Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

X

Rewolucja w CIT, PIT - spółka komandytowa i spółka jawna podatnikiem CIT?(szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-01-26 - 2021-01-26

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 19 stycznia

Część I. Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych.
1.    Krótka charakterystyka dotychczasowego modelu opodatkowania sp. z o.o. i akcyjnych.

2.    Krótka charakterystyka dotychczasowego modelu opodatkowania sp. komandytowej, spółki jawnej oraz modeli hybrydowych (sp. z o.o. komandytowych).

3.    Spółka komandytowa jako podatnik CIT:
a)    kiedy spółka komandytowa może „przejść” na CIT od 1 maja 2021 r., a kiedy musi od 1 stycznia 2021 r.?
b)    jakie są obowiązki związane z „późniejszym” przejściem na CIT?
c)    zamknięcie ksiąg, a rok podatkowy „citowskiej” spółki komandytowej,
d)    czy o późniejszym „przejściu” na CIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
e)    sposób opodatkowania sp. komandytowej „po nowemu”,
f)     rok podatkowy spółki komandytowej,
g)    przychody przypadające na komandytariuszy po "przejściu" na CIT,
h)    przychody przypadające na komplementariusza po "przejściu" na CIT,
i)     "dywidendy" wspólników spółki komandytowej,
j)     obowiązki spółki komandytowej jako płatnika podatku w związku z wypłatą zysku,
k)    ulgi i zwolnienia w CIT a spółki komandytowe,
l)     "przejście na CIT" a amortyzacja,
m)   "przejście na CIT" a odliczenia,
n)    "przejścia na CIT" a rozliczenie strat,
o)    przychody z umorzenia/likwidacji/odpłatnego zbycia udziałów,
p)    obowiązki sprawozdawcze i zaliczki spółek komandytowych jako podatników CIT,
q)    zaliczki wspólników na poczet zysku a zaliczki na CIT,
r)     estoński CIT dla spółek komandytowych?
s)    przepisy przejściowe.

4.    Spółka jawna jako podatnik CIT:
a)    od kiedy spółka jawna może zostać opodatkowania CIT?
b)    przesłanki „przejścia” na CIT,
c)    czy o „przejściu” na CIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
d)    czy istnieje możliwość „powrotu” sp. jawnej do opodatkowania CIT?
e)    czy o „powrocie” na PIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
f)     jak wygląda oświadczenie, które powinny składać spółki jawne?
g)    do którego organu podatkowego należy złożyć oświadczenie?
h)    uchybienie terminu - czy da się "zatrzymać" opodatkowanie PIT?
i)     do kiedy należy złożyć informację za rok podatkowy 2020?
j)     rok podatkowy "citowskiej" spółki komandytowej,
k)    obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych,
l)    "przejście na CIT" - co z amortyzacją?
m)   "przejście na CIT" - co z odliczeniami?
n)    przychody z umorzenia/likwidacji/odpłatnego zbycia udziałów,
o)    zaliczki wspólników na poczet zysku a zaliczki na CIT,
p)    estoński CIT dla spółek jawnych?
q)    przepisy przejściowe.


Część II. Obowiązek posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
1.    Co to jest polityka podatkowa?
2.    Na kim ciąży obowiązek sporządzenia, posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej?
3.    Jak sporządzić strategię podatkową?
4.    Jakie dane podaje się w strategii podatkowej?
5.    Strategia podatkowa a dane wrażliwe.
6.    Kto podpisuje strategię podatkową?
7.    Czy o posiadaniu strategii podatkowej należy zawiadomić naczelnika US?
8.    Gdzie i w jaki sposób należy udostępnić politykę podatkową?
9.    Termin i miejsce sporządzenia oraz udostępnienia.
10.  Sankcje za niesporządzenie lub nieudostępnienie polityki podatkowej.
11.  Czy za rok podatkowy 2020 należało będzie sporządzić strategię podatkową?

Część III. Problematyka spółki nieruchomościowej – zmiany w opodatkowaniu.
1.    Definicja spółki nieruchomościowej.
2.    Podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej.
3.    Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego.
4.    Odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku.
5.    Obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego.
6.    Spółki wyłączone spod tego obowiązku.
7.    Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
8.    Odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela.
9.    Sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego.
10.  Obowiązek i termin raportowania do KAS.
11.  Zakres raportowania.
12.  Obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu.

Część IV. Pozostałe zmiany w CIT.
1.    Stawka 9% - podwyższenie limitu przychodów.
2.    Ograniczenia w rozliczaniu strat:
a)    zasady rozliczenia strat,
b)    jednorazowe rozliczenie strat,
c)    rozliczenie strat po zmianach,
d)    przepisy przejściowe.
3.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
a)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
b)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
c)    przepisy przejściowe,
d)    wydłużenie stosowania jednorazowej amortyzacji w związku z COVID.
4.    Ceny transferowe:
a)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
b)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
c)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych,
d)    działanie w ramach należytej staranności na potrzeby cen transferowych,
e)    rozszerzenie zakresu raportowania (oświadczenia i TPR),
f)     rozszerzenie zakresu żądania organów podatkowych do przekazywania dokumentacji,
g)    rozszerzenie zakresu raportowania (oświadczenia i TPR),
h)    rozszerzenie zakresu żądania organów podatkowych do przekazywania dokumentacji,
i)     zmiany dotyczące składania oświadczeń w związku z korektą cen transferowych (COVID-19),
j)     „poluzowanie” wymogów związanych z wyłączeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji (COVID-19),
k)    Rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (COVID-19).
5.    "Konwersje" zobowiązań finansowych i około finansowych:
a)    wykonanie świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania zobowiązań z tytułu pożyczek, dywidend itp.
b)    rozszerzenie zasad na przeniesienie majątku likwidowanej spółki.
6.    Pozostałe zmiany:
1)    ulga na złe długi:
a)    wydłużenie "zamrożenia" ulgi na złe długi po stronie dłużnika,
b)    zmiany dla wierzycieli,
2)    odliczenia i darowizny:
a)    wydłużenie terminu i rozszerzenie stosowania odliczeń z tytułu niektórych darowizn „COVIDOWYCH,
b)    zmiany dotyczące odliczeń od dokonanych darowizn komputerowych,
c)    darowizna jako koszt darczyńcy,
d)    darowizna jako przychód obdarowanego,
3)    IP BOX i B+R:
a)    kiedy można stosować preferencje w odniesieniu do zaliczek?
b)    co z zeznaniem rocznym?
4)    podatek nieruchomościowy:
a)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego,
b)    zwolnienie na czas COVID,
c)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.
5)    Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?
6)    Zmiany dot. PGK.

