Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Schematy podatkowe - zmiany 2019, raportowanie, nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa
NowośćPromocja

Miejsce: Gdańsk

Termin: 2019-07-08 - 2019-07-08

Prowadzący: Mirela Chomont

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN (499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 28 czerwca

I.    Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019r.
1.    Podstawy prawne raportowania:
a)    transpozycja dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych
b)    Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wprowadzająca nowy obowiązek

2.    Co to jest schemat podatkowy? Kiedy trzeba będzie go ujawniać?
a)    Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych
b)    Czy każdy schemat podatkowy będzie podlegał zgłoszeniu?
c)    Bieżące poradnictwo a schematy podatkowe
d)    Zmiany struktur spółek a schematy podatkowe
e)    Schemat podatkowy standaryzowany
f)     NSP – numer schematu podatkowego
g)    Definicja „uzgodnienia”
h)    Definicja korzyści podatkowej

3.    Na kim będzie ciążył obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych, na kliencie czy doradcy podatkowemu?
a)    Definicja promotora
b)    Definicja korzystającego
c)    Definicja wspomagającego

4.    Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS
a)    Czynności raportowania
b)    Termin raportowania
c)    Kiedy promotor nie będzie raportował (kwestia tajemnicy zawodowej)
d)    Treść raportowanego schematu podatkowego:
–  wskazanie przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
–  streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeśli posiada, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych np. tajemnicą handlową, zawodową lub procesu produkcyjnego;
–  wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
–  wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat ma służyć;
–  przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym;
–  szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeśli występują i są znane lub możliwe do oszacowania przekazującemu informację,
–  wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz z datami ich dokonania,
–  wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeśli występują.

5.    Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
a)    jakie grożą kary za brak raportowania?
b)    Kto ponosi odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie?

II.    Nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa i optymalizacje
1.    Pojęcie unikania opodatkowania oraz korzyści podatkowej
a) „sztuczność” transakcji – definicja, sposób kwalifikacji
b) elementy przedmiotowe klauzuli: dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie transakcji, itp.
c) wprowadzenie limitów kwotowych, próg „oszczędności” podatkowych
d) pojęcie okresów rozliczeniowych, w których należy liczyć limity
e) korzyść podatkowa: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku

2.      Przedmiot klauzuli – podatki, w których znajdzie zastosowanie
a) klauzula w podatkach dochodowych
b) brak stosowania klauzuli w podatku VAT (zamiast tego wprowadzenie nadużycia prawa)
c) podatki i opłaty lokalne

3.      Postępowanie w sprawie zastosowania klauzuli
a) organ właściwy do wydania decyzji
b) ograniczone prawo podatnika do korekty deklaracji
c) wykonalność decyzji w postępowaniu podatkowym oraz w trakcie procesu sądowego
d) postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania

4.      Opinie zabezpieczające i interpretacje podatkowe
a) procedura występowania o opinie zabezpieczające
b) tryb wydawania, postępowanie odwoławcze
c) ograniczenia w skardze do sądu administracyjnego
d) termin wydania opinii
e) opłaty oraz zasady ich zwrotu
f) odmowa wydania opinii zabezpieczającej
g) brak ochrony wynikającej z interpretacji podatkowych

5.      Indywidualne interpretacje podatkowe – jak prawidłowo konstruować wniosek w celu zabezpieczenia podatnika?
a) treść wniosku
b) opłata od wniosku
c) termin wydania interpretacji
d) ochrona wynikająca z interpretacji
e) odmowa wydania interpretacji

6.      Nadużycie prawa w podatku VAT
a) definicja i zastosowanie
b) brak limitów kwotowych
c) sankcje podatkowe jednostronne i dwustronne
d) źródło koncepcji nadużycia prawa – orzecznictwo TSUE oraz orzecznictwo NSA
e) określenie sprzeczności działań podatnika z celem ustawy podatkowej

7.      Pytania i odpowiedzi

•    wszyscy przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej już od 1 stycznia 2019r. Będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. Już teraz podatnicy powinni przygotować się do realizacji obowiązków wynikających z raportowania. Celem szkolenia jest omówienie tych nowych obowiązków wraz z dotychczasową praktyką dotyczącą stosowania klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania. Na szkoleniu zostanie omówiona dotychczasowa praktyka organów skarbowych dotycząca stosowania klauzuli w optymalizacjach podatkowych. Szkolenie kompleksowo omawia instytucje  schematów podatkowych oraz klauzuli we wszystkich rodzajach podatków. Klauzula obejścia prawa podatkowego (we wszystkich podatkach poza VAT) oraz nadużycie prawa (w podatku VAT) uruchomiła mechanizm podatkowy, który pozwolił Ministrowi Finansów oraz organom podatkowym podważenia każdej transakcji podatkowej. Podatników nie chronią nawet interpretacje podatkowe.  Szkolenie uwzględnia dotychczasowy dorobek orzecznictwa polskiego oraz unijnego (orzecznictwo TSUE) dotyczącego poruszanych zagadnień.

Cel szkolenia:
•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian 
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych. 
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Mirela Chomont


Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej." 

M.Kuśmierek Salve

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjasnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkei niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

D. Korbel Salve Pharma

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

P. Janicka AZ Pharma

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

R.Janiszewska Ostróda Yacht

"Wysoki poziom szkolenia.Dużo przykładów praktycznych.Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

E.Polanowska Ostróda Yacht

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

B.Wysocka DLS Trans LTD

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

Energia Wytwarzanie SA

"Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

E.Józefoficz - Knitter Plichta sp. z o.o.

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.07

2019

10.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"W bardzo przystępny sposób przekazana wiedza"

M.Chmiel

PGK

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

A. Sarnowska

PGK

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała sie bardzo łatwym tematem."

M. Pietruk

Arbud

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu.

A.Sztafij

Fiskars Polska

"Merytorycznie-bardzo dobrze.Szeroki przekrój materiału"

Tomasz Łowicki

MZEC

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak

PGNiG

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie... Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

D.Koryzno

UWM

"Bardzo rzeczowe i merytoryczne szkolenie, z dobrymi materiałami pomocniczymi. Prowadzący podaje przykłady, które pomagaja zrozumieć wykładany temat."

I. Kopeć

Polmarkus

"Bardzo treściwe szkolenie, jasna i rzetelna interpretacja przepisów poparta wieloma przykładami"

B.Kulesza

CALDO

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

Wioletta Caputa

Credin Polska sp z o.o.

X