Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Kompendium wiedzy o kosztach podatkowych działalności zarządów, rad nadzorczych oraz właścicieli firm.
Nowość

Miejsce: Wrocław

Termin: 2019-06-27 - 2019-06-27

Prowadzący: Małgorzata Rzeszutek

Czas trwania: 6 h

Cena: 499 PLN + VAT

I.    Najczęstsze wydatki ponoszone przez lub na rzecz „właścicieli” firm:
1.    Wydatki reprezentacyjne
2.    Koszty podróży odbywanych w celu reprezentowania firmy (diety i inne wydatki)
3.    Samochody osobowe do użytku służbowego po zmianach w rozliczaniu aut w firmie od 2019r.
4.    Samochody osobowe do użytku prywatnego w świetle zmian w rozliczaniu aut w firmie od 2019 r.
5.    Koszt pracy rodziny w spółkach po nowelizacji z 2019 r.

II.    Możliwości pełnienia funkcji przez prezesa zarządu oraz członków zarządu i powiązane z tym skutki podatkowe na gruncie CIT/PIT/VAT
1.    Rodzaje stosunków prawnych między członkiem zarządu a spółką
a)    Powołanie (odpłatne i nieodpłatne)
b)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
c)    umowy cywilnoprawne, w tym kontrakty menadżerskie, umowy o zarządzanie, umowy nienazwane
d)    uchwały dotycząca wynagrodzenia członka zarządu i rozliczenia kosztów jego podróży
2.    Najnowsze orzecznictwo i problemy praktyczne dotyczące najczęstszych wydatków związanych z członkami zarządu
a)    Wynagrodzenie jako koszt uzyskania przychodu
b)    Świadczenia dodatkowe typu premie, bonusy, nagrody
c)    Podróże służbowe członków zarządu – dokumentowanie wyjazdów oraz skutki podatkowe w CIT i PIT (rozliczenia kosztów podróży, opisywanie faktur itp.)
d)    OC dla członków zarządu i inne ubezpieczenia
e)    Pakiety medyczne dla członków zarządu
f)    Udostępnienie członkowi zarządu służbowego telefonu/komputera
g)    Wydatki na posiłki podczas spotkań zarządu
h)    Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, studia, kursy członków zarządu
i)    Wydatki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu.
j)    Świadczenia na rzecz cudzoziemców będących członkami zarządu.
k)    Wydatki na najem lokali dla członków zarządu

3.    Nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu a przychód po stronie spółki
4.    Obowiązki spółki w związku z wypłatą wynagrodzenia dla członka zarządu, który nie jest polskim rezydentem (podatek u źródła WHT, certyfikat rezydencji, IFT-1R, PIT8-AR)
5.    Członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem spółki  -  skutki podatkowe.
6.    Członkowie zarządu jako pracownicy lub zleceniobiorcy mobilni – skutki na gruncie PIT.
7.    Korzystanie przez członka zarządu z samochodu służbowego na cele prywatne ( w tym kiedy trzeba naliczać im przychód 250 bądź 400 zł.

III.    Kontrakty menedżerskie i umowy o zarządzanie w świetle CIT i PIT

1)    Możliwe stosunki prawne łączące menadżera ze spółką
2)    Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wynagrodzeń, premii i świadczeń rzeczowych oraz innych świadczeń dodatkowych przez spółkę
3)    Używanie samochodów służbowych w celach prywatnych przez menadżerów
4)    Podróże służbowe – zasady rozliczeń
5)    benefity dla menadżerów
6)    Udział menadżerów w imprezie integracyjnej.
7)    Opodatkowanie wynagrodzeń uzyskiwanych przez menadżerów w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania


IV.    Rada nadzorcza w świetle przepisów o CIT i PIT.
1.    Wydatki na rzecz członków rad nadzorczych w kosztach uzyskania przychodów.
2.     „Podróż służbowa” członka rady nadzorczej
3.    Skutki podatkowe zwrotu wydatków na przejazdy członków rady nadzorczej (w tym za posiedzenie rady).
4.    Nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu bądź rady nadzorczej a przychód po stronie spółki
5.    benefity dla członków rady nadzorczej

