Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia ONLINE 2020,

Podatki 2020, Prawo pracy, Zarządzanie

X

Studium podatkowe 2020 - poziom II (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: Polska

Termin: 2020-08-05 - 2020-08-28

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 75 h

Cena: 2399 PLN (2599 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 lipca

1.    Zagadnienia ogólne – systematyzacja
1.1.    Źródła prawa podatkowego w teorii i praktyce, czyli o koncie MF na Twitterze i krytycznym spojrzeniu na pozaprawne źródła wiedzy - przykłady pułapek.
1.2.    Odpowiedzialność podatkowa
1.2.1.    Odpowiedzialność płatników
1.2.2.    Odpowiedzialność członków zarządu
1.2.3.    Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa
1.2.4.    Przestępstwa podatkowe w kodeksie karnym.
1.2.5.    Kodeks karny skarbowy - odpowiedzialność kierownika jednostki i poszczególnych osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe.
1.3.    Przepisy międzynarodowe w strukturze polskiego ustawodawstwa podatkowego
1.3.1.    Umowy międzynarodowe
1.3.2.    Dyrektywy dotyczące podatków dochodowych
1.3.3.    Dyrektywa VAT
1.3.4.    ATAD II

2.    Zarządzanie ryzykiem podatkowym i ograniczanie odpowiedzialności
2.1.    Procedury wewnętrzne
2.2.    Interpretacje indywidualne, ogólne, objaśnienia, projekty objaśnień, opinia o zastosowaniu zwolnienia lub niższych stawek w podatku u źródła, opinia zabezpieczająca, APA - kiedy warto?
2.3.    Rola doradcy podatkowego w ograniczaniu ryzyka
2.4.    Nowe narzędzia oficjalnej współpracy z organami - monitoring horyzontalny i audyt podatkowy
2.5.    Polecenia “z grupy” a polityka podatkowa i ryzyko podatkowe

3.    Kalkulacje podatkowe i raportowanie
3.1.    Schematy kontroli zapobiegające typowym błędom - kalkulacje i uzgodnienia księgowe
3.2.    Analiza danych dla celów podatkowych
3.3.    Kalkulacje do deklaracji - przechowywanie danych i ich zabezpieczenie - dobre praktyki
3.4.    Outsourcing księgowości, a ryzyko podatkowe
3.5.    Podatek odroczony
3.6.    Controlling w podatkach -

4.    Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe - czym są i czym się różnią
4.1.    Zakres poszczególnych trybów weryfikacji rozliczeń podatkowych podatnika i płatnika
4.2.    Prawa i obowiązki podatnika oraz organów (zasady, czas trwania, zakres żądań, itp.)
4.3.    Rola profesjonalnego pełnomocnika lub osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika
4.4.    Jak się przygotować i prowadzić “kontrolę” w praktyce

5.    Unikanie opodatkowania i MDR
5.1.    Klauzula ogólna o unikaniu opodatkowania
5.2.    Małe klauzule o unikaniu opodatkowania w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług
5.3.    Zasadność i racjonalność gospodarcza poniesienia kosztów jako klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania do oceny kosztów uzyskania przychodów przed wejściem w życie klauzuli ogólnej o unikaniu opodatkowania - praktyka organów i najnowsze orzecznictwo.
5.4.    Raportowanie schematów podatkowych

6.    CIT
6.1.    Przychody i koszty - aktualna problematyka
6.2.    Zwolnienia strefowe - najczęstsze problemy i nowe interpretacje
6.3.    Rozliczanie aktualnych strat podatkowych względem dochodów za lata poprzednie (covid-19)
6.4.    Uproszczone zaliczki - dopuszczalność zmian (covid-19)
6.5.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
6.6.    IP-BOX (covid-19)
6.7.    Ulga na złe długi (covid-19)

7.    PIT
7.1.    Aktualne problemy i najnowsze interpretacje
7.2.    Zwolnienia przedmiotowe i zmiany limitów zwolnień (covid-19)
7.3.    Odliczanie darowizn (covid-19)
7.4.    Zaniechanie poboru podatku od “frankowiczów”

8.    Podatek u źródła - do czterech razy sztuka
8.1.    Należyta staranność w ustawach podatkowych oraz projekcie objaśnień podatkowych MF
8.2.    Zakres regulacji
8.3.    Próg 10.000 zł oraz 2 mln zł - fakty i mity
8.4.    Oświadczenia a opinia
8.5.    Pierwsze orzecznictwo w sprawach podatku u źródła

9.    Ceny transferowe
9.1.    Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2019
9.2.    Raportowanie TPR - wątpliwości i konsultacje MF
9.3.    “Safe harbours” w wyjaśnieniach MF
9.4.    Przedłużenie terminów do przygotowania dokumentacji grupowej, składania TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (covid-19)

10.    VAT - Biała lista i należyta staranność - pierwsze miesiące stosowania
10.1.    Wymogi dotyczące należytej staranności - podejście organów
10.2.    Korzystne orzecznictwo: wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencor
10.3.    Należyta staranność a „biała lista” (cel i zakres)
10.4.    Struktura listy - procedura wewnętrzna weryfikacji kontrahentów - moment dokonania
10.5.    Procedura w przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta na „białej liście”
10.6.    Skutki w podatkach dochodowych
10.7.    Inne rodzaje płatności a biała lista (kompensata, factoring, karty, płatności realizowane przez pracowników)
10.8.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna

