Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Ceny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów.
NowośćPromocja

Miejsce: Gdańsk

Termin: 2019-08-05 - 2019-08-06

Prowadzący: Mirela Chomont

Czas trwania: 12 h

Cena: 999 PLN (1099 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 26 lipca

 

6 powodów, dla których warto przyjść na szkolenie Ceny Transferowe – zmiany od 2019 roku.

1. Nowa definicja ceny transferowej.

2. Zmiana definicji podmiotów powiązanych – trzeba na nowo sprawdzić kiedy podmioty są powiązane.

3. Zmiany progów dokumentacyjnych – zupełnie inne progi dla transakcji, inny sposób liczenia.

4. Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file.

5. Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej – nowa definicja tych usług, uproszczone formy sporządzenia dokumentacji, ułatwienia dla przedsiębiorców.

6. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia – nowe zasady składania oświadczeń, elektroniczne składanie sprawozdań.

Program szkolenia:

I dzień
1.  Międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych
a)  najnowsze wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
b)  polskie regulacje prawne dotyczące cen transferowych
c)  komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące kontroli dokumentacji podatkowych
d)  interpretacje ogólne dotyczące dokumentacji cen transferowych

2.  Dokumentacja podatkowa od 2019 roku
a)  Podstawy prawne (nowelizacja przepisów)
b)  Definicja ceny transferowej
c)  Zmiana definicji podmiotów powiązanych
d)  Zmiany progów dokumentacyjnych
e)  Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file
f)  Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej
g)  Elementy dokumentacji local file
h)  Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia
i)  terminy składania sprawozdania CIT/TP i oświadczenia

3.  Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej – local file
a)  zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
b)  opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
c)  dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji
d)  opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika
e)  analiza danych porównawczych
f)  opis danych identyfikacyjnych podatnika
g)  opis struktury zarządczej podatnika
h)  opis powiązań pomiędzy stronami transakcji
- powiązania zarządczo-kontrolne
- powiązania osobowo – rodzinne
- powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych,
- powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem
i)  przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika
j)  rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej
k)  wybór metody i uzasadnienie stanowiska podatnika
l)  wymagane dokumenty i załączniki
ł)  wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed i po 1 stycznia 2017 r.

4.  Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – master file

a)  jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej
b)  wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
c)  elementy dokumentacji grupowej na przykładach
d)  informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik
e)  struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych
f)  polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej
g)  opis działalności prowadzonej przez grupę
h)  opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
i)  wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej
j)  tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych

II dzień

5.  Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej
a)  podmioty zobowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych
b)  przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach
c)  dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
d)  moment na który sporządzana jest analiza porównawcza
e)  możliwość wykorzystania danych wieloletnich
f)  opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej

6.  Metody wykazywania rynkowego charakteru cen
a)  podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
b)  decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
c)  metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
d)  metoda ceny odprzedaży
e)  metoda rozsądnej marży „koszt plus”
f)  metody zysku transakcyjnego

7.  Omówienie najczęściej występujących przykładów transakcji:
a)  transakcje finansowe  w tym pożyczki i poręczania
b)  najem, dzierżawa
c)  umowy sprzedaży towarów
d)  opłaty licencyjne w tym udostepnienie logo
e)  umowy konsorcjum
f)  restrukturyzacje
g)  umowy o podziale kosztów 

8.  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
a)  stosowanie stawki sankcyjnej 50%
b)  możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)
c)  podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi

9.  Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych.

10. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

•    przedsiębiorcy
•    specjaliści podatkowi
•    właściciele biur rachunkowych;
•    księgowi
•    pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Dla podmiotów,które zobligowane są do prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych; pod uwagę Ministerstwo Finansów od 2019 roku bierze podmioty, które przekroczyły próg 2 mln zł z podmiotem powiązanym, niezależnie od ich przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat.

•    Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych od 2019
•    W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych od 2019
•    Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
•    Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
•    Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów interpretacje ogólne i pokazuje ich zastosowanie w tworzonych dokumentacjach. Uczestnicy otrzymają w ramach materiałów szkoleniowych przykładowy wzór dokumentacji cen transferowych.

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Mirela Chomont


Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej." 

M.Kuśmierek Salve

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjasnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkei niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

D. Korbel Salve Pharma

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

P. Janicka AZ Pharma

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

R.Janiszewska Ostróda Yacht

"Wysoki poziom szkolenia.Dużo przykładów praktycznych.Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

E.Polanowska Ostróda Yacht

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

B.Wysocka DLS Trans LTD

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

Energia Wytwarzanie SA

"Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

E.Józefoficz - Knitter Plichta sp. z o.o.

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 999 plus 23% VAT, razem 1228.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.07

2019

10.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

"Szkolenie tematycznie różne, tematy były dobrze ze sobą powiązane i zgłebiło wiele zmian, które miały miejsce od stycznia 2017 r."

M. Jakusz-Gostomska

MPI KOS-EKO

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Osoba trenera godna polecenia."

J.Stam

UGiM

"Uważam, że szkolenie było bardzo przydatne, Wszystkie informacje były przekazywane prostym, przystępnym językiem, dzięki czemu wiedza była łatwo przyswajana. Tematyka była wyczerpująca."

S. Krzesińska

ZWAE

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

M. Czekalska

Megrez sp.z o.o.

"Szkolenie przygotowane profesjonalnie, merytorycznie bardzo zadawalające. Materiały szkoleniowe wyczerpujące.... Dużo informacji wykorzystywanych w praktyce."

Izabela Chwiałkowska

EMAG Serwis

"Prowadząca merytorycznie przygotowana, bardzo dobrze odpowiadała i rzetelnie na wszystkie pytania. Temat szkolenia bardzo interesujący."

D.Popik

Chomar

" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.

M. Bujak

Winkelmann

"Dobre przygotowanie prowadzącej szkolenie, wysokie kwalifikacje. Ciekawa prezentacja. Obszerne materiały i doświadczenie w praktyce"

S. Kasprzak

Usługi Projektowe

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

A. Tomaszewska

Poly GAZ

X