Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Kontrakty długoterminowe- rozliczanie umów o roboty budowlane wykonywane w kraju lub za granicą
NowośćPromocja

Miejsce: Kraków

Termin: 2019-08-21 - 2019-08-23

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak, Ewelina Lelito, LL.M.

Czas trwania: 21 h

Cena: 1449 PLN (1650 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 14 sierpnia

1 DZIEŃ

ASPEKTY PODATKOWE KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH WYKONYWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych.

1.1. Przychody podatkowe:

a) zasady ogólne dotyczące powstawania przychodu;

b) szczególne zasady powstawania przychodu w przypadku usług budowlanych;

c) otrzymanie całości lub części zapłaty za usługę lud dostawę, zaliczki oraz zadatki, kary umowne oraz odszkodowania, kaucja gwarancyjna jako świadczenie nieopodatkowane, odstępne;

d) usługi świadczone w ramach umów o roboty budowlane: usługi świadczone z materiałów powierzonych, dostawa z montażem;

d) ustalenie momentu wykonania usługi – rola protokołów zdawczo – odbiorczych, powstawanie obowiązku w przypadku braku protokołu;

e) interpretacje, wyroki.

1.2. Koszty uzyskania przychodów. Koszty bezpośrednio związane z przychodami z umów długoterminowych – rozliczanie.  Interpretacje i wyroki.

1.3. Kluczowe postanowienia kontraktów budowlanych, które mają wpływ na ich opodatkowanie: określenie przedmiotu umowy w przypadku świadczeń złożonych/usługi kompleksowe.

1.4. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji długoterminowej z podmiotem powiązanym. Metoda kalkulacji ceny i inne czynniki cenotwórcze. Zmiany w  obowiązku dokumentacyjnym od 2017 r. Sprawozdanie CIT-TP.

1.5. Podstawa opodatkowania. Odliczenia.

2. Podatek od towarów i usług.

2.1. Czynności opodatkowane podatkiem. Świadczenie usług, dostawa towarów.

2.2. Prawidłowe zasady dokumentowania kontraktów długoterminowych: terminy wystawiania faktur VAT, możliwość wystawienia faktury pro forma, wystawianie faktur przed otrzymaniem zaliczki, termin wystawienia faktury w przypadku braku odbioru prac budowlanych, prawidłowa treść faktury VAT.

2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego.

2.4. Interpretacje, wyroki.

2 DZIEŃ

ASPEKTY PODATKOWE KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH WYKONYWANYCH POZA TERYTORIUM POLSKI.

1. Pojęcie „zakładu” budowlanego w rozumieniu Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.  

2. Art. 7 Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku jako reguła alokacji zysków do „zakładu” budowlanego za granicą.

3. Koszty uzyskania przychodów oraz przychody osiągane za granicą. Alokowanie kosztów i przychodów.

4. Transakcje pomiędzy polską spółką a jej zakładem poza terytorium polski. Dokumentacja podatkowa transakcji z zakładem. Elementy dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji z zakładem.

5. Zeznanie roczne ( CIT-8) a podatek/dochód/strata zakładu położonego za granicą.

6. Metody unikania podwójnego opodatkowania.

7. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do „zakładu” budowlanego. Reguła 183 dni. Pracodawca użytkownik.

8. Prace i rekomendacje OECD w zakresie zmian w art. 7, art. 15 Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. 

3 Dzień 

Rozliczanie kontraktów długoterminowych-aspekty rachunkowe

I. Charakterystyka umów o usługi budowane

1. Podstawa prawna

2. Usługi budowane –charakterystyka, rodzaje umów długoterminowych

3. Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym

4. Przychody z usługi budowlanej – charakterystyka, rodzaje – ewidencja

5. Koszty usługi budowlanej  – charakterystyka, rodzaje -ewidencja

6. Odstąpienie od umowy – skutki, ewidencja

7. Data wykonania usługi – data powstania przychodu podatkowego

II. Ustalanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych

1. Określenie i ustalenie stopnia zaawansowania na dzień bilansowy

2. Podstawowe metody obmiaru stopnia zaawansowania

2.1 metoda kosztowa

2.2 metoda obmiaru wykonanych prac

3. Brak możliwości ustalania stopnia zaawansowania -skutki

4. Wymogi stosowania umowy kosztowej obmiaru

5. Ustalanie przychodów z umowy budowlanej

5.1 w metodzie obmiaru

5.2 w metodzie kosztowej  

6. Ustalenie kosztów z umowy budowlanej

7. Ewidencja różnic w zakresie przychodów i kosztów

7.1 nadwyżka przychodów objętych fakturami częściowymi nad kwotą oszacowanych przychodów