11.    Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment)
11.1.    Nowy wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (załącznik nr 15 do ustawy o ptu) oraz likwidacja dotychczasowego odwrotnego obciążenia (załączniki nr 11,13 i 14 do ustawy o ptu)
11.2.    Problemy techniczne dla różnych rodzajów płatności
11.3.    Należyta staranność a mechanizm podzielonej płatności
11.4.    Przepisy przejściowe
11.5.    Sankcje i odpowiedzialność solidarna (istotne zmiany)
11.6.    Nowe możliwości wykorzystania kwot zgromadzonych na rachunku VAT (podatki dochodowe, składki ZUS)

12.    Nowa matryca stawek VAT
12.1.    Rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
12.2.    Charakterystyka nomenklatury scalonej
12.3.    Towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
12.4.    Towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

13.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
13.1.    Dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
13.2.    Elementy WIS
13.3.    Wniosek o WIS (podmiot uprawniony, tryb, zaskarżalność decyzji)
13.4.    Terminy

14.    JPK_VAT
14.1.    Likwidacja deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
14.2.    Zmiana struktury JPK,
14.3.    Nowe dane i kody raportowe
14.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
14.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
14.6.    Terminy

15.    Paragony elektroniczne i kasy on-line, kasy wirtualne
15.1.    Paragony elektroniczne - zasady
15.2.     Zakres obowiązków wobec pracowników (procedury wewnętrzne)
15.3.    Terminy wymiany kas
15.4.    Ulgi na zakup kas
15.5.    Kasa on-line a problemy techniczne z dostępem do internetu

16.    Dokumentowanie WDT oraz magazyny call-off stock
16.1.    Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%, Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone - kolejny dowód ułatwiający zaliczenie WDT ze stawką 0%
16.2.    Inne dokumenty dodatkowe
16.3.    Nowa ewidencja,  która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,

17.    VAT - interpretacje ogólne i wyjaśnienia MF
17.1.    Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
17.2.    Trwała zabudowa meblowa

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób posiadających kilkuletnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które pragną usystematyzować i pogłębić posiadaną wiedzę oraz znaleźć odpowiedzi na aktualne pytania.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat podatków, tak aby jego uczestnicy mogli samodzielnie i krytycznie poszukiwać źródeł informacji o podatkach i podejmować właściwe decyzje w kwestiach opodatkowania ograniczając tym samym ryzyko podatkowe, które w ostatnim okresie jest niewątpliwie coraz większe.

Zaletą szkolenia jest połączenie wiedzy wynikającej z przepisów prawa z typowymi problemami, z którymi borykają się osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w podmiotach gospodarczych. W trakcie szkolenia nacisk położony jest jednak nie tylko na to jaką treść mają przepisy prawa podatkowego i ich interpretacja dokonywana przez organy podatkowe i doradców podatkowych, ale przede wszystkim na to jak te treści powinny być wdrożone w codziennej pracy związanej z przygotowaniem kalkulacji.
Unikatową cechą szkolenia jest oparcie go o pytania uczestników zadane przed rozpoczęciem kursu. Na ich podstawie zostaną przygotowane materiały odpowiadające na te nurtujące uczestników problemy. Każdy z uczestników szkolenia może przesłać przed jego rozpoczęciem do trzech pytań, które zostaną przyporządkowane do odpowiedniego modułu szkolenia.

Katarzyna Knawa


Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych pzepisach podatkowych."

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 2399 plus 23% VAT, razem 2950.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia odbywają się w terminie:

5,6,7,12,13,14,21,26,27,28 sierpnia

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-10.45 przerwa
• 10.45-12.15 szkolenie
• 12.15-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie
• 14.30-14.45 przerwa
• 14.45-16.00 szkolenie

Zapewniamy:

• 75 godz. szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

28.07

2020

Przegląd podatkowy- zmiany VAT,CIT,PIT 2020, JPK, Koszty

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość

28.07

2020

11.08

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Przegląd podatkowy 2020- VAT, PIT, CIT, JPK, WNT-WDT

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

11.08

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM FINANSOWO- KSIĘGOWYM/ BIUREM RACHUNKOWYM

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Przegląd podatkowy- VAT, CIT, PIT, JPK, KOSZTY

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.09

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Augustów Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

27.10

2020

Przegląd podatkowy 2020,Ulga B+R

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

B. Dekier

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie... Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

D.Koryzno

UWM

"Tematy w zakresie podatków Vat i Cit były przedstawione w sposób komunikatywny i przejrzysty. Omówione były bardzo dokładnie zmiany w obu podatkach oraz stan prawny przed zmianami przepisów."

A Runowicz

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Poziom merytoryczny na wysokim poziomie."

D.Małkowska

OPEC

„Niezwykle profesjonalne szkolenie wyróżniające się świetną organizacją zajęć i czasu wolnego oraz wysokim poziomem merytorycznym wykładów. Będę zachęcać innych do skorzystania z oferty szkoleniowej firmy. Dziękuję bardzo.”

H.Fokt

OPWiK

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

J. Jabłonska

UWM

"Polecam to szkolenie ze względu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych"

Wioletta Caputa

Credin Polska sp z o.o.

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

M.Dmitrzak

PGNiG

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia.Brak zastrzeżeń".

M.Szyńcowicz

Stalprofil SA

"Po raz pierwszy szkolenie przygotowane na temat przepływów zostało pzreprowadzone w znakomity sposób. Wiedza, sposób przekazania nie pozostawia żadnych niejasności. Gorąco polecam."

D.Małkowska

OPEC

X