Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW RODO
NowośćPromocja

Miejsce: Wrocław

Termin: 2019-08-26 - 2019-08-27

Prowadzący: Barbara Gańcza

Czas trwania: 12 h

Cena: 849 PLN (999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 16 sierpnia

Dzień 1.
I. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w relacji z pracodawcą.
1. Główne zmiany w przepisach prawa pracy.
2. Nowelizacja rodo- ustawa z dnia 21.02.2019 ( obowiązująca od   4.05.2019).
3. Katalog osób, których dotyczą nowe przepisy.

II. Proces rekrutacji  a dokumentacja pracownicza- teczka A
1. Katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę,
2. Aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika,
3. Wymagane zgody – omówienie kwestii wizerunkowych.
4. Zatrudnianie cudzoziemców- wymagane dokumenty a konieczność tłumaczenia oryginałów.
5. Jakie dane powinno zawierać CV? O co możemy pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?
6. Jakie wymogi RODO należy spełnić biorąc udział w konkursie na stanowisko?

III. Dokumentacja pracownicza zgodna z rozporządzeniem z 10.12.2018
1. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD- omówienie zmian.
2. Rodzaje dokumentów obowiązkowo przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania,
3. Katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę,
4. Zapytanie z krk- kiedy można o nie wnioskować?
5. Skierowanie na badania, orzeczenia lekarskie- nowe wytyczne.
6. Inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych.
7. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia.

IV. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej.
1. Obowiązki pracodawcy w związku z przygotowaniem dokumentacji elektronicznej.( art.94 kp i art.22 kp)
2. Wymogi tworzenia raportów do ZUS-u – jak ma on wyglądać?
3. Obowiązki informacyjne w związku z elektronizacją dokumentacji.
4. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
5. Znaczenie podpisu kwalifikowanego i pieczęci kwalifikowanej.
6. Zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej w systemach teleinformatycznych.
7. Przenoszenie dokumentacji miedzy systemami teleinformatycznymi.

Dzień 2.
V/ Elementy RODO w dokumentacji pracowniczej.
1. Monitoring w zakładzie pracy a zmiany w regulaminie pracy.
2. Monitoring elektronicznej poczty pracowniczej a dokumenty wewnętrzne.
3. Nowe klauzule informacyjne.
4. Legitymacje służbowe, przepustki – jako dokumenty wymagające zgody na przetwarzanie wizerunku.
5. Nowe wymogi dotyczące przetwarzania danych biometrycznych.
6. Prawnie uzasadniony interes pracodawcy jako przesłanka pozyskiwania danych.

VI/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
1. Zmiany wg nowych przepisów ( 4.05.2019).
2. Klauzule informacyjne dotyczące ZFŚS.
3. Obowiązek kontroli beneficjentów.- jak to dokumentować?

VII/ Rozwiązanie umowy o pracę – tryb postępowania.
1. Wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów trwających w 2017 r., a zawartych przed 22.02.2016 r.,
2. Odebranie dokumentacji pracowniczej przez osoby wskazane.
3. Śmierć pracownika a procedury dotyczące powiadamiania bliskich zgodnie z RODO.
4. Zmiany okresu przechowywania dokumentacji pracownika a postępowanie przed sądem.

VIII/ Czas pracy 2019 r. oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie w świetlne zmian, w tym:
1. Tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy,
2. Listy obecności i sposoby ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów.
3. Telepraca- wymogi dotyczące jej udokumentowania.
4. Praca zdalna a ruchomy czas pracy i jak go ewidencjonować?
5. Czym jest praca „z domu”?

IX/ Jak przygotować się do kontroli RODO ?
1. Pierwsze kary i nowi kontrolerzy
2. Jakich błędów nie popełniać?
3. Co można zrobić by zminimalizować szansę na kontrolę?

X/ Podsumowanie:  pytania i odpowiedzi

Szkolenie jest skierowane w głównej mierze do osób zatrudnionych w działach kadr, HR, zarządzania zasobami ludzkimi, takze dla kierownictwa firm i instytucji, księgowych.

Zapoznanie z nowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy w związku z obowiązywaniem od dnia 01.01.2019 nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej oraz nowymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zapewnienie niezbędnej wiedzy związanej z rekrutowaniem oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (akt osobowych, karty ewidencji czasu pracy oraz długości przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę).

Barbara Gańcza


Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

 

Opinie uczestników po zajęciach eksperta:

"Najlepsze szkolenie na jakim byłam w ostatnim czasie. Prowadząca charyzmatyczna, w ciekawy i prosty sposób przedstawiająca zawiłe przepisy prawne. Zdecydowanie polecam."

M.Lepczyńska Sonoco Polska

 

"Szkolenie oceniam wysoko, duże zaangażowanie prowadzącego."

M.Wrzołek COM-D

"Trudny temat podany jednak w przystępny sposób, zrozumiałym językiem, poparty przykładami."

M.Lech OPS

"Merytorycznie OK. Duży plus za odpowiedzi na bieżąco."

G.Mańczyk OPS

"Szkolenie wyjaśniło podstawy wprowadzania zasad ochrony danych osobowych, przybliżyło sposoby realizacji zadań w tym zakresie. Prowadząca zrobiła to w sposób przystępny i zrozumiały."

K. Gogola Bartek Candles

"Prowadząca dobrze zna temat szkolenia i posiada umiejętności przekazywania wiedzy dla osób szkolonych. Odpowiadała na pytania i nawiązywała kontakt ze słuchaczem."

G. Grzelak Urząd Miasta

"Szkolenie z zgodne z tematyka , poparte czytelnymi przykładami." 

J.Curyk Szkoła Podstawowa 

"Forma szkolenia i osoba, która je prowadziła były perfekcyjne i profesjonalne."

K.Pawlak ZGKiM 

"Szkolenie było merytoryczne, poprowadzone w ciekawy i profesjonalny sposób. Duży zasób wiedzy przekazany w bardzo łatwej atmosferze."

K.Łukowicz PHU ADVISER

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 849 plus 23% VAT, razem 1044.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Przegląd podatkowy VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

Zmiany VAT, CIT, PIT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Przegląd podatkowy VAT od maja i września 2019,Schematy podatkowe.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

R.Rompa

ROBEX

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%.

J. Kowalczyk

Dancoal

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

D. Hebda

Akromar

Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami.

J. Boboryk

Lesaffre Polska

"Wybierając szkolenie kierowałam się tematem szkolenia, jednak na uwagę zasługuje osoba prowadząca szkolenie.Szkolenie dynamiczne, ciekawe , przy którym trudna tematyka szkolenia stała sie bardzo łatwym tematem."

M. Pietruk

Arbud

"Cenne jest pytaczanie konkretnych przykładó , nawiazywanei do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi sie sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."

M.Kędzior

PUP

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

J. Nałęcz

Urząd Miejski

Szkolenie prowadzone dynamicznie, zgodnie z programem wykładowca wyczerpujaco odpowiada na pytania zadane przez uczestniczki szkolenia"

U.Troszka

MAKAR

X