7.2 nadwyżka przychodów oszacowanych nad kwotą przychodów objętych fakturami częściowymi

7.3 skutki podatkowe ewidencji różnic przychodów

7.4 koszty oszacowane a koszty faktycznie zafakturowane (poniesione)

7.5 skutki podatkowe różnic w zakresie kosztów

8. Rezerwa na przewidywaną stratę, ustalenie, ewidencja

III. Prezentacja w bilansie  

1. Ujawnienia we wprowadzeniu do bilansu

2. Ujawnienia w bilansie wykonawcy – dodatkowe pozycje

2.1 Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych

2.2 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych

3. Prezentacja nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi (narastająco)

4. Prezentacja nadwyżki należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi (narastająco)

5. Nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi (narastająco)

6. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych (narastająco)

7. Ujawnienia w informacji dodatkowej informacje o umowach niezakończonych łącznie, w tym umowy ustalania metodą zysku zerowego

7.1 Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych

7.2 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych

7.3 Przychody bilansowe i przychody zafakturowane 

7.4 Koszty bilansowe i koszty faktycznie poniesione

7.5 Pozostałe ujawnienia w informacji dodatkowej

IV. Podatek odroczony – ustalenie, ewidencja

V. Zakończenie kontraktu – odbiór robót

 

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, służb technicznych, a także dla działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach z branży budowlanej i deweloperskiej.

Celem  szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczenia długoterminowych kontraktów budowlanych na gruncie najnowszych przepisów podatków dochodowych, z uwzględnieniem umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Omawiane są także metody rozliczenia kontraktów długoterminowych w szczególności przykłady z ewidencji usług budowlanych. Autorki zwracają uwagę na praktyczne przykłady rozliczenia usługi budowanej według różnych metod oraz na ich ewidencję i skutki podatkowe, przy uwzględnieniu zmian w umowach.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalającą na prawidłowe  rozliczanie kontraktów długoterminowych rezlizowanych w branży budowlanej.Zaprezentowana zostanie w czasie szkolenia specjalistyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem,zgodna z najlepszymi praktykami.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont

Ewelina Lelito, LL.M.


Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywa w spółkach doradztwa podatkowego (m.in. BDO, Deloitte Legal), administracji podatkowej oraz w ramach kancelarii prawniczych (m.in. SPCG). Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1449 plus 23% VAT, razem 1782.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

Zmiany VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo."

M.Socha

Anro-Trade

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzednika."

K.A.Dębowska

PUP

"Dobre przygotowanie prowadzącej szkolenie, wysokie kwalifikacje. Ciekawa prezentacja. Obszerne materiały i doświadczenie w praktyce"

S. Kasprzak

Usługi Projektowe

"Szkolenie bardzo ciekawe, maksymalnie wyczerpujący temat. Świetny wykładowca, który umie przekazać posiadaną na dany temat wiedzę. Szkolenie pomogło mi rozwiązać wiele podatkowych problemów"

J. Gliwa

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

"Szkolenie ciekawe i merytoryczne dobra organizacja. Wystarczające i wyczerpujące materiały szkoleniowe"

Justyna Ziąber

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

Dom Pomocy Społecznej

"Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pan prowadzący ma łatwość w przekazywaniu informacji.Jestem bardzo zadowolona."

B.Zalewska

Polatom

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

M.Iwachów

Limatherm Components sp. z o.o.

"Bardzo dobra znajomośc zagadnień u wykładowcy"

J.Kroczyńska

John Cotton

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych.

S. Słowikowski

PPK

X