Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Bilans 2020 - Zamknięcie roku 2020 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

X

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-01-27 - 2021-01-29

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 12 h

Cena: 780 PLN (849 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 20 stycznia

DZIEŃ 1

1.    Zasady ogólne identyfikacji towarowych transakcji transgranicznych przy wywozie
1.1.    Towary transportowane lub wysyłane za granicę  o pojęcia ustawowe: eksport, WDT, dostawa towarów z montażem, itp.
1.2.    Transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne - zasady identyfikacji.
1.3.    Ogólne zasady raportowania i opodatkowania transakcji (stawka 0%, a raportowanie „poza VAT”, samonaliczenie przez nabywcę, potencjalne obowiązki rejestracji dla celów VAT w innych krajach.
1.4.    WDT a Brexit

2.    WDT (quick fixes)
2.1.    Zasady dokumentowania WDT, ustawa a unijne rozporządzenie (znaczenie domniemania wywozu).
2.2.    Rozporządzenie unijne - zakres dokumentów.
2.3.    Ustawa o VAT - zakres dokumentów w tym dokumenty dodatkowe.
2.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie WDT.
2.5.    Orzecznictwo sądowe i przykładowe interpretacje (np. WDT a dostawa z montażem).

3.    Magazyny call-off stock
3.1.    Co to jest magazyn call-off stock oraz dotychczasowe problemy z rozliczeniem.
3.2.    Aktualne zasady rozliczania podatku przy zastosowaniu procedury call-off stock.
3.3.    Zakres ewidencji prowadzonej przez podatnika przemieszczającego towary w ramach procedury
3.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie magazynów call-off stock.

DZIEŃ 2

4.    Transakcje łańcuchowe
4.1.    Co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu przepisów o VAT.
4.2.    Identyfikacja transakcji łańcuchowych - transakcje łańcuchowe a WDT.
4.3.    Obowiązki podmiotów uczestniczących w transakcji łańcuchowe.
4.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie transakcji łańcuchowych.

5.    WNT
5.1.    Zasady ogólne - towary transportowane z zagranicy a pojęcia ustawowe: import, WNT, dostawa z montażem.
5.2.    Magazyn call-off stock - obowiązki nabywcy
5.3.    Obowiązek podatkowy oraz obowiązki ewidencyjne.
5.4.    Podstawa opodatkowania
5.5.    Wiążąca informacja stawowa jako narzędzie do właściwej oceny opodatkowania przywozu towarów w sytuacjach wątpliwych
5.6.    Transgraniczne świadczenie usług
5.7.    WNT a Brexit

6.    Usługi transgraniczne
6.1.    Miejsce świadczenia - fikcja ustawowa - zasady ogólne
6.2.    Import i „eksport” usług
6.3.    Zasady szczególne dla wybranych rodzajów usług:
•    Usługi na nieruchomościach ze szczególnym uwzględnieniem Not Wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie miejsca świadczenia tego typu usług
•    Usługi świadczone dla podmiotów nie podatników
•    Usługi transportowe
6.4.    Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT a obowiązki rejestracyjne i ryzyka świadczącego

7.    Raportowanie obrotu międzynarodowego w nowym JPK_VAT
7.1.    “Likwidacja” deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
7.2.    Zmiana struktury JPK,
7.3.    Nowe dane i kody raportowe istotne dla transakcji transgranicznych.
7.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
7.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
7.6.    Terminy

-    dyrektorzy finansowi
-    główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w sposób jasny warunków opodatkowania transakcji międzynarodowych w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących WDT i WNT, które weszły w życie od 2020 r.

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne wskazówki
-    interaktywna formuła

Katarzyna Knawa


Dr Katarzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego (obecnie Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego), którego zadaniem jest popularyzacja badań nad teorią prawa podatkowego. Była organizatorką i członkiem rady programowej cyklu konferencji o tematyce podatkowej pod patronatem Stowarzyszenia oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Cykl ten stanowi forum wymiany myśli, doświadczeń oraz badań prowadzonych doktorantów i doktorów prawa specjalizujących się w prawie podatkowym. Uczestniczyła w konferencjach organizowanych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 780 plus 23% VAT, razem 959.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Szkolenie jest realizowane w dniach: 27 oraz 29 stycznia

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.04

2021

06.04

2021

06.04

2021

31.12

2021

31.12

2021

08.02

2021

03.03

2021

01.02

2021

10.03

2021

21.01

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia.Brak zastrzeżeń".

M.Szyńcowicz

Stalprofil SA

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

D. Wierzbińska

ZEC SERVICE

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

A.Wysocka

DOMIKON

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

E. Synak

Anro-Trade

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod wzgledem merytorycznym. Osoba prowadzaca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100%.

J. Kowalczyk

Dancoal

"Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. temat został przedstawiony ciekawie. Chętnie polecę znajomym"

R. Kolka

Agropak

"Fantastyczne szkolenie :)" D.Małkowska OPEC

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Jesteśmy w pełni zadowoleni z odbytego szkolenia. Uzyskaliśmy wszystkie interesujące nas informacje."

M.Pawluczuk

Pomorski Uniwersytet Medyczny

X