Część V. Zmiany w PIT.
1.    Spółka komandytowa i spółka jawna w PIT po zmianach (omawiane przekrojowo w Części I).
2.    Ulga abolicyjna – zmiany zamiast zapowiedzianej likwidacji:
a)    metoda wyłączenia z progresją,
b)    metoda zaliczenia,
c)    na czym polega ulga abolicyjna?
d)    nowy próg odliczeń,
e)    źródła dochodów niepodlegające ograniczeniom
f)     przepisy przejściowe.
3.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
a)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
b)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
c)    przepisy przejściowe,
d)    wydłużenie stosowania jednorazowej amortyzacji w związku z COVID.
4.    Ceny transferowe:
a)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
b)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
c)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych,
d)    działanie w ramach należytej staranności na potrzeby cen transferowych,
e)    zmiany dotyczące składania oświadczeń w związku z korektą cen transferowych (COVID-19),
f)     rozszerzenie zakresu raportowania (oświadczenia i TPR),
g)    rozszerzenie zakresu żądania organów podatkowych do przekazywania dokumentacji,
h)    „poluzowanie” wymogów związanych z wyłączeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji (COVID-19),
i)    Rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (COVID-19).
5.    Ulga na złe długi:
a)    wydłużenie "zamrożenia" ulgi na złe długi po stronie dłużnika,
b)    zmiany dla wierzycieli.
6.    Podatek nieruchomościowy:
a)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego,
b)    zwolnienie na czas COVID,
c)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.
7.    Odliczenia i darowizny:
a)    wydłużenie terminu i rozszerzenie stosowania odliczeń z tytułu niektórych darowizn „COVIDOWYCH,
b)    zmiany dotyczące odliczeń od dokonanych darowizn komputerowych,
c)    darowizna jako koszt darczyńcy,
d)    darowizna jako przychód obdarowanego,
e)    zmiany dot. przekazywania 1% podatku.
8.    Zmiany dotyczące zwolnień w PIT:
a)    rozszerzenie zwolnienia dla osób do ukończenia 26 roku życia,
b)    wydłużenie terminu stosowania podwyższonych limitów niektórych zwolnień,
c)    wydłużenie terminu stosowania zwolnień dla: świadczenia postojowego, zapewnienia, zakwaterowania i wyżywienia pracownikom "koszarowanym" oraz zasiłków osób objętych kwarantanną,
d)    zwolnienie dodatkowego świadczenia postojowego.
9.    Pozostałe zmiany:
a)    zmiany dot. płatników w związku z przyjmowaniem na praktyki absolwencie/staż uczniowski,
b)    IP BOX: wydłużenie „zaliczkowania” na stawce 5%
zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?

-    właściciele firm
-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejszą i fundamentalną dla kilkudziesięciu tysięcy podatników zmianą jest objęcie spółek komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem CIT. Zmiana ta wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. z opcją „przejścia” na CIT od dnia 1 maja 2021 r. (pod pewnymi warunkami). Co więcej, ustawa nakłada na niektórych podatników CIT obowiązek przygotowania, posiadania i udostępnienia strategii podatkowej. Nadto przygotowany został szereg zmian punktowych, dotyczących ściśle określonych zagadnień. Zmiany te dotykają szerokiej gamy zagadnień, m.in. spółek nieruchomościowych, amortyzacji ŚT, rozliczania strat, stawki 9%, cen transferowych oraz konwersji zobowiązań. Ponadto ustawa zakłada modyfikację rozwiązań wdrożonych w związku z COVID-19, w tym ulgi na złe długi, odliczenia darowizn nawet na poziomie 200% wydatków, rozliczania IP BOX oraz B+R na poziomie zaliczek.

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie zmian
-    przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w firmie
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2021

31.12

2021

08.02

2021

03.03

2021

01.02

2021

10.03

2021

21.01

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Fachowo, merytorycznie, na temat."

R.Rompa

ROBEX

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

A. Staniewska

PGNiG SA

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

"Kameralna atmosfera z indywidualnym podejściem do uczestników szkolenia (skupiamy się na tematach nas dotyczących). Możliwosć zadawania pytań."

E.Gabara

Centrum Rozliczeń

"Szkolenie bardzo poszerzające wiedzę merytoryczną, bardzo dużo ciekawych przykładów z życia. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów"

B. Barańska

Frankonia Poland

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny"

B.Kopeć

KM

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

K.Ziomek

Biuro Rachunkowe

"Szkolenie zgodnie z tematem, w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia."

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

X