Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

X

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w spółce z o.o. spółce komandytowej- aspekty prawne, bilansowe. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-01-28 - 2021-01-29

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 12 h

Cena: 698 PLN (798 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 21 stycznia

Zamknięcie roku w spółce z o.o. spółkce komandytowej – aspekty prawne, bilansowe, podatkowe

Dzień pierwszy

I.  Rachunkowość spółki komandytowej - najważniejsze problemy w ewidencji bilansowej i podatkowej (analiza kont do bilansu)
1.    Sposób prowadzenia ksiąg na potrzeby prawa podatkowego i rozliczeń ze wspólnikami
1.1. Konta syntetyczne i analityczne
1.2. Informacja dla wspólników – dane z ksiąg rachunkowych
2.    Ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu i wytworzenia
2.1. Wydatki kreujące i niekreujące wartości początkowej
2.2. Kwalifikacja do KŚT – determinuje stosowanie poprawnej stawki amortyzacyjnej
3.    Różnice kursowe – metody stosowania
3.1. Transakcje generujące różnice kursowe rozpoznawalne podatkowo
3.2. Transakcje nie generujące różnic kursowych nierozpoznawalnych podatkowo
3.3. Przykłady różnic kursowych
4.    Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w najnowszych interpretacjach, przykłady liczbowe
4.1. Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów
4.2. Usługi wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
4.2.1. Wzór EBITDA w najnowszych interpretacjach podatkowych, przykłady liczbowe
4.2.2. Jakie koszty zalicza się do kosztów finansowania dłużnego – najnowsze interpretacje
4.2.3. Jakie koszty zalicza się do usług niematerialnych – najnowsze interpretacje
5.    Koszty uzyskania na przełomie roku  - w interpretacjach, przykłady liczbowe
6.    Rozliczenie podróży służbowych – aspekty problemowe, ujęcie na kontach
6.1. Rozliczenie podróży zagranicznych – zaliczka w PLN, w walucie, brak zaliczki
6.2. Wybrane problemy związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi
7.    Data powstania przychodu – przychody na przełomie roku

II. Rozrachunki ze wspólnikami – aspekt bilansowy i podatkowy, interpretacje, przykłady (analiza rozrachunków na potrzeby bilansu)
1.    Wniesienie wkładu w PLN i w aporcie rzeczowym
1.1. Umowa spółki
1.2. Skutki podatkowe – w interpretacjach
1.3. Ewidencja księgowa  
2.    Pożyczka udzielona przez komandytariusza – skutki podatkowe, ewidencja
3.    Pożyczka na wniesienie udziałów – skutki podatkowe,
4.    Wynagrodzenie komplementariusza, komandytariusza i prokurenta
5.    Odsetki od własnego źródła
6.    Faktury między wspólnikiem a spółką, np. za najem
7.    Obniżenie wkładu wspólnika
8.    Wycofanie wspólnika ze współki
9.    Płatności spółki z o.o. sp. komandytowa za wspólnika
10.  Rozliczenia ze wspólnikiem – zaliczki pobrane na poczet zysku przewyższające przypadający udział
11.  Rozliczenie z podatku wspólnika

Dzień drugi

III. Przygotowanie do sprawozdania finansowego
1.    Zadania księgowego
1.1. Analiza zapisów księgowych
1.2. Krąg kosztów – sprawdzenie
1.3. Inne
2.    Inwentaryzacja – zadania
2.1. Metody amortyzacji
2.2. Udokumentowanie inwentaryzacji
2.3. Odpowiedzialność
2.4. Aspekt podatkowy – rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek
3.    Koszty i przychody na przełomie roku
3.1. Zwroty w styczniu towarów wydanych klientów w grudniu
3.2. Bonifikaty, skonta, premie
3.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – istotność
3.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
4.    Wycena na moment bilansowy aktywów i pasywów – sposób ujęcia w księgach
4.1. Należności przedawnione i przeterminowane
4.2. Wycena wg skorygowanej ceny nabycia
4.3. Odpisy aktualizujące majątek trwały, rzeczowy i finansowy

IV.  Sprawozdanie finansowe
1.    Sprawozdanie finansowe – odpowiedzialność
1.1. Rola księgowego i kierownika jednostki
1.2. Zadania kierowników innych działów
1.3. Sprawy w sądzie
1.4. Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza
2.    Poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego
2.1. Istotność
2.2. Zasady
2.3. Forma
3.    Wzory sprawozdania finansowego
3.1. Spółka mikro, mała, duża,
3.2. Elementy sprawozdania finansowego
3.3. Uproszczenia dla spółki mikro i małej
4.    Właściwa prezentacja w sprawozdaniu finansowym
5.    Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
5.1. Sposób sporządzania, zasady
5.2. Prezentacja
5.3. Niewykorzystane zdolności produkcyjne
6.    Podpisanie sprawozdania finansowego
7.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
8.    Podział zysków – ewidencja księgowa aspekt podatkowy
8.1. Pozostawienie zysku w spółce
8.2. Wypłata zysku wspólnikom
8.3. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy tworzony przez wspólników - skutki
8.4. Informacje dla wspólników (zakres)
8.5. Uprawnienia wspólników

V.   Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

VI.  Zmiany od 1 stycznia 2021 r. w opodatkowaniu spółki z o.o. sp. komandytowa i opodatkowaniu wspólników – nowe obowiązki dla księgowych

VII.Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych: księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych, jak też potencjalnych wspólników spółki komandytowej.

Ugruntowanie wiedzy z zakresu powstania, funkcjonowania spółki komandytowej w aspekcie   (pdof, pdop, składek ZUS, PCC, VAT), uregulowań KSH, bilansowym z zakresu ewidencji księgowej i podatkowej oraz prawidłowym zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego.  Walorem szkolenia są liczne liczbowe przykłady w prezentacji, interpretacje organów podatkowych.

Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiane jest prezentacja, materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii funkcjonowania spółki komandytowej, ale też z zakresu prawa podatkowego (różnic kursowych, KUP, NKUP itp.) Autorka akcentuje możliwe nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym i rachunkowym. Podczas szkolenia zwracana jest uwaga na zmianę w dotychczasowej linii wyjaśnień podatkowych i orzecznictwa sądowego. W trakcie szkolenia autorka omawia zasady sporządzenia sprawozdań finansowych w spółkach z o.o. spółka komandytowa.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." E. Pleciak Winkelmann
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 
"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 
"Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 
"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 
"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 698 plus 23% VAT, razem 858.54
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2021

31.12

2021

08.02

2021

03.03

2021

01.02

2021

10.03

2021

21.01

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie bardzo rzeczowe, duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzącego, wiele przydatnych przykładów."

A.Dębia

Huuuge Games

"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."

Z.Korniluk

Premont

"Bardzo dobrze prowadzone szkolenie. Wykładowca odpowiadał na wszystkie zadane pytania. Profesjonalnie."

B. Korzec

Tombor

"Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy."

W.Drawc

Anro -Trade

"Szkolenie przeprowadzone w sposób dokładny i rzetelny. Duża wiedza osoby prowadzącej w zakresie obszaru szkolenia."

"Czytelny przekaz przepisów"

A. Mazurek

Torimex Chemicals

"Największym atutem szkolenia jest osoba szkoląca. Bardzo duża wiedza, ciekawe przykłady, sposób przekazania. Pożyteczne materiały w formie papierowej"

J. Kezika

ZWAE

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

M.Iwachów

Limatherm Components sp. z o.o.

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

M. Kukiełka

Bader Polska

"Bardzo merytoryczne spotkanie, rzeczowy prowadzący, doskonale zorientowany w aktualnych zmianach."

X