Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Środki trwałe dla służb technicznych i finansowych - aspekty prawne, techniczne, finansowe.
NowośćPromocja

Miejsce: Wisła

Termin: 2019-08-01 - 2019-08-02

Prowadzący: Witold Bojanowski

Czas trwania: 12 h

Cena: 999 PLN (1099 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 19 lipca

1.       Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego.
1.1.    Rzeczowy charakter
1.2.    Dolna granica wartości
1.3.    Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4.    Prawo własności
1.4.1. Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2. Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4. Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2.       Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
2.1.    Źródło wszystkich regulacji czyli kodeks cywilny
2.2.    Definicja nieruchomości
2.3.    Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.4.    Urządzenia zwane budowlami
2.5.    Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.6.    Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu

2.7.    Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.7.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.7.2. Obiekty budowlane a nieruchomości
2.7.3. Budynek a budowla
2.7.4. Obiekty liniowe
2.7.5. Obiekty małej architektury
2.7.6. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.7.7. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.7.8. Tymczasowe obiekty budowlane
2.7.9. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.7.9.1.Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.7.9.2.Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.7.9.3.Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.7.9.4.Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3.       Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1.    Budynków
3.2.    Pojazdów
3.3.    Zestawów komputerowych

4.       Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje
4.1.    Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2.    Konserwacje
4.3.    Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1. Remonty typowe
4.3.2. Remonty planowe
4.3.3. Remonty awaryjne
4.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji

4.4.    Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2. Przebudowa
4.4.3. Rekonstrukcja
4.4.4. Adaptacja
4.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7. Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.

4.5.    Miary wartości użytkowej
4.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2. Jakość produktów
4.5.3. Koszty eksploatacji
4.5.4. Wydajność
4.5.5. Inne miary
4.5.5.1.Wpływ na środowisko
4.5.5.2.BHP

5.      Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
5.1.   Odpisy jednorazowe
5.2.   Odpisy rozłożone w czasie
5.2.1.Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
5.2.2.Obliczanie stawki amortyzacji
5.2.3.Wybór metody amortyzacji
5.2.4.Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
5.2.5.Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
5.2.6.Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
5.2.7.Wstrzymanie amortyzacji

6.      Części składowe i peryferyjne
6.1.   Definicja części składowej i peryferyjnej.
6.2.   Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
6.3.   Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
6.4.   Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
6.5.   Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
6.6.   Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
6.7.   Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

7.      Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
8.      Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
9.      Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, służb technicznych, dyrektorów oraz kierowników jednostek, kierowników działów, głównych księgowych, księgowych i finansistów.

Celem szkolenia jest pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w firmach. Omawiane będa  aspekty prawne, techniczne, finansowe tego zagadnienia. W szczególności pojęcia środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym , prawa własnosci w odniesieniu do srodka trwałego, użytkowania środka trwałego, funkcjonowania środka trwałego w prawie budowlanym, wyceny środków trwałych.

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów.Udział w szkoleniu służb technicznych i finansowych pozwoli na spójność posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym temacie.

Witold Bojanowski


Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

Opinie

"Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

A.Raszkiewicz PPK

"Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

S. Słowikowski PPK

"Perfekcyjnie prowadzone szkolenie zgodnie z tematem zajęć. Wiedza przekazywana na łatwym do zrozumienia i zapamiętania językiem."

 P.Jeromin Novago

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak PGNiG

"Poziom wiedzy wykładowcy jest imponujący, konkretny i zdecydowany. Bardzo pomocny w odpowiedzi na pytania występujące w rzeczywistości u podatnika"

E. Dorożyńska Mercegaglia  

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

01.08

2019

31.12

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

"Szkolenie odbyło się w sposób zrozumiały w 100% i interesujący"

A. Wożniak

BHE Dychów

Szkolenie prowadzone dynamicznie, zgodnie z programem wykładowca wyczerpujaco odpowiada na pytania zadane przez uczestniczki szkolenia"

U.Troszka

MAKAR

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

M.Iwachów

Limatherm Components sp. z o.o.

"Szkolenie przygotowane w profesjonalny sposób, osoba prowadząca bardzo rzetelnie przygotowana z dużą wiedzą. Każde zagadnienie wyjaśnione w prosty sposób, zrozumiały dla każdego uczestnika"

K.Busz

CALDO

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym..."

D. Pawlikowski

Delta Trans Logistik

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

"Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, dobry kontakt z wykładowcą"

M. Nowak-Weilburger

Grafik

"Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zgodny z tematem. Wykładowca wyczerpująco odpowiedział na zadane pytania"

I. Frończyk

MPGKo

"Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Przydatne materiały szkoleniowe."

A. Jabłonowska

UG

X