Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Pozyskaj dofinansowanie szkoleń

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

X

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-31 - 2021-12-31

Prowadzący: Ekspert ds. diagnozy potrzeb rozwojowych

Czas trwania: 12 h

Cena: 2880 PLN + VAT

Usługa jest częscią programu: Akademia Menadzera MŚP

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

-    potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
-   luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:

-    właścicieli
-   pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
-   pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Diagnoza potrzeb rozwojowych przesiębiorstwa jest procesem doradczym w którym bada się :

-ANALIZĘ STRATEGICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA MŚP

-STRATEGIĘ DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

-PLAN ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ

Usługa obejmuje:

- pracę w formie zdalnej ( konsultacje przez Skype)

- doradztwo indywidualne

- opracowanie pełnej dokumentacji

- rekomendowanie  szkoleń w ramach programu rozwojowego

Projekt skierowany jest do:
- właścicieli firm

- pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku

- pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Celem usługi / konsultacji jest nabycie przez przedsiębiorcę i jego pracowników (wyższego szczebla) nowych kompetencji, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć usługi lepszej jakości, zarówno pod względem zarządzania personelem, obsługi klienta jak i ogólno-rynkowych. Dzięki diagnozie luk kompetencyjnych , kadra managerska pozyska możliwość samorozwoju, jej działania będą skuteczniejsze w zakresie np. zarządzania zasobami ludzkimi lub własnym potencjałem.

- nabycie wiedzy o pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i jego wizerunku na tle konkurencji

- nabycie wiedzy dotyczącej wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, potencjału i barier rozwojowych

- nabycie nowych umiejętności w zakresie zarządzania zasobem ludzkim, wyznaczania celów finansowych i rozwoju strategii

- doskonalenie kompetencji społecznych m.in. zarządzania zespołem rozproszonym , komunikacji interpersonalnej, zarządzania emocjami oraz radzenia sobie w sytuacji kryzysowej

- możliwość wykorzystania praktycznych narzędzi managerskich i technik coachingowych w celu samorozwoju oraz rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa

Skutkiem przeprowadzonej diagnozy są :

- opracowana analiza strategii przedsiębiorstwa w 4 obszarach ( finansowym, procesów wewnętrznych, rozwoju i nauki)

- zbadany stan faktyczny potencjału przedsiębiorstwa

- analiza problemów przedsiębiorstwa, jego słabych i mocnych stron

- zbadany stan poziomu edukacyjnego kadry managerskiej

- zbadane potrzeby rozwojowe firmy,

- wygenerowane oczekiwania przełożonych wobec managerów

- opracowany plan podniesienia kompetencji pracowników wyższego szczebla

- opracowane ścieżki awansu i budowania kariery

Oferowana diagnoza umożliwi opracowanie programu szkoleniowego, doradztwa biznesowego , coachingu  i mentoringu uwzględniającego specyfikę branży oraz pozycję firmy na rynku.

Ekspert ds. diagnozy potrzeb rozwojowych


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 2880 plus 23% VAT, razem 3542.4
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

25.05

2021

25.05

2021

25.05

2021

06.07

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.07

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

10.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Faktury

Gdańsk Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie na wysokim poziomie. Temat zaprezentowany ciekawie i wyczerpująco.Materiały szkoleniowe pozwalają utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu."

U.Grzesiak

Messer Polska

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwosć zadawania pytań."

E.Gabara

Centrum Rozliczeń

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

A. Staniewska

PGNiG SA

"Mocno pomocne szkolenie. Informacje świeże i gorące. Sposób prezentacji bardzo aktywizujący grupę. Dziękujemy".

B. Wenta

MSPiR

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze.Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajecia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

„Szkolenie poprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Prowadzący przekazał wiedzę ciekawie i można było pogłębić posiadaną wiedzę oraz rozwiać wiele wątpliwości."

K.Hryciuk

Carfi

"Dobre przygotowanie prowadzącej szkolenie, wysokie kwalifikacje. Ciekawa prezentacja. Obszerne materiały i doświadczenie w praktyce"

S. Kasprzak

Usługi Projektowe

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie, z atrakcjami i fajnie zorganizowanym czasem, w dobrych warunkach hotelowych. Szkolenie godne polecenia."

M. Cecelska

UM Mława

"Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pan prowadzący ma łatwość w przekazywaniu informacji.Jestem bardzo zadowolona."

B.Zalewska

Polatom

X