Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Ceny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów.
NowośćPromocja

Miejsce: Kraków

Termin: 2019-07-25 - 2019-07-26

Prowadzący: Ewelina Lelito, LL.M.

Czas trwania: 12 h

Cena: 999 PLN (1099 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 18 lipca

6 powodów, dla których warto przyjść na szkolenie Ceny Transferowe – zmiany od 2019 roku.

1. Nowa definicja ceny transferowej.

2. Zmiana definicji podmiotów powiązanych – trzeba na nowo sprawdzić kiedy podmioty są powiązane.

3. Zmiany progów dokumentacyjnych – zupełnie inne progi dla transakcji, inny sposób liczenia.

4. Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file.

5. Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej – nowa definicja tych usług, uproszczone formy sporządzenia dokumentacji, ułatwienia dla przedsiębiorców.

6. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia – nowe zasady składania oświadczeń, elektroniczne składanie sprawozdań.

Program szkolenia:

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów interpretacje ogólne i pokazuje ich zastosowanie w tworzonych dokumentacjach.

I dzień
•  Dokumentacja podatkowa od 2019 roku
•    Nowy druk TP-R- elementy, terminy składania,
•    Zmiana definicji podmiotów powiązanych
•    Podniesienie progów dokumentacyjnych
•    Nowe warunki do sporządzenia dokumentacji master file
•    Wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości dodanej
•    Zasady ustalenia ceny rynkowej przy transakcjach pożyczkowych
•    Elementy dokumentacji local file i master file
•    Treść oświadczenia składanego do MF

1.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – tzw. „ local file”
•    zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach:
  o    opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
  o    dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
  o    opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
  o    analiza danych porównawczych,
  o    opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
  o    przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
  o    rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
  o    wymagane dokumenty i załączniki,
•    wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
•    dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

2.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”
•    jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
•    dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
•    wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
•    elementy dokumentacji grupowej na przykładach:
  o    informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  o    struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  o    polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
  o    opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
  o    istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
  o    opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
•    wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
•    tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

3.Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.
•    podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
•    przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
•    dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
•    moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
•    możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
•    możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
•    aktualizacja analizy danych porównawczych,
•    przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
•    opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

II dzień
1.Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika
•    podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
•    decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
•    omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  o    metody tradycyjne szacowania cen
  o    metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  o    metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  o    metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  o    metody zysku transakcyjnego,
  o    metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  o    metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
•    inne metody – zakres zastosowania,

2.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
•    transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
•    wartości niematerialne i prawne,
•    opłaty licencyjne,
•    usługi wewnątrzgrupowe CUW,
•    transakcje wspólnych przedsięwzięć,
•    restrukturyzacja działalności,

Kadra zarządzająca i członkowie zarządu jednostek, w formie spółek kapitałowych i osobowych,  dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi. Dla podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych; pod uwagę Ministerstwo Finansów od 2019 roku bierze podmioty, które przekroczyły próg 2 mln zł z podmiotem powiązanym, niezależnie od ich przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat.

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy podmiot staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):
•    metody ustalania cen transferowych,
•    zasady sporządzania dokumentacji podatkowej,
•    zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych

Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych w Polsce już od kwietnia 2016 roku  otrzymują w ramach czynności sprawdzających wezwania do udzielenia urzędom skarbowym informacji czy prowadzą dokumentację podatkową na podstawie art.9a ustawy o CIT w ramach powiązań kapitałowych, osobowych, rodzinnych. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.
Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Ewelina Lelito, LL.M.


Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywa w spółkach doradztwa podatkowego (m.in. BDO, Deloitte Legal), administracji podatkowej oraz w ramach kancelarii prawniczych (m.in. SPCG). Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego

Opinie.

Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie. Przekazane informacje na pewno będą pomocne.

 M. Piekarska LARGO TRADE

Szkolenie prowadzone w sposób angażujacy uczestników, barwnie i w sposób komunikatywny.

M. Szymańska JODKO SCHIEWE

Bardzo dobra znajomość zagadnień.

J. Kroczynska JOHN COTTON EUROPE

Bardzo sprawne szkolenie.

T. Hodij SONEL SA

Szkolenie wyczerpująco wyjaśnia zagadnienia zwłaszcza praktyczne, wykładowca nie pozostawia żadnych pytań bez wyczerpującej odpowiedzi.

B. Turczyn PPK SP. Z O.O.

Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana bardzo dobrze.

I. Dzida PATOKA IND LTD

Merytorycznie, konkretnie, profesjonalnie.

A.Gackowicz Graafrol

Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej, dużo praktycznych infomacji.

M.Bankiel Intra

Temat aktualny przedstwiony merytorycznie. Liczne przykładydokumentacyjne. Bardzo polecam.

W.Wenglorz Antrax Consulting

Szkolenie rozjaśniło tematykę , mogę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

K. Kłopotowska HL Distribution Center Europe

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pani prowadząca w bardzo jasny, przejrzysty sposób tłumaczy przedstawiona problematykę na przykłądach. Udostęnione materiały są bogate w informacje.

A. Kotyrba MPGK

Pani prowadząca była bardzo dobrze przygotowana. Zajęcia były profesjonalnie prowadzone. Każdy przykład został wyjaśniony.

I.Jarząbek MPGK

Kompleksowo i profesjonalnie.

A.Biedziuk ZWiK Żary

Warsztaty przeprowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J.Popko Probet-Dasag

Szkolenie merytoryczne-dokładnie omówione zagadnienia.Prowadząca bardzo przejżyście omówiła tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Domadek

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość wykładowcy.

E.Bybel Plastbud

Temat szeroko omówiony,prowadząca jasno wyjaśniła problematykę,bogate materiały,miła atmosfera szkolenia.

B.Gadecka-Ball PUM Sp. z o.o.

Ze szkolenia wyniosłam bardzo dużo przydatnych informacji.

E.Rewers ZUK Cybinka

Świetne materiały szkoleniowe oraz otwartość prowadzącego szkolenie.

E.Bybel Plastbud

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu.

I.Burak Bomadek

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko Probet Dasag

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.07

2019

21.08

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

E. Synak

Anro-Trade

"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."

Z.Korniluk

Premont

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

A. Sarnowska

PGK

"Fantastyczne szkolenie :)" D.Małkowska OPEC

"Szkolenie atrakcyjne ze względu na tematy. Wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny"

A.Nalewka

Hako Technology

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

I. Baron

MOJ SA

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco.Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

U.Grzesiak

Messer Polska

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszone problemy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu"

G. Szałek

ZUK

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianei problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady"

J. Janus

UM Katowice

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

R. Kolka

Agropak

X