Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

X

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-31 - 2021-12-31

Prowadzący: Ekspert ds. diagnozy potrzeb rozwojowych

Czas trwania: 12 h

Cena: 2880 PLN + VAT

Usługa jest częscią programu: Akademia Menadzera MŚP

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

-    potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
-   luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

-    właścicieli
-   pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
-   pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Diagnoza potrzeb rozwojowych przesiębiorstwa jest procesem doradczym w którym bada się :

-ANALIZĘ STRATEGICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA MŚP

-STRATEGIĘ DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

-PLAN ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ

Usługa obejmuje:

- pracę w formie zdalnej ( konsultacje przez Skype)

- doradztwo indywidualne

- opracowanie pełnej dokumentacji

- rekomendowanie  szkoleń w ramach programu rozwojowego

Projekt skierowany jest do:
- właścicieli firm

- pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku

- pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Celem usługi / konsultacji jest nabycie przez przedsiębiorcę i jego pracowników (wyższego szczebla) nowych kompetencji, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć usługi lepszej jakości, zarówno pod względem zarządzania personelem, obsługi klienta jak i ogólno-rynkowych. Dzięki diagnozie luk kompetencyjnych , kadra managerska pozyska możliwość samorozwoju, jej działania będą skuteczniejsze w zakresie np. zarządzania zasobami ludzkimi lub własnym potencjałem.

- nabycie wiedzy o pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i jego wizerunku na tle konkurencji

- nabycie wiedzy dotyczącej wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, potencjału i barier rozwojowych

- nabycie nowych umiejętności w zakresie zarządzania zasobem ludzkim, wyznaczania celów finansowych i rozwoju strategii

- doskonalenie kompetencji społecznych m.in. zarządzania zespołem rozproszonym , komunikacji interpersonalnej, zarządzania emocjami oraz radzenia sobie w sytuacji kryzysowej

- możliwość wykorzystania praktycznych narzędzi managerskich i technik coachingowych w celu samorozwoju oraz rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa

Skutkiem przeprowadzonej diagnozy są :

- opracowana analiza strategii przedsiębiorstwa w 4 obszarach ( finansowym, procesów wewnętrznych, rozwoju i nauki)

- zbadany stan faktyczny potencjału przedsiębiorstwa

- analiza problemów przedsiębiorstwa, jego słabych i mocnych stron

- zbadany stan poziomu edukacyjnego kadry managerskiej

- zbadane potrzeby rozwojowe firmy,

- wygenerowane oczekiwania przełożonych wobec managerów

- opracowany plan podniesienia kompetencji pracowników wyższego szczebla

- opracowane ścieżki awansu i budowania kariery

Oferowana diagnoza umożliwi opracowanie programu szkoleniowego, doradztwa biznesowego , coachingu  i mentoringu uwzględniającego specyfikę branży oraz pozycję firmy na rynku.

Ekspert ds. diagnozy potrzeb rozwojowych


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 2880 plus 23% VAT, razem 3542.4
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2021

31.12

2021

08.02

2021

03.03

2021

01.02

2021

10.03

2021

21.01

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżacą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

A. Kraweczyński

UMiG Bytów

"Atuty szkolenia: mała liczba uczestników, możliwość skupienia się na wybranych przez uczestników tematach, wysoki poziom merytoryczny, szkolenie przeprowadzone w atmosferze swobodnej dyskusji"

A.Warmusz

AIB

"Ciekawe szkolenie, głeboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

E. Rączka

Kancelaria Radcy Prawnego

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia.Brak zastrzeżeń".

M.Szyńcowicz

Stalprofil SA

"Szkolenie odbyło się zadowalająco, profesjonalnie i rzetelnie.Korzystne informacje dla uczestników."

D.Więckowska

UGiM

"Dzisiejsze szkolenie uważam za bardzo dobrze przeprowadzone Pani Genowefa jest osobą bardzo rzetelną, mającą ogromną wiedzę na poszczególne tematy. Wyjaśnia wszystkie zagadnienia bardzo wyczerpująco."

K. Gudwańska

Miejski Zarząd Budynków

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

B. Dekier

"Szkolenie bardzo profesjonalne. Osoba prowadząca szkolenie posiada wysokie kwalifikacje oraz dużą wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia."

"Szkolenie bardzo ciekawe, bardzo jasno i zrozumiale przekazane informacje."

A. Sarnowska

PGK

"Szkolenie spełniło moje oczekiwanie.Bardzo duzy zakres wiedzy osoby prowadzącej oraz bardzo dobre umiejętności przekazywanie informacji. Atrakcyjne materiały informacyjne." K. Żywek Urząd Miejski

X