Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zmiany 2019
NowośćPromocja

Miejsce: Wrocław

Termin: 2019-07-23 - 2019-07-23

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN (499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 16 lipca

I.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze zmianami od 1 stycznia  2019   - uregulowania prawne   
1.    Zasady ogólne tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.1. Jednostki zobligowane do tworzenia zfśs
1.2. Jednostki nie tworzące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.3. Warunki rezygnacji z tworzenia zfśs
1.4. Układ zbiorowy – postanowienia, skutki podatkowe
1.5. Regulamin korzystania z zfśs – zapisy prawidłowe i nieprawidłowe - przykłady
1.6. Preliminarz środków zfśs – podstawa podziału środków
1.7. Obowiązki i prawa Komisji Socjalnej
1.8. Likwidacja zakładu pracy – skutki w zakresie zfśs
1.9. Przekształcenie jednostki  – skutki w zakresie zfśs

2.    Przetwarzanie danych na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem zmian w 2019 r.
2.1. Podstawa prawna – analiza i omówienie zmian w ustawie o zfśs w 2019 r.
2.2. Zasady przetwarzania danych na potrzeby zfśs
2.3. Prawa osoby ubiegającej się o wsparcie z zfśs
2.4. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych
2.5. Okres przechowywania danych osobowych

3.    Działalność socjalna
3.1. Pojęcie działalności socjalnej
3.2. Wydatkowanie środków zfśs - jakie rodzaje wsparcia można finansować z zfśs?
3.3. Planowane kierunki zmian w ustawie o zfśs z uwzględnieniem stanowisk

4.    Osoby uprawnione do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

5.    Obowiązki kierownika w zakresie zfśs
5.1. Administracja zfśs – dysponowanie środkami, zatwierdzenie preliminarza
5.2. Rachunek zfśs, prowizje, odsetki, wpływy, wypływy środków
5.3. Środki zfśś a egzekucja
5.4. Uregulowania wewnętrzne
5.5. Komisja socjalna – powołanie, zadania

II.  Wysokość odpisów na fundusz w praktyce
1.    Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych – sposoby, przykłady

2.    Pracownicy uwzględniani w przeciętnej liczbie zatrudnionych  

3.    Emeryci i renciści – odpisy fakultatywne

4.    Osoby przebywające na urlopach (wychowawczym, bezpłatnym) – czy są uwzględniane w odpisie?

5.    Wyliczenie odpisu na zfśs – przykłady, ewidencja na kontach
-  Odpisy fakultatywne
-  Odpisy dodatkowe

6.    Przekazanie środków na rachunek bankowy zfśs
6.1. Terminy przekazania
6.2. Skutki podatkowe

III.  Roczna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.    Skutki podatkowe
2.    Ewidencja księgowa
3.    Potwierdzenie salda na rachunku, uzgodnienie środków z kontem zfśś

IV. Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.    Sposób ogłaszania – zapis w regulaminie pracy, uzgodnienia zapisów

2.    Dokumentowanie sytuacji materialnej

3.    Kryteria przyznawania świadczeń z zfśs (na podstawie orzecznictwa, interpretacji)

4.    Przykładowe zapisy w regulaminie

5.    Zmiany w regulaminie

6.    Tryb ubiegania się o świadczenia
6.1.  Składanie wniosków
6.2.  Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie świadczeń

7.    Niewłaściwe zapisy w regulaminie zfśs w przykładach

V.  Skutki podatkowe pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.    Świadczenia ze środków funduszu  dla pracowników, emerytów i rencistów
1.1.  Pożyczka z zfśs
1.2.  Przedawnienie pożyczki
1.3.  Dopłata do wycieczki zakładowej ze środków zfśs
1.4.  Imprezy integracyjne
1.5.  Udostępnianie pracownikom usług z  ZFŚS uprzednio nabytych przez zakład pracy
1.6.  Dofinansowanie wypoczynku – wczasy wykupione przez pracownika
1.7.  Wczasy pod gruszą
1.8.  Dopłata z ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na "białą szkołę”
1.9.  Dopłata do wypoczynku dzieci niepełnoletnich (kolonie, obozy)
1.10.Dopłata do wypoczynku dla dziecka pełnoletniego
1.11.Zapomogi losowe i nielosowe
1.12.Wypłata środków na święta
1.13.Prowizja za obsługę bonów podarunkowych zakupionych z zfśs

2.    Świadczenie, które nie mogą być finansowane z zfśs

3.    Świadczenia urlopowe

VI.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzianych za gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. członków Komisji Socjalnej, osób odpowiedzialnych za opracowanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale także księgowych i głównych księgowych w aspektach prawa bilansowego i podatkowego.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zakresu przyznawania świadczeń, tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostce, udzielenia wsparcia z tego funduszu pracownikom, emerytom i rencistom, ewidencji rachunkowej, skutków podatkowych. Walorem szkolenia są obszerne materiały dodatkowe (wyjaśnienia urzędów, orzeczenia sądowe, które zawiera prezentacja a także  inne, o których wykładowca mówi na szkoleniu i przekazuje uczestnikom do wglądu.

Korzyścią uczestnictwa w szkoleniu jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu ZFŚS, poznanie aktualnego orzecznictwa i interpretacji urzędów w tym zakresie. Sposób prowadzenia szkolenia –w oparciu o prezentację licząc ponad 250 slajdów. Zostaną zaprezentowane materiały dodatkowe, przykładowe wzory dokumentów, orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

M.Kochanowicz OPEC GDYNIA

 "Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

J. Woch-MZGK

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

J. Jeda-PWIK

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

W. Caputa-CREDIN POLSKA

 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

M. Krakowska Energetyka Cieplna

 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

K. Tusk-ECO SA

 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

M. Cekalska Megres

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

M. Lubowiecka-PGKiM

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

E.Szuda Design Fishing

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

U. Łęczewska Ichem

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

M. Lenart 
 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
D.Nowak ELZAB
 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann 
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
E. Wrona UM Świdnica
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
Z.Korniluk Premont

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.07

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.07

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.07

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

09.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

03.07

2019

15.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie oceniam na bardzo wysoki poziom merytoryczny. Prowadzący posiada wysokie umiejętnosci przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy"

K. Tucka

Miejskie Sieci Cieplne

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

M. Cecelska

UM Mława

"Największym atutem szkolenia jest osoba szkoląca. Bardzo duża wiedza, ciekawe przykłady, sposób przekazania. Pożyteczne materiały w formie papierowej"

J. Kezika

ZWAE

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystęny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

A.Karska

Geotermia Poddębice

"Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte przykładami na bardzo wysokim poziomie"

B. Bartosik

Cen-Rat

"Pozytywna ocena szkolenia, było dużo przykładów i zadań liczbowych."

K.Marut

Navimor International

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

D. Hebda

Akromar

"Wyczerpujące odpowiedzi na zagadnienia zadawane przez uczestników szkolenia."

E. Jędrzejczyk

Dom Pomocy Społecznej

"Szkolenie prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Osoba prowadząca potrafiła w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia. zakres szkolenia dostosowany do grupy biorącej udział w szkoleniu.

M.Pietraszewska

UM Katowice

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

M. Krasoń

UM Katowice

X