Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.
Promocja

Miejsce: Poznań

Termin: 2019-07-15 - 2019-07-15

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN (499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 5 lipca

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.

I.   Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów w interpretacjach i ujęciu praktycznym
1.   Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.   Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w wyjaśnieniach organów podatkowych i doktrynie sądowej
3.   Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym
4.   Zmiany w kosztach w 2018 r.
4.1. Usługi finansowania dłużnego w interpretacjach podatkowych
4.2. Wzór ustalania kosztów finansowania dłużnego – uznanie za koszty podatkowe w najnowszych interpretacjach
4.3. Usługi doradcze, zarządcze inne (wysokość kosztów zaliczona do kosztów  podatkowych)
4.4. Płatności gotówką
4.5. Inne
5.   Potrącalność kosztów

II.  Zmiany w kosztach od 1 stycznia 2019 r. - omówienie i przykłady
1.   Niekorzystne zmiany samochodów w leasingu, czynszu, najmie
1.1. Limit dla kosztów amortyzacji, jak i kosztów leasingu oraz długoterminowego wynajmu samochodów 
1.2. Limit dla ubezpieczenia AC
1.3. Ograniczenia w wydatkach eksploatacyjnych na samochody ujętych w ewidencji środków trwałych
1.4. Kiedy wydatki eksploatacyjne ujęte w ewidencji środków trwałych mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodów?
2.   Możliwości zaliczania do kup wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.
3.   Wierzytelności i pożyczki przedmiotem aportu – zasady ustalania kosztu uzyskania przychodów
4.   Podwyższenie limitu zaliczania składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.
5.   Możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
6.   Składki na rzecz przedsiębiorców

III. Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym
1.   Świadczenia na rzecz pracowników
1.1. zfśs, 
1.2. imprezy integracyjne i inne spotkania
1.3. szkolenia pracowników
1.4. używanie samochodu na potrzeby firmy
1.5. wynagrodzenia i składki ZUS
1.6. wydatki na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego
1.7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(spotkania jubileuszowe, świąteczne, szkoleniowe, pakiety medyczne, podróże służbowe itp.)
2.   Należności pracownicze
2.1. wynagrodzenia i składki ZUS
2.2. rozwiązanie umów niezgodnie z prawem
2.3. nagrody jubileuszowe
3.   Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną

IV.  Wydatki na reprezentację i reklamę
1.   Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
2.   Wydatki świąteczne
3.   Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety)
4.   Wydatki na targach,
5.   Wystrój firmy 
6.   Podatek VAT od reprezentacji

V.   Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.   Wartość początkowa i prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych
2.   Niedobory, skutki kradzieży
3.   Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.   Kiedy odpis amortyzacyjny stanowi koszt podatkowy?
5.   Odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych nieodpłatnie – ustalenie kosztu uzyskania przychodów   
6.   Koszty zaniechanych inwestycji
7.   Koszty zakończonych prac rozwojowych
8.   Samochód wykorzystywany dla celów służbowych i niezwiązanych z działalnością

VI.  Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału
1.   Koszty założenia firmy
2.   Koszty podwyższenia kapitału zakładowego
3.   Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny – koszt uzyskania przychodów
4.   Podatek VAT a aport
5.   Odpłatne zbycie udziałów (akcji)

VII. Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
1.   Kary za wadliwe wykonanie usługi,
2.   Kary za opóźnienie w dostawie
3.   Grzywny, sankcje karno skarbowe
4.   Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych
5.   Należności umorzone, przedawnione, sprzedane
6.   Odpisy aktualizujące

VIII.Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym - przykłady
1.   Koszty pośrednie i bezpośrednie- wyjaśnienia organów podatkowych
2.   Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.   Koszty międzyokresowe – przykłady w wyjaśnieniach organów podatkowych
4.   Koszty odpisywane sukcesywnie w koszty

IX.  Różnice kursowe
1.   Rozliczane wg prawa podatkowego
1.1. Transakcje powodujące powstanie różnic podatkowych
1.2. Transakcje niepowodujące powstania różnic podatkowych
2.   Przykłady powstawania różnic bilansowych 

X.   Dyskusja, odpowiedzi

Szkolenie adresowane jest dla działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Na szkoleniu omawiane są w szczególności najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. Autorka akcentuje możliwe nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym. Podczas szkolenia zwracana jest uwaga na zmianę w dotychczasowej linii wyjaśnień podatkowych i orzecznictwa sądowego. Prezentowane są też nowe uregulowania w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2019 r.

Szkolenie przeprowadzone jest w sposób praktyczny. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.07

2019

19.08

2019

Rachunkowość od podstaw

Poznań Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia i przygotowanie osoby prowadzącej szkolenie."

Dom Pomocy Społecznej Jaworzno

"Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny. Otrzymaliśmy informacje na nurtujące nas pytania.Szkolenie pomoże mi w dalszej pracy."

K. Sobieszczyk

MOPS

"Szczegółowo przedstawiona problematyka, uzyskałam wskazówki co do postępowania przy występujących problemach."

A.Adamczyk

EthosEnergy Polska

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk

Dom Pomocy Społecznej

"Ciekawy temat szkolenia, omówiony bardzo zrozumiale i interesująco."

O.Matysek

PUP

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Osoba prowadząca emanuje spokojem w trakcie przekazywania informacji. Odpowiednio rozplanowuje czas i przerwy."

D.Radecka

MPWiK

"Czytelny przekaz przepisów"

A. Mazurek

Torimex Chemicals

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

A.Wysocka

DOMIKON

Bardzo wysoki poziom. Będę polecać znajomym. I.Łuczak Agromor

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

X