Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Podatek VAT naliczony oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe – aktualne zagadnienia.
NowośćPromocja

Miejsce: Wrocław

Termin: 2021-07-22 - 2021-07-22

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 499 PLN (549 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 15 lipca

Podatek VAT naliczony oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe – aktualne zagadnienia.

1.    Zasady odliczania podatku naliczonego:
1)    zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu,
2)    jak przeliczać faktury zakupowe?
3)    zaliczka a prawo do odliczenia,
4)    moment powstania prawa do odliczenia,
5)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
6)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
7)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów od dnia 01.01.2021 r.
8)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – zmiany od dnia 01.01.2021 r.,
9)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
10)  prawo do odliczenia od usług noclegowych,
11)  refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia – zmiany od dnia 01.01.2021 r.

2.    System korekt rocznych w VAT:
1)    system korekt rocznych w VAT – o co chodzi?
2)    odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
3)    odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi,
4)    przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT,
5)    korekta VAT przy zbyciu majątku,
6)    korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku,
7)    okresowe wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

3.    Zwroty VAT:
1)    zwrot vat jako realizacja zasady neutralności,
2)    terminy podstawowe i terminy wydłużone,
3)    zwrot na rachunek firmowy, czy na rachunek VAT?
4)    wydłużenie terminu zwrotu,
5)    zwrot VAT a późniejsze kontrole podatkowe/celno-skarbowe,
6)    kwestionowanie przez organy podatkowe części zwrotu a wstrzymanie całości zwrotu – sprzeczność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym
7)    raportowanie zwrotu VAT na poziomie JPK,

4.    Odmowa prawa do odliczenia:
1)    problematyka pustych faktur,
2)    czym jest faktura „pusta podmiotowo”, a czym jest faktura „pusta przedmiotowo”?
3)    art. 108 ustawy VAT u sprzedawcy, a skutki u nabywcy
4)    jak bronić się przed nierzetelnymi kontrahentami:
a)    rola białej listy,
b)    rola rejestrów: CEIDG, KRS,
c)    czy kontrahent powinien przesyłać UPD wysłanych JPK?
d)    metodyka organów podatkowych: co to jest i do czego służy?
e)    dotychczasowe doświadczenia: na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
f)     rola należytej staranności oraz dobrej wiary,
g)    MPP i jego znaczenie,
5)    argumentacja prawna organów podatkowych przy kontrolach w zakresie pustych faktur lub obrotu karuzelowego,
6)    nabycie towarów/usług przed rejestracją jako podatnik VAT czynny,
7)    nabycie towarów/usług od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
8)    nabycie od podmiotu oczekującego na rejestrację,
9)    wykreślenie kontrahenta a nasze prawo do odliczenia.

5.    Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu i raportowaniu podatku
1)    przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku),
2)    przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek – faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku),
3)    warunki wyłączające stosowanie sankcji,
4)    zmiany od 01.01.2021 r.:
a)    doprecyzowanie zasad eliminujących „kumulację” sankcji,
b)    zawężenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100%,
5)    możliwość obniżenia stawki sankcyjnej do 20% oraz do 15%,
6)    błędy w JPK: 500 zł za każdy błąd,
7)    dodatkowe zobowiązanie w VAT, sankcja 500 zł za każdy błąd w JPK a KKS.

6.    Szczególne zasady rozliczania VAT dot. pojazdów samochodowych – aktualne interpretacje:
1)    prawo do odliczeń 50%/100 % podatku naliczonego,
2)    używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego,
3)    obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, zakres informacyjny ewidencji,
4)    omówienie przykładowego wzoru ewidencji,
5)    rola polityki samochodowej/flotowej,
6)    wykorzystanie systemów GPS w zarządzaniu flotą pod kątem pełnego odliczenia VAT,
7)    „odpłatne udostępnienie” pojazdów pracownikom – co kwestionują sądy administracyjne i organy podatkowe?
8)    rozliczenie wykupu samochodu z leasingu,
9)    odprzedaż samochodów używanych wg metody VAT marża (kontrowersje dotyczące sposobu wyliczania marży).

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT

Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
• obiad

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie tematycznie różne, tematy były dobrze ze sobą powiązane i zgłębiło wiele zmian, które miały miejsce od stycznia 2017 r."

"Szczegółowo przedstawiona problematyka, uzyskałam wskazówki co do postępowania przy występujących problemach."

"Szkolenie atrakcyjne ze względu na tematy. Wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny"

"Bardzo podobał mi się ostatni etap szkolenia, w którym prowadzący udzielił wyczerpujących odpowiedzi na dręczące mnie pytania."

"Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny. Otrzymaliśmy informacje na nurtujące nas pytania. Szkolenie pomoże mi w dalszej pracy."

Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami."

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

"Możliwość połączenia szkolenia z wypoczynkiem, wysoki poziom zajęć umożliwia uporządkowanie wiedzy. Wykładowca kompetentny i przygotowany na udzielenie odpowiedzi na różnorodne pytania, nawet nie związane z programem. Wieczory zorganizowane. Fajnie.

Szkolenie prowadzone dynamicznie, zgodnie z programem wykładowca wyczerpujaco odpowiada na pytania zadane przez uczestniczki szkolenia"

"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia. Poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb. Bardzo obrazowa przedstawione zagadnienia"

X