Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

X

Kształtowanie wyniku finansowego i wybrane zagadnienia z podatku dochodowego. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-02-02 - 2021-02-02

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 26 stycznia

I.    Wynik finansowy  i jego wpływ na dochód do opodatkowania
1.    Ocena działalności zarządu  
2.    Obszary wpływu na wynik finansowy
2.1.    Konstrukcja umów
2.2.    Umiejętność wykorzystania prawa bilansowego
2.3.    Działania marketingowe
2.4.    Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń
3.    Zarządzanie wynikiem finansowym
3.1.    Cel
3.2.    Techniki księgowe zarządzania wynikiem finansowym
- rodzaje technik
- bezpośrednio wpływające na wynik
- pośrednio wpływające na wynik  
- przykłady
4.    Instrumenty pozaksięgowe wpływające na kształtowanie wyniku

II.    Zasady (polityka) rachunkowości  a wynik finansowy
1.    Zasady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
1.1    Zasad istotności ustawowa
1.2    Wybór progów istotności w zasadach (polityce) rachunkowości
1.3    Wpływ na wynik finansowy i dochód do opodatkowania
2.    Możliwości wyboru rozwiązań przewidzianych w prawie bilansowym –ich wpływ na wynik  w przykładach
2.1    Wybór metody amortyzacji
2.2    Manipulacje stawką amortyzacji
2.3    Koszt wytworzenia produktów – ustalenie
2.4    Manipulacje rezerwami i odpisami aktualizującymi
2.5    Przyjęcie wyceny aktywów i pasów
2.6    Leasing finansowy, operacyjny, najem  
2.7    Kontrakty długoterminowe
2.8    Różnice kursowe – metody wyboru - wpływ na wynik
2.8.    Stawki podatkowe
2.9.    Podatek odroczony
    
III.    Kreatywna księgowość i oszustwa księgowe w przykładach
1.    Pojęcie kreatywnej i agresywnej rachunkowości
2.    Rodzaje oszustw w przykładach
3.    Skutki wpływu na wynik finansowy
4.    Ocena wyniku finansowego pod kątem kreatywnej księgowości

IV.    Dochód do opodatkowania
1.    Różnice między prawem bilansowym i podatkowym w przykładach i ujęciu praktycznym – zarządzanie kosztami i przychodami m.in. w:
1.1.    W zakresie kosztów
1.2.    W zakresie przychodów
1.3.    W zakresie różnic kursowych
1.4.    Ustalania wartości początkowej środka trwałego
1.5.    Stawki amortyzacyjne
2.     Prawo podatkowe wybrane zagadnienia
2.1.    Wydatki na przełomie roku a istotność
2.2.    Odpisy amortyzacyjne
2.3.    Różnice kursowe
2.4.    Leasing operacyjny
2.5.    Kredyty
2.6.    Najnowsze interpretacje podatkowe w zakresie kosztów podatkowych
2.7.    Rozliczanie strat podatkowych  
2.8.    Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
2.9.    Koszty finansowania dłużnego
2.10.    Usługi niematerialne

V.    Ordynacja podatkowa uregulowania odnośnie schematów podatkowych
1.    Omówienie przepisów
2.    Obowiązki podatników
3.    Wyjaśnienia Ministerstwa

VI.    Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg niezgodnie z prawem
1.    Odpowiedzialność głównego księgowego i członka zarządu
2.    Zakres odpowiedzialności pracownika

VII.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych, planistów i dyrektorów finansowych.

Nabycie wiedzy z zakresu kreowania wyniku finansowego zgodnie i niezgodnie z przepisami prawa bilansowego, ale także  jego wpływu na dochód do opodatkowania. Autorka zaprezentuje i instrumenty, za pomocą których podatnik może w sposób legalny wpływać na prezentację wysokości kosztów i przychodów w księgach rachunkowych. W ramach szkolenia omówione zostaną rezultaty  (wraz z przykładami) ilustrujące wpływ działań także pozaprawnych na kształtowanie wyniku. Autorka wskazuje na obszary w których można kreować wynik finansowy w majestacie prawa ale także na działania pozaprawne jednostek w określonych celach.

Na szkoleniu omówione będą także uregulowania prawne w zakresie schematów podatkowych prawnych z ustawy Ordynacja podatkowa. Autorka omawia przepisy figurujące w tym akcie prawnym. Reasumując, zaprezentowane zostaną w formie case-ów możliwości wykorzystania technik manipulowania wynikiem finansowym a także wyboru rozwiązań przewidzianych w prawie bilansowym. Zaprezentowane zostaną przykłady liczbowe świadczące o wpływie na wynik finansowy i uregulowania z ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 

"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".

"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 

"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie"

"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 

"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".

"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 

"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 

"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
 
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 
"Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 
"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." E. Pleciak Winkelmann
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 
"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 
"Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 
"Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 
"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2021

31.12

2021

08.02

2021

03.03

2021

01.02

2021

10.03

2021

21.01

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

A.Machnacz

RPWiK Dzierzgoń

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie"

B.Dobranowski

UM

"Szkolenie bardzo interesujące - konkretny prowadzący, konkretna wiedza."

M. Syta

ŚDS

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

B. Mączka

SAKHO

"Ciekawe zagadnienia, dobre tempo szkolenia. Odniesienia do przykładów"

K. Nożewska

Ordipol

"Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zorganizowane i przeprowadzone."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów"

B. Barańska

Frankonia Poland

"Bardzo pozytywnie."

"Merytorycznie duży zakres. Miła atmosfera."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

K.Ziomek

Biuro Rachunkowe

X