Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Podatek VAT należny w transakcjach krajowych. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-08-17 - 2021-08-17

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 10 sierpnia

VAT należny w transakcjach krajowych.

Część I. Odpłata dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług i nowe zasady dotyczące prezentów małej wartości od dnia 01.01.2021 r.

1.    Cechy klasycznej „odpłatnej” dostawy towarów:
1)    definitywność,
2)    przeniesienie prawa do rozporządzania,
3)    ekwiwalentność świadczeń,
4)    problematyka transakcji barterowych.

2.    Nieodpłatne przekazanie towarów.
1)    nieodpłatne przekazanie towaru a VAT,
2)    giftpacki, upominki, materiały promocyjne/reklamowe,
3)    próbki i towary małej wartości,
4)    prezenty małej wartości,
5)    wpływ ewidencji na limity ustawowe - czy warto ją prowadzić?
6)    podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości od dnia 01.01.2021 r.
7)    doprecyzowanie limitu 100 zł w zakresie przekazań „ewidencyjnych” od dnia 01.01.2021 r.

3.    Odpłatne świadczenie usług:
1)    ekwiwalentność świadczeń,
2)    odszkodowanie jako usługa,
3)    kara umowna jako usługa,
4)    nieodpłatne świadczenie usług jako czynność opodatkowania VAT.

4.    Moment powstania obowiązku podatkowego:
1)    okresy rozliczeniowe a obowiązek podatkowy,
2)    usługi ciągłe oraz dostawy "ciągłe" w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych,
3)    "fakturowy" obowiązek podatkowy,
4)    moment powstania obowiązku podatkowego w najmie, dzierżawie,
5)    moment powstania obowiązku podatkowego, a „opóźnianie” wystawiania faktur,
6)    zaliczki,
7)    zaliczki a "fakturowy" obowiązek podatkowy
8)    dostawa towarów przez kuriera - kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
9)    moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej:
-    zasady ustawowe,
-    wyrok TSUE,
-    zbyt szeroka stosowalność wyroku TSUE,
-    przegląd bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.

5.    Podstawa opodatkowania
1)    zasady ogólne,
2)    podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym/częściowo odpłatnym przekazaniu towarów,
3)    podstawa opodatkowania a akcyza, opłata cukrowa itp.
4)    "rozbijanie" pozycji na fakturze a podstawa opodatkowania,
5)    problematyka świadczeń kompleksowych/złożonych,
6)    dotacje a VAT (np. dotacja na: OZE, usunięcie azbestu, dla producentów owoców i warzyw).

6.    Podstawa opodatkowania: nowe zasady przeliczania kursów walut od dnia 01.01.2021 r.
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty

Część II. VAT należny – faktury korygujące

1.    Problematyka faktur korygujących do dnia 31.12.2020 r.:
1)    wprowadzenie nowych zasad od dnia 01.01.2021 r.
2)    zasady korygowania do dnia 31.12.2020 r.
3)    obowiązek doręczenia korekty
4)    wykazanie, że nabywca wie o wystawionej fakturze korygującej i akceptowalne formy udokumentowania tej okoliczności przez organy podatkowe

2.    Nowe zasady wystawiania i ujmowania faktur korygujących od dnia 01.01.2021 r.:
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?
4)    co z fakturami korygującymi eksport i WDT?
5)    co z korektami dot. WNT?

3.    Przepisy przejściowe dotyczące faktur korygujących:
1)    zasady postępowania z korektami wystawionymi przed dniem 01.01.2021 r.,
2)    korekty po dniu 31.12.2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r.
3)    okres przejściowy do dnia 31.12.2021 r.
4)    jak skorzystać z okresu przejściowego?

4.    Problematyka rabatów pośrednich po zmianach od dnia 01.01.2021 r.

Część III. Ulga na złe długi z uwzględnieniem kluczowego wyroku TSUE z 2020 r.

1.    Zasady ustalania, kiedy wierzyciel może dokonać korekty.
2.    Ustawowe ograniczenia prawa do korekty przez wierzyciela.
3.    Zasady ustalania kiedy dłużnik ma obowiązek dokonania korekty.
4.    Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużnika - sytuacje wyłączające obowiązek korekty, sankcje i kary za brak obowiązkowej korekty.
5.    W jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty?
6.    „Przegapienie terminu” – na bieżąco, czy korekta wsteczna?
7.    „Częściowe” regulowanie należności przez dłużnika.
8.    Sposób dokonywania korekty w JPK.

Część IV. Wybrane zwolnienia z VAT, zarządzanie stawkami VAT – aktualne zagadnienia.
    
1.    Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
1)    skutki w VAT dla sprzedawcy niewłaściwie zastosowanej stawki albo zwolnienia,
2)    skutki w VAT dla nabywcy niewłaściwie zastosowanej stawki albo zwolnienia,
3)    WIS: do czego służy, co nam daje, z uwzględnieniem zmian od dnia 1 stycznia 2021 r.,
4)    zakres WIS,
5)    WIS wydane przed dniem 01.01.2021 r. i po dniu 31.12.2020 r. – różnice,
6)    korzystanie z WIS: opcja „posługiwania” się WIS publikowanymi w BIP (wariant I),
7)    korzystanie z WIS: opcja wystąpienia w celu uzyskania własnej WIS (wariant II),
8)    elementy wniosku o wydanie WIS,
9)    ćwiczenie: analiza wniosku oraz sposobu jego wypełnienia,
10)  postępowanie w sprawie wydania WIS,
11)  zaskarżalność decyzji o WIS,
12)  opłaty dotyczące WIS,
13)  WIS: porównanie wariantu I i II w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie

2.    VAT w nieruchomościach – zwolnienia przedmiotowe
1)    grunty niezabudowane,
2)    grunty niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę,
3)    brak MPZP,
4)    decyzja o warunkach zabudowy,
5)    definicja pierwszego zasiedlenia po liftingu,
6)    problematyka ulepszeń budynków,
7)    ulepszenie budynku, a limit 30% - jak liczymy?
8)    drugie, trzecie, a nawet czwarte „pierwsze zasiedlenie”?
9)    inwestycje na nieruchomość użytkowaną na własne potrzeby,
10)  zwolnienie z VAT dla nieruchomości „nowych”,
11)  zwolnienie z VAT dla nieruchomości „ulepszonych”.

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT

Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 24 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami."

"Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia."

"Prowadzący w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe."

Szkolenie merytoryczne - dokładnie omówione zagadnienia, możliwość zadawania pytań na interesujące nas przykłądy dokumentacji. Prowadząca bardzo przejrzyście omawiała tematy przewidziane w szkoleniu."

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

Kompleksowo i profesjonalnie."

"Szkolenie zostało przeprowadzone wyczerpująco i dokładnie zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zmian w podatku VAT. Miła atmosfera, sposób prowadzenia szkolenia w pełni dla mnie zrozumiały i czytelny."

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

"Szkolenie bardzo przydatne, informacje były przekazane rzetelnie."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Poziom merytoryczny na wysokim poziomie."

X