Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

Augustów, Ustroń, Zakopane

Zmiany podatkowe 2020, Bilans 2020, Prawo pracy 2020

X

Środki trwałe dla służb finansowo- księgowych (zagadnienia prawne i techniczne)-szkolenie zdalne
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2020-08-25 - 2020-08-25

Prowadzący: Witold Bojanowski

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 18 sierpnia

1.    Definicja środka trwałego w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”  i prawa podatkowego.
1.1.    Rzeczowy charakter
1.2.    Dolna granica wartości
1.3.    Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4.    Prawo własności
1.4.1.    Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2.    Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3.    Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4.     Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2.    Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
2.1.    Klasyfikacja Środków Trwałych 2016
2.2.    Kodeks cywilny
2.3.    Definicja nieruchomości
2.4.    Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.5.    Urządzenia zwane budowlami
2.6.    Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.7.    Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
2.8.    Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.8.1.    Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.8.2.    Obiekty budowlane a nieruchomości
2.8.3.    Budynek a budowla
2.8.4.    Obiekty liniowe
2.8.5.    Obiekty małej architektury
2.8.6.    Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.8.7.    Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.8.8.    Tymczasowe obiekty budowlane
2.8.9.    Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.8.9.1.    Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.8.9.2.    Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.8.9.3.    Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.8.9.4.    Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3.    Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1.    Budynków
3.2.    Pojazdów
3.3.    Zestawów komputerowych

4.    Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
4.1.    Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2.    Konserwacje
4.3.    Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1.    Remonty typowe
4.3.2.    Remonty planowe
4.3.3.    Remonty awaryjne
4.3.4.    Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5.    Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
4.4.    Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1.    Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2.    Przebudowa
4.4.3.    Rekonstrukcja
4.4.4.    Adaptacja
4.4.5.    Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6.    Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7.    Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8.    Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
4.5.    Miary wartości użytkowej
4.5.1.    Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2.    Jakość produktów
4.5.3.    Koszty eksploatacji
4.5.4.    Wydajność
4.5.5.    Inne miary
4.5.5.1.    Wpływ na środowisko
4.5.5.2.    BHP

5.    Amortyzacja według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”oraz przepisów podatkowych
5.1.    Odpisy jednorazowe
5.2.    Odpisy rozłożone w czasie
5.2.1.    Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
5.2.2.    Obliczanie stawki amortyzacji
5.2.3.    Wybór metody amortyzacji
5.2.4.    Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
5.2.5.    Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
5.2.6.    Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
5.2.7.    Wstrzymanie amortyzacji

6.    Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
6.1.    Definicja części peryferyjnej.
6.2.    Zasady wydzielania części peryferyjnych  na wybranych przykładach.
6.3.    Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych
6.4.    Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
6.5.    Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
6.6.    Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej
6.7.    Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.

7.    Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości

8.    Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
•    Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
•    Księgowym pracujących w centrach usług finansowo-księgowych.
•    Księgowym pracujących w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
•    Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznych powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
•    Pracownikom służb pośredniczących wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
•    Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia.  Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służ technicznych przedsiębiorstwa, niestety nie każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie rachunkowcom wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów. Szkolenie ozwoli na
pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w firmach. Omawiane będa  aspekty prawne, techniczne, finansowe tego zagadnienia. W szczególności pojęcia środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym , prawa własnosci w odniesieniu do srodka trwałego, użytkowania środka trwałego, funkcjonowania środka trwałego w prawie budowlanym, wyceny środków trwałych.

Witold Bojanowski


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie środków trwałych, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

Opinie

"Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

"Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Perfekcyjnie prowadzone szkolenie zgodnie z tematem zajęć. Wiedza przekazywana na łatwym do zrozumienia i zapamiętania językiem."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Poziom wiedzy wykładowcy jest imponujący, konkretny i zdecydowany. Bardzo pomocny w odpowiedzi na pytania występujące w rzeczywistości u podatnika"

"Szkolenie bardzo wartościowe, pełne w formie i zakresie, tempo szkolenia właściwe wiedza powadzącego bardzo dobra, łatwość jej przekazania bardzo wysoka."

"Ciekawe szkolenie. Brak czytania slajdów, żywa dyskusja, duża wiedza, zakres od działalność firm."

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

Przegląd podatkowy 2020/2021-Slim VAT, Estoński CIT,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.12

2020

31.12

2020

31.12

2020

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat.Duża wiedza merytoryczna prowadzacej."

M.Światłowska

AKE-C

Kompleksowo i profesjonalnie.

A. Biedziuk

ZWiK

"Szkolenie rzetelne i zgodne z tematem"

A.Piotrowska

BHE Dychów

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzednika."

K.A.Dębowska

PUP

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

"Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Przydatne materiały szkoleniowe."

A. Jabłonowska

UG

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

A. Staniewska

PGNiG SA

"Składnie, rzeczowo i profesjonalnie"

M.Lewicka

Norda Łebcz

"Szkolenie prowadzone w sposób rzeczowy i merytoryczny na wysokim poziomie. Zagadnienia i problematyka omawianych zagadnień wyjaśniana była w sposób zrozumiały i szczegółowy"

P. Śnieżawski

Gmina Miłomłyn

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny"

B.Kopeć

KM

X