Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Podatek VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym i sprzedaż towarów poza UE.
NowośćPromocja

Miejsce: Wrocław

Termin: 2021-07-28 - 2021-07-28

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 499 PLN (549 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 21 lipca

VAT w towarowym obrocie wewnątrzwspólnotowym i sprzedaż towarów poza UE.

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z uwzględnieniem nowych zasad dokumentowania od dnia 01.01.2020 r. i od dnia 01.07.2020 r. oraz zmian od dnia 01.01.2021 r.
1)    WDT transakcyjne i WDT nietransakcyjne,
2)    wywóz własnego towaru – czy to już WDT?
3)    dostawa towaru z montażem,
4)    przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
5)    dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
6)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
7)    zaliczki w WDT,
8)    podstawa opodatkowania,
9)    opłaty dodatkowe, refakturowanie kosztów transportu, a podstawa opodatkowania,
10)  transakcje w walucie obcej,
11)  faktury korygujące, w tym w walucie obcej, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
12)  stosowanie stawki 0% - przepisy krajowe,
13)  błędy w informacji podsumowującej, a prawo do stawki 0% - jak się zabezpieczyć?
14)  brak dokumentów, a obowiązek rozpoznania WDT ze stawką krajową,
15)  korygowanie stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stawki 0%,
16)  domniemanie zasadności stosowania stawki 0% (Rozporządzenie Rady UE 282/2011),
17)  krajowe wymogi dokumentacyjne vs unijne wymogi dokumentacyjne,
18)  obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r. i zmian od dnia 01.10.2021 r.
1)    WNT transakcyjne i WNT nietransakcyjne,
2)    przywóz własnego towaru – czy to już WNT?
3)    „powrót” towaru a WNT,
4)    powierzenie prac na towarze i jego przywóz jako „ulepszonego”, a WNT,
5)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
6)    podstawa opodatkowania,
7)    zaliczki/przedpłaty,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    faktury korygujące, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
10)  nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT od dnia 01.10.2021 r.: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
11)  dokumentowanie transportu w przypadku WNT,
12)  rozpoznanie podatku należnego oraz naliczonego, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
13)  obowiązek rozpoznania VAT należnego z tytułu WNT jako warunek wykazania VAT naliczonego – sprzeczność z prawem wspólnotowym,
14)  obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część III. Transakcje z wykorzystaniem magazynów call-off stock (zmiana od 01.01.2020 r. /01.07.2020 r.)
1)    korzyści związane ze stosowaniem procedury call-off stock
2)    co to jest magazyn stockowy?
3)    kiedy „przesunięcie” towaru nie spowoduje powstania obowiązkowego i rozliczenia VAT?
4)    moment powstania obowiązku podatkowego,
5)    wymóg „rotacji” towaru na magazynie,
6)    powrotne przemieszczenie jako ucieczka przed VAT,
7)    ewidencja sprzedawcy, ewidencja nabywcy i ewidencja prowadzącego magazyn,
8)    raportowanie: informacja podsumowująca oraz JPK,
9)    magazyny depozytowe w obrocie krajowym vs magazyny call-off stock,
10)  obowiązki podatników korzystających z tej procedury od dnia 01.01.2020 r.

Część IV. Transakcje łańcuchowe od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1)    znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
2)    rozliczanie transakcji łańcuchowych od dnia 01.07.2020 r., w kontekście zmian od 01.01.2021 r.
3)    pojęcie transakcji łańcuchowej, w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
4)    zasady ustalania transakcji „ruchomej” i „nieruchomej” od dnia 01.07.2020 r. w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
5)    transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
6)    wewnątrzwspólnotowa procedura trójstronna,
7)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE.

Część IV. Transakcje łańcuchowe od dnia 1 października 2021 r.:
1)    transakcja ruchoma i nieruchoma – czy to nadal takie ważne?
2)    jak ustalać transakcję ruchomą?
3)    rola podmiotu pośredniczącego po zmianach,
4)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE w świetle nowych przepisów.

Część V. Eksport towarów.
1)    eksport pośredni i bezpośredni,
2)    kiedy należy rozpoznać eksport?
3)    podmiot zgłaszający, a eksporter,
4)    sprzedaż towaru „na morzu”, a eksport towarów,
5)    obowiązek podatkowy,
6)    problematyka zaliczek w eksporcie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
7)    podstawa opodatkowania,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    stosowanie stawki 0%,
10)  wykazanie eksportu ze stawką krajową,
11)  korekta stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%,
12)  transakcje łańcuchowe w eksporcie do dnia 30 września 2021 r.
13)  transakcje łańcuchowe w eksporcie od dnia 1 października 2021 r.
14)  INTERCOMES i ich wpływ na rozpoznanie i rozliczenie eksportu,
15)  eksport towarów w JPK.

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które koncentruje się w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych i eksportu towarów. Szkolenie pozwala na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Zostało poszerzone o zmiany, które weszły w życie w roku 2020 i od dnia 01.01.2021 r. oraz uwzględnia zmiany mające wejść w życie w trakcie 2021 r. Zagadnienia zostaną omówione w sposób usystematyzowany i przekrojowy, co pozytywnie wpływa na jakość szkolenia i satysfakcję uczestników. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT

Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)

-  kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów w zakresie towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu towarów,
-  przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-  aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
-  praktyczne przykłady i wskazówki,
-  zrozumiały język,
-  mak-ymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań.

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
• obiad

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Merytorycznie szkolenie przygotowane wyczerpująco. Komunikatywny i miły prowadzący (.) Jestem zadowolona ze szkolenia pod każdym względem (.) Więcej takich szkoleń. "

"Usługa szkoleniowa na najwyższym poziomie. "Spełniła moje oczekiwania.

„Szkolenie prowadzone przez wspaniałą prelegentkę , która prowadziła szkolenie merytorycznie a zarazem bardzo interesująco.”

"Największym atutem szkolenia jest osoba szkoląca. Bardzo duża wiedza, ciekawe przykłady, sposób przekazania. Pożyteczne materiały w formie papierowej "

"Zajęcia prowadzone fachowo i rzetelnie, z ciekawymi przykładami."

"Szkolenie spełniło moje oczekiwanie.Bardzo duzy zakres wiedzy osoby prowadzącej oraz bardzo dobre umiejętności przekazywanie informacji. Atrakcyjne materiały informacyjne."

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

"Bardzo interesujące szkolenie, pokazujące praktyczne aspekty pracy urzędnika."

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

X