Szkolenie jest skierowane do:
a) Przedsiębiorców/ właścicieli firm
b) członków zarządów
c) członków rady nadzorczej
d) dyrektorów finansowych
e) księgowych i głównych księgowych
f) specjalistów podatkowych
g) specjalistów z zakresu controllingu
h) innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu członków zarządu, rad nadzorczych, menadżerów i właścicieli firm. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów związanych z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów po nowelizacjach z ostatnich lat. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć temat wydatków ponoszonych na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, menedżerów czy „właścicieli” firm, które budzą sporo praktycznych problemów. Często członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki, który dodatkowo może pełnić swoją funkcję na podstawie różnych tytułów prawnych (stosunek pracy, powołanie, umowy o zarządzanie, kontrakty menadżerskie). Wszystkie te okoliczności powodują, że skutki podatkowe działania osób pełniących różne funkcje w strukturach firmy, są mocno zróżnicowane. Istotna jest ich znajomość, aby ustalić jaki model jest najbardziej optymalny podatkowo. Szkolenie uwzględnia również często występujące przypadki cudzoziemców pełniących funkcje zarządzające czy nadzorcze w firmie i zasady ich rozliczeń.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają praktyczny wymiar rozliczania kosztów uzyskania przychodów w firmie. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń kosztów uzyskania przychodów dotyczących członków zarządu, rad nadzorczych czy menadżerów i właścicieli firm. W trakcie szkolenia omówione zostanie najnowsze orzecznictwo dotyczące tej tematyki oraz stanowiska organów skarbowych.

Małgorzata Rzeszutek


Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Opinie:

"Pani prowadząca szkolenie bardzo zrozumiale przekazywała wszystkie informacje dotyczace tego szkolenia."

M.Kubicz PAS

"Temat wyjaśniony wyczerpująco, ciekawie."

A.Pilip VCentrum

"Pani Rzeszutek bardzo kompetentna i rzetelna."

R.Dłubała Everest Finanse

"Wykładowca osoba kompetentna, przygotowana do zajęć."

Z.Zygner-Arent Novago

"Profesjonalność pod względem organizacji szkolenia i kompetencji wykładowcy."

J.Kroczyńska John Cotton Europe

"Wysoki poziom, miła atmosfera.Polecam."

 A.Habas 

"Merytoryczne przedstawienie zagadnień, problemy predstawione w sposób przerzysty, jasny, wycerpujący. Materiały szkoleniowe są pogrupowane tematycznie ze wskazaniem przepisów, ułatwia to szukanie danego problemu."

 J. Kobierska PPHU Jantal

"Bardzo dobra komunikacja osoby prowadzącej z uczestnikami. Możliwość zadawania pytań i bieżące uzyskanie kompetentnej odpowiedzi.Polecam osobę prowadzącą panią Małgorzatę Rzeszutek."

 I. Matyja Chomer Capital

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

03.07

2019

15.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia."

A. Wilczyńska

UWM"

"Szczegółowo przedstawiona problematyka, uzyskałam wskazówki co do postępowania przy występujących problemach."

A.Adamczyk

EthosEnergy Polska

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

K.Ziomek

Biuro Rachunkowe

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżacą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

A. Kraweczyński

UMiG Bytów

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym..."

D. Pawlikowski

Delta Trans Logistik

"Ciekawe szkolenie, głeboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

E. Rączka

Kancelaria Radcy Prawnego

"Tematy w zakresie podatków Vat i Cit były przedstawione w sposób komunikatywny i przejrzysty. Omówione były bardzo dokładnie zmiany w obu podatkach oraz stan prawny przed zmianami przepisów."

A Runowicz

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak

Bomadek

"Bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

J. Zawadzka

UGiM

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko cetrum miasta, dogodne godziny."

A. Czechowska

Stalprofil SA

X