Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-31 - 2021-12-31

Prowadzący: Ekspert ds. diagnozy potrzeb rozwojowych

Czas trwania: 12 h

Cena: 2880 PLN + VAT

Usługa jest częscią programu: Akademia Menadzera MŚP

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

-    potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
-   luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

-    właścicieli
-   pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
-   pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Diagnoza potrzeb rozwojowych przesiębiorstwa jest procesem doradczym w którym bada się :

-ANALIZĘ STRATEGICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA MŚP

-STRATEGIĘ DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

-PLAN ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ

Usługa obejmuje:

- pracę w formie zdalnej ( konsultacje przez Skype)

- doradztwo indywidualne

- opracowanie pełnej dokumentacji

- rekomendowanie  szkoleń w ramach programu rozwojowego

Projekt skierowany jest do:
- właścicieli firm

- pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku

- pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Celem usługi / konsultacji jest nabycie przez przedsiębiorcę i jego pracowników (wyższego szczebla) nowych kompetencji, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć usługi lepszej jakości, zarówno pod względem zarządzania personelem, obsługi klienta jak i ogólno-rynkowych. Dzięki diagnozie luk kompetencyjnych , kadra managerska pozyska możliwość samorozwoju, jej działania będą skuteczniejsze w zakresie np. zarządzania zasobami ludzkimi lub własnym potencjałem.

- nabycie wiedzy o pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i jego wizerunku na tle konkurencji

- nabycie wiedzy dotyczącej wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, potencjału i barier rozwojowych

- nabycie nowych umiejętności w zakresie zarządzania zasobem ludzkim, wyznaczania celów finansowych i rozwoju strategii

- doskonalenie kompetencji społecznych m.in. zarządzania zespołem rozproszonym , komunikacji interpersonalnej, zarządzania emocjami oraz radzenia sobie w sytuacji kryzysowej

- możliwość wykorzystania praktycznych narzędzi managerskich i technik coachingowych w celu samorozwoju oraz rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa

Skutkiem przeprowadzonej diagnozy są :

- opracowana analiza strategii przedsiębiorstwa w 4 obszarach ( finansowym, procesów wewnętrznych, rozwoju i nauki)

- zbadany stan faktyczny potencjału przedsiębiorstwa

- analiza problemów przedsiębiorstwa, jego słabych i mocnych stron

- zbadany stan poziomu edukacyjnego kadry managerskiej

- zbadane potrzeby rozwojowe firmy,

- wygenerowane oczekiwania przełożonych wobec managerów

- opracowany plan podniesienia kompetencji pracowników wyższego szczebla

- opracowane ścieżki awansu i budowania kariery

Oferowana diagnoza umożliwi opracowanie programu szkoleniowego, doradztwa biznesowego , coachingu  i mentoringu uwzględniającego specyfikę branży oraz pozycję firmy na rynku.

Ekspert ds. diagnozy potrzeb rozwojowych


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 2880 plus 23% VAT, razem 3542.4
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo ciekawa tematyka szkolenia. Ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające funkcjonowanie przepisów. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

"Wiedza i doświadczenie prowadzącego bezcenne. Podawanie konkretnych przykładów do omawianych sytuacji. Monika Piotrowska Kornas NZOZ Dentator

Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M.

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Bardzo istotnym elementem dzisiejszego szkolenia jest fakt, że osoba prowadząca wykład jest praktykiem , a nie teoretykiem"

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny."

Kompleksowo i profesjonalnie."

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

X