Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Podatki zagraniczne - podatek u źródła, unikanie podwójnego opodatkowania, delegowanie pracowników za granicę
NowośćPromocja

Miejsce: Katowice

Termin: 2019-07-08 - 2019-07-10

Prowadzący: Ewelina Lelito, LL.M.

Czas trwania: 21 h

Cena: 1449 PLN (1650 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 28 czerwca

DZIEŃ 1:
Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1.1.    Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego (umiejscowienie w systemie źródeł prawa w Polsce, właściwe organy, rola OECD, Model Konwencji OECD)
1.2.    Bezpośredni skutek umów międzynarodowych.
1.3.    Wprowadzenie do europejskiego prawa podatkowego. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji. Swoboda przedsiębiorczości. Zasada proporcjonalności.  
1.4.    Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”).
1.5.    Konstrukcja poszczególnych umów

2. REZYDENCJA PODATKOWA.
2.1.    Obowiązek podatkowy (znamiona podlegania w Polsce nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – case study.
2.2.    Zakres podmiotowy Modelu Konwencji OECD.
2.3.    Orzeczenia sądów i interpretacje indywidualne.  

3. ZYSKI PRZEDSIĘBIORSTW – case study.

4. ZAKŁAD – case study
4.1.    Zakład podatkowy jako podatnik podatku dochodowego.
4.2.    Zakład podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.3.    Zakład podatkowy w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4.4.    Znamiona zakładu podatkowego – Case study
4.5.    Działalność przygotowawcza i pomocnicza w świetle Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku;
4.6.    Plac budowy jako zakład podatkowy – Case study
4.7.    Działalność prowadzona poprzez zależnego przedstawiciela.
4.8.    Rozrachunki między jednostką macierzystą a zakładem podatkowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.9.    Metoda bezpośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu. Metoda pośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu – Case study.
4.10.   Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy zakładem podatkowym a jednostką macierzystą.
4.11.   Rozliczanie strat zakładu podatkowego.
4.12.   Przypisywanie kosztów i przychodów do miejsca położenia zakładu podatkowego. Sposób dokumentowania: faktura, nota
4.13.   Przedstawienie wyniku zakładu podatkowego w deklaracji jednostki macierzystej.
4.14.   Różnice kursowe.
4.15.   Wyposażenie zakładu w kapitał, towary handlowe, środki trwałe – VAT, PDOP
4.16.   Omówienie aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych.

5. METODY UNIKANIA PDOWÓJNEGO OPODATKOWANIA – case study.
5.1.    Metoda kredytu podatkowego (zaliczenia)
5.2.    Metoda wyłączenia z opodatkowania z zastrzeżeniem progresji.

DZIEŃ 2:
Opodatkowanie dochodów transgranicznych, podatek u źródła.  

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODATKU „U ZRÓDŁA” (ZNAMIONA OPODATKOWANIA).
1.1.   Przychody (dochody) osiągane na terytorium RP.
1.2.   Płatnik i podatnik.
1.3.   Deklaracje podatkowe i terminy. Organy podatkowe.
1.4.   Certyfikat rezydencji podatkowej.
1.5.   Opodatkowanie zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM U ZRÓDŁA:
2.1.   Świadczenia niematerialne – case study.
2.2.   Odsetki – case study.
2.3.   Prawa Należności licencyjne – case study.
2.4.   Dywidendy – case study.
2.5.   Orzecznictwo sądów i interpretacje indywidualne.

3. ZWOLNIENIE OD OPODATKOWANIA PODATKIEM U ZRÓDŁA.
3.1.   Warunki i terminy - Case study.
3.2.   Odpowiedzialność płatnika.

4. CASE STUDY - aktualne orzecznictwo i interpretacje indywidualne.  
4.1.   Kurs waluty.  
4.2.   Pojęcie „zapłaty”.
4.3.   Zakup biletów lotniczych, zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe, wynajem samochodów za granicą, płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,

5. TRANSFER PRICING – case study
5.1.   Pojęcie podmiotów powiązanych.
5.2.   Elementy dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi.
5.3.   Pojęcie transakcji.
5.4.   Korekta zysków.

