Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) z uwzględnieniem najnowszych zmian. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: Polska

Termin: 2020-06-02 - 2020-06-02

Prowadzący: Mirela Chomont

Czas trwania: 6 h

Cena: 299 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 26 maja

1. Wstęp do raportowania
a. Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR
b. Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)
c. Cel wprowadzenia nowych regulacji
d. Okres obowiązywania nowych regulacji ( w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.)
e) Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

2. Zakres przedmiotowy raportowania
a. Definicja uzgodnienia
b. Definicja i rodzaje schematów podatkowych
– Krajowe
– Transgraniczne
– standaryzowane
c. Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
- co to jest korzyść podatkowa
- korzyść podatkowa jako cel działania podatnika
- alternatywne rodzaje postepowań
d. Definicja kwalifikowanego korzystającego
e. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
– bieżące doradztwo podatkowe
– audyty i przeglądy
– szkolenia
- składanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie objaśnień podatkowych
f. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania

3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki,
a. Kim jest promotor
b. Kim jest korzystający
c. Kim jest wspomagający
d. Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są
korzystającymi lub promotorami?
e. członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
f) pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
g) pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

4. Terminy i sposób raportowania
a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
b. Sposób i forma raportowania
c. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
d. Sankcje karno - skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem
zagrożone odpowiedzialnością karną - skarbową

5. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS
a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie
b. Opis uzgodnienia
c. Informacja o znanych celach
d. Szacownie korzyści podatkowej
e. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia
f. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu

6. Wewnętrzna procedura MDR – praktyczne warsztaty sporządzania procedury
a Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia procedury MDR?
b. Co powinna zawierać procedura?
c. W jakiej formie powinna być wprowadzona procedura? (zarządzenie/ załącznik do zarządzenia, uchwała zgromadzenia
wspólników?)
d. Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
e. Określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji
f. Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych
g. Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu MDR
h. Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR
i. Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania
określonych w wewnętrznej procedurze.
j. Praktyczne przykłady klauzul stosowanych w procedurze
k. Sankcje administracyjne za brak procedury MDR do 10 000 000 zł

7. Planowane zmiany w schematach podatkowych wynikające z projektu ustawy (druk 208)  - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
a) nałożenie obowiązku ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 31 marca 2020 r.
b) rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby/ zarządu w raju podatkowym
c) zmiana danych potwierdzenia nadania NSP
d) na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;
e) wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP,
f) zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;
g) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu).

8 Pytania i odpowiedzi

• wszyscy przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
• właściciele biur rachunkowych;
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Szkolenie uwzględnia i w szerokim zakresie omawia najnowszy projekt ustawy dotyczący zmian w raportowaniu schematów podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019r. Ponad roczne doświadczenie w raportowaniu schematów podatkowych skutkowało koniecznością wprowadzenia zmian. Szkolenie omawia krok po kroku planowane zmiany ze wskazaniem czy mają one charakter korzystny czy niekorzystny dla przedsiębiorców.

Cel szkolenia:
• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowanych zmian
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych w zakresie MDR
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

• pełny zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej planowanych zmian i już obowiązujących przepisów
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami z uwzględnieniem ponad rocznego doświadczenia w stosowaniu przepisów z zakresu MDR
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Mirela Chomont


Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Opinie

"Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Wyczerpujące odpowiedzi, konkretny przekaz prowadzącej." 

M.Kuśmierek Salve

"Szkolenie poprowadzone w bardzo przystępnej formie, rzetelnie wyjasnione problemy poruszone na szkoleniu. Wykładowca bardzo jasno pokazuje wszystkei niuanse i pomaga zrozumieć problematykę poruszaną podczas szkolenia."

D. Korbel Salve Pharma

"Szkolenie ciekawe i na interesujące tematy. Możliwość wspólnego rozwiązywania wątpliwości z danej dziedziny."

P. Janicka AZ Pharma

"Bardzo dobrze przygotowane materiały."

R.Janiszewska Ostróda Yacht

"Wysoki poziom szkolenia.Dużo przykładów praktycznych.Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie."

E.Polanowska Ostróda Yacht

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane bardzo profesjonalnie. Wykładowca "otwarty" na dyskusję z uczestnikami - bardzo merytoryczny."

B.Wysocka DLS Trans LTD

"Szkolenie zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Osoba prowadząca przygotowana merytorycznie, otwarta, ciekawie prowadzi zajęcia. Dużo przykładów."

Energia Wytwarzanie SA

"Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Wykładowca posiada bardzo rozległa wiedzę, którą potrafi przekazać w przystępny sposób."

E.Józefoficz - Knitter Plichta sp. z o.o.

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 299 plus 23% VAT, razem 367.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z kamerą, głośnikiem i mikrofonem
• dostęp do internetu
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

30.06

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, JPK_VAT 2020

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.06

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,2020, WNT - WDT, Faktury VAT

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

28.07

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowo - rachunkowy 2020

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, Wyłudzenia 2020

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

J. Nałęcz

Urząd Miejski

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny.Profesjonalne podejście do tematu.

B.Cieśla

Dancoal

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny.

J. Popko

Probet Dasag

„Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Organizator, wykładowca komunikatywni, przesympatyczni. Firma szkoleniowa godna polecenia. Wykład absolutnie merytoryczny, oparty na przykładach, w logiczny sposób docierający do słuchacza.”

A.Niezgoda

OPWiK

"Prowadzący szkolenie był bardzo przygotowany, odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania"

Beata Osińska-Zub

UM Województwa Śląskiego

"Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie-zgodnie z tematem.Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do osoby prowadzącej szkolenie-pełen profesjonalizm"

E.Cywińska

AKE-C

"Tematy w zakresie podatków Vat i Cit były przedstawione w sposób komunikatywny i przejrzysty. Omówione były bardzo dokładnie zmiany w obu podatkach oraz stan prawny przed zmianami przepisów."

A Runowicz

"Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem b.zadowolona z uczestnictwa i polecam innym zainteresowanym."

D.Kardaszewska

PSS Społem

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłebną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

Jeremi Seremak

MOPS

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

E. Malina

Megrez sp. z o.o.

X