żalu KKS.

5.    Nowelizacja przepisów – pakiety SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3  – które rozwiązania są korzystne dla podatnika, zmiany 2022 r.(zgodnie z aktualnym stanem prawnym)

6.    Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady po orzeczeniu TSUE, prawa i obowiązki wierzyciela, prawa i obowiązki dłużnika – nowelizacja przepisów

7.    Faktury korygujące – nowelizacja przepisów w 2022 r. - prawa i obowiązki stron transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

Dzień drugi

1.    Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak  szykować się do zmian :
- faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana – wady, zalety, różnice
– numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
- zachęta dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
- preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
- podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
- określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
- obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
- kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
- korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

2.    Samochód w firmie – zasady odliczenia, najnowsze zmiany. Pułapki, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, nowy termin na VAT – 26.

3.    Wyłączenia stosowania obniżenia podatku. Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem  usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Nowelizacja przepisów.

4.    Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
- procedury rejestracyjne – czynności us poprzedzające rejestrację;
- biała księga – jak korzystać z bazy danych aby zagwarantować zachowanie zasad należytej staranności - korzyści i negatywne skutki dla podatnika.
- mechanizm podzielonej płatności - kiedy obowiązkowy, kiedy dobrowolny – zasady stosowania po zmianach 2022 r.; uwolnienie środków z subkonta VAT.
- plik JPK_V7 - jak pozyskane informacje wpływają na uszczelnienie systemu VAT

5.    Zasady zwrotu podatku:
- terminy i zasady zwrotu,
- przyspieszony zwrot – nowe rozwiązania z 2022 r.
- zwrot a mechanizm podzielonej płatności
- zwrot a faktury ustandaryzowane i KReF
- szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy

Dzień trzeci

1.    Krótko o pakiecie e- commerse – co każdy podatnik powinien wiedzieć,
- zmiana metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i  z terytorium kraju;
- zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
- ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej Unii Europejskiej;
- zamiana VAT-MOSS na VAT-OSS;
- likwidacja zwolnienia od podatku VAT przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
- wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla importu towarów przy przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

2.    Czynności nieodpłatne
- nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych
- omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych (gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.)
- podatek naliczony a świadczenia z ZFŚS

3.    Kasa rejestrująca w firmie:
- kto musi mieć kasę rejestrującą, zwolnienia nowe zasady wprowadzone w 2022 r.;
- jak dobrać rodzaj kasy do profilu działalności  – kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, kasy on-line, mające postać oprogramowania, kasy specjalne;
- prawo do ulgi i obowiązek jej zwrotu;
- obowiązki użytkownika
- terminale płatnicze a kasa fiskalna.

4.    Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wysokość, zasady nakładania, orzeczenie TSUE, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT – kiedy sankcja jest niezgodna z dyrektywą UE.

5.    Podatek VAT a przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal – jak i kiedy można go stosować.

6.    Kontrola podatkowa w firmie – jak się przygotować.
- planowanie kontroli w US. Jakie branże są najczęściej typowane do kontroli.
- etapy kontroli podatkowej:
- korekta faktury w toku kontroli i po kontroli – najnowsze orzecznictwo.

7.    Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

- główni księgowi
- pracownicy działów księgowych firm (specjaliści ds. VAT)
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych
- doradcy podatkowi
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT. Celem pierwszego dnia szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zasad VAT. W kolejnych dniach zostaną omówione poszczególne aktualne problemy powodujące trudności w rozliczeniach tego podatku

Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków. Szkolenie ma ugruntować podstawową wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku. Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Dorota Łabuda


Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

" Szkolenie prowadzone w bardzo interesujący sposób, osoba prowadząca na bieżąco i wyczerpująco odpowiadała na zadawane na czacie pytania. Poziom merytoryczny szkolenia i przekaz na wysokim poziomie. Szkolenie zorganizowane sprawnie, wszystkie materiały przesłane na maila."

"Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, przejrzyste opracowanie materiałów, z których jeszcze skorzystam w bieżącej pracy, zagadnienia podatku VAT zostały przejrzyście wyjaśnione. Pani prowadząca szkolenie przekazała fachową wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem pracy w urzędzie skarbowym. Merytoryczne przykłady, podane podstawy prawne pozwolą mi na poszerzenie wiedzy.

"Szkolenie b. dobre merytorycznie i zaleta, że przeprowadzone przez wysokiej klasy praktyka,  z dużą ilością przykładów."

 

 "Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym."

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

"Szkolenie bardzo interesujące, bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Organizacja oraz prowadzenie online- bez zarzutu. Prowadząca dobrze zanajomiona z tematem, miło słuchało się wykładu."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1350 plus 23% VAT, razem 1660.5
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

05.12

2022

05.12

2022

15.12

2022

15.12

2022

21.12

2022

12.12

2022

28.12

2022

08.12

2022

29.12

2022

19.12

2022

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

"Szkolenie bardzo ciekawe, maksymalnie wyczerpujący temat. Świetny wykładowca, który umie przekazać posiadaną na dany temat wiedzę. Szkolenie pomogło mi rozwiązać wiele podatkowych problemów"

"Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Przydatne materiały szkoleniowe."

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko centrum miasta, dogodne godziny."

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

"Szkolenie pozwala na uniknięcie popełniania błędów w załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym."

"Szkolenie bardzo się podobało. Treść przekazana przez prowadzącego była jasna i wyczerpująca. Informacje przekazane logiczne. Udzielone odpowiedzi na pytania były wyczerpujące. Materiały pomocnicze użyteczne i łatwe w użyciu. "

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny . Fantastyczna atmosfera".

X