DZIEŃ 3:
ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ

1. PRAWO PRACY – case study.
1.1.   Podstawa prawna.
1.2.   Dokumenty związane z oddelegowaniem.


2. REZYDENCJA PODATKOWA PRACOWNIKA.
2.1.   Ustalenie rezydencji pracownika przed rozpoczęciem oddelegowania i monitorowanie ewentualnych zmian w trakcie oddelegowania
2.2.   Możliwość i konsekwencje zmiany rezydencji w trakcie roku
2.3.   Rozstrzygniecie konfliktu podwójnej rezydencji (podwójnego nieograniczonego obowiązku podatkowego)

3. STOSOWANIE UMOWY.
3.1.   Ustalenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) oraz poprawne zakwalifikowanie dochodu pracownika do właściwego artykułu UPO
3.2.   Kolizje między art. 15 a art. 16 UPO (względnie również art. 17 i 19)
3.3.   Problem tzw. „samozatrudnienia” na umowach cywilnoprawnych i jego możliwej odmiennej kwalifikacji w świetle UPO
3.4.   Kompetencje poszczególnych zaangażowanych państw do opodatkowania osób pracujących w innym kraju na podstawie UPO
a.     opodatkowanie wg miejsca wykonywania pracy
b.     klauzula dotycząca oddelegowania
c.     klauzula dotycząca wynajmu siły roboczej
d.     zasady unikania podwójnego opodatkowania
3.5.  Wpływ zatrudniania pracowników za granicą na możliwość powstania zagranicznego zakładu pracodawcy

4. DOKUMENTACJA.
4.1.  Obowiązki podatkowe podmiotu zatrudniającego osoby pracujące w innym kraju niż miejsce zamieszkania
4.2.  Ustalanie podstawy opodatkowania przez płatników (diety, świadczenia rzeczowe)
4.3.  Obowiązki informacyjne – PIT-11
4.4.  Informacje podatkowe wynikające z Ordynacji Podatkowej

5. CASE STUDY.
5.1.  Kazus pracownika oddelegowanego na zagraniczny plac budowy
5.2.  Kazus pracownika pracującego równolegle w kraju i za granicą

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.
6.1.  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w innym kraju unijnym
6.2.  Zasada jednego właściwego ustawodawstwa
6.3.  Wykonywanie pracy na terenie jednego państwa
6.4.  Klauzula dotycząca oddelegowania
6.5.  Wykonywanie pracy na terenie większej liczby państw
6.6.  Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową
6.7.  Zasady odliczania zapłaconych zagranicą składek ubezpieczeniowych od podstawie opodatkowania w kraju, z uwzględnieniem odmienności zagranicznego i polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
6.8.  Przebieg procesu uiszczania należności publicznoprawnych (składki ubezpieczeniowe, podatek) przy pracownikach oddelegowanych za granicę
6.9.  Pensja brutto jako punkt wyjścia
6.10. Naliczenie właściwych składek ubezpieczeniowych (w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
6.11. Zastosowanie danych do celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
6.12. Odliczenie składek ubezpieczeniowych od podatku dochodowego w kraju wzgl. zagranicą
6.13. Zastosowanie danych wynikających z obliczenia zaliczki na podatek przy obliczeniu kwoty wypłaty
6.14. Przeniesienie danych z rozliczeń miesięcznych do zeznania rocznego w Polsce wzgl. zagranicą
6.15. Przypadek szczególny: oddelegowanie / zatrudnienie zagranicznego członka zarządu lub rady nadzorczej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujacych się rozliczaniem podatków międzynarodowych, głównych księgowych, księgowych, osób specjalizujących się w rozliczaniu podatków oraz rozliczających wszelkie koszty pracowników delegowanych za granicę.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie zakładów oraz kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników oddelegowanych za granicę.

Szkolenie umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków międzynarodowych i kwestii rozliczania pracowników oddelgowanych za granicę, w tym członków zarządu. Szkolenie prowadzi doświadczony doradca podatkowy specjalizujący się w tych zagadnieniach.

Ewelina Lelito, LL.M.


Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywa w spółkach doradztwa podatkowego (m.in. BDO, Deloitte Legal), administracji podatkowej oraz w ramach kancelarii prawniczych (m.in. SPCG). Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 1449 plus 23% VAT, razem 1782.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.07

2019

11.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżacą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

A. Kraweczyński

UMiG Bytów

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

D. Wierzbińska

ZEC SERVICE

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień.

M.Lubowiecka

PGKiM

"Szkolenie na wysokim poziomie prowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi"

W. Migdalska

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%.

J. Kowalczyk

Dancoal

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko

Probet Dasag

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Tematy poruszone istotne. Prowadzący szkolenie - profesjonalista.

E.Maciuk

Bartek Candles

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianei problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady"

J. Janus

UM Katowice

"Temat szkolenia interesujący, dobry przekaz informacji, dobra organizacja."

M.Siemianowska

Artimex

X