Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Rachunkowość od podstaw
Nowość

Miejsce: Kraków

Termin: 2019-07-01 - 2019-07-09

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 30 h

Cena: 2250 PLN + VAT

Dzień I
I.  Księgi rachunkowe 
1.  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.  Konta do ewidencji zdarzeń
2.1. Konta syntetyczne i analityczne
2.2. Konta pozabilansowe
2.3. Obroty i salda kont
3.  Zasady ujęcia na kontach
4.  Dane z ksiąg rachunkowych do rozliczeń podatkowych i do bilansu
5.  Sprawozdanie finansowe – wyjaśnienie pojęcia, elementy

II. Ewidencja zdarzeń związanych ze środkami pieniężnymi
1.  Konta środków pieniężnych
2.  Zapłata z kasy, z rachunku bankowego
3.  Zapłata wekslem
4.  Założenie i likwidacja lokaty

Dzień II.   
I.  Ewidencja zdarzeń związanych z majątkiem trwałym
1.  Zakup i sprzedaż środka trwałego
2.  Darowizna środka trwałego
3.  Wartości niematerialne i prawne (rodzaje), ewidencja
4.  Zadanie inwestycyjne – ewidencja księgowa kosztów i rozliczenia zadania
5.  Środki trwałe w budowie zaniechane i wstrzymane
6.  Likwidacja środka trwałego
7.  Likwidacja wartości niematerialnej i prawnej
8.  Zakup nieruchomości inwestycyjnej
9.  Niedobory i nadwyżki środków trwałych
10.Utrata wartości trwałych rzeczowych składników majątku

Dzień III
I.  Rozrachunki z pracownikami – ewidencja
1.  Zaliczki dla pracowników
2.  Rozliczenie zaliczek
3.  Wynagrodzenia dla pracowników
4.  Narzuty na wynagrodzenia
                       
II. Rozrachunki z kontrahentami w złotych i w walucie obcej – ewidencja
1.  Konta zespołu „2” do rozrachunków z kontrahentami
2.  Należności
3.  Zobowiązania
4.  Przeliczenie należności i zobowiązań w walucie obcej – zasady, ewidencja
5.  Rozrachunki publicznoprawne
5.1.Podatek VAT
5.2.Podatek PCC
5.3.Podatek dochodowy
5.4.Składki ZUS
5.5.Cło

Dzień IV
I.  Rzeczowy majątek obrotowy
1.  Zakup towarów, materiałów
2.  Wydanie materiałów do produkcji
3.  Sprzedaż towarów
                             
II. Wytworzenie produktów
1.  Koszty wytworzenia
2.  Przyjęcie wyrobów do magazynu
3.  Wydanie wyrobów z magazynu
4.  Sprzedaż wyrobów, towarów, materiałów
5.  Utrata wartości

Dzień V
I.  Kapitały jednostki – definicje, ewidencja
1. Kapitał podstawowy
2. Inne kapitały
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II.  Rezerwy
1.  Zasady ewidencji i przykłady
2.  Zaliczki przekazane
2.1.Na środki trwałe
2.2.Na wartości niematerialne i prawne
2.3.Na materiały, towary, wyroby gotowe
3.  Zapłata z góry i przychody – udokumentowanie i ewidencja
3.1.Przychody ze sprzedaży towarów
3.2.Przychody ze sprzedaży wyrobów
3.3.Przychody ze sprzedaży materiałów
3.4.Przychody ze sprzedaży usług
3.5.Zaliczki otrzymane
3.6.Zapłata przed wydaniem

Szkolenie kierowane do osób zainteresowanych rozwojem i budowaniem kariery w obszarze finansowo – księgowym, dla przedsiębiorców chcących samodzielnie prowadzić swoje rozrachunki, asystentów księgowych, osób, którym w codziennej pracy niezbędna jest wiedza z podstaw rachunkowości, zainteresowanych poszerzeniem kompetencji w zakresie wzmocnienia odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów i ich kontrolę, wykształceniem nawyku uporządkowania i dbałości o dokumenty.

 • Prezentacja zagadnień z zakresu prowadzenia rachunkowości w świetle przepisów Ustawy
  o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 •  Praktyczne przygotowanie do wypełniania obowiązków związanych z pracą w działach finansowych 
 •  Uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za rachunkowość na gruncie przepisów Ustawy
  o Rachunkowości,
 •  Wykształcania nawyku uporządkowania, systematyczności a także prawidłowego dokumentowania i ujmowania zdarzeń gospodarczych
 • Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu regulacji prawnych dotyczących organizacji rachunkowości w jednostce, a także rodzajami zdarzeń gospodarczych, zasadami ich dokumentowania i ewidencji
 • Wysoka wartość praktyczna. Zajęcia prowadzą eksperci z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i badaniu sprawozdań finansowych
 • Prezentujemy liczne przykłady liczbowe i odwołujemy się do praktyki

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont

Koszt uczestnictwa:

• -zajęcia odbywają się 1,2,3,8,9 lipca
• -jednej osoby 2250 plus 23% VAT, razem 2767.5
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.07

2019

21.08

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak

PGNiG

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny . Fantastyczna atmosfera".

B Zajączkowska

Lesaffre Polska

"Bardzo rzeczowe i merytoryczne szkolenie, z dobrymi materiałami pomocniczymi. Prowadzący podaje przykłady, które pomagaja zrozumieć wykładany temat."

I. Kopeć

Polmarkus

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Szkolenie przygotowane profesjonalnie, merytorycznie bardzo zadawalające. Materiały szkoleniowe wyczerpujące.... Dużo informacji wykorzystywanych w praktyce."

Izabela Chwiałkowska

EMAG Serwis

"Zakres szkolenia szeroki. Szkolenie prowadzone zrozumiale. Wszystkie zagadnienia szkolenia szeroko omówione"

K. Kuchan

TURSTAL

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko cetrum miasta, dogodne godziny."

A. Czechowska

Stalprofil SA

"Temat został przedstawiony i wytłumaczony w wyczerpujący sposób.Wykładowca prowadził szkolenie zrozumiale. Materiały szkoleniowe na pewno pomogą mi w dalszej pracy

Monika Wożniak

Chespa sp.z o.o.

X