Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID – 19. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-06-23 - 2021-06-23

Prowadzący: Barbara Kunysz - Syrytczyk

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN + VAT

1.    Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego – definicja

2.    Zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

3.    Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej

4.    Zarządzanie ryzykiem i wyjaśnienie podstawowych definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem

-cele i zasady zarządzania ryzykiem
-zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej
-omówienie krok po kroku przykładowej procedury zarządzania ryzykiem
-określenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych
-przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dotyczących celów i zadań realizowanych w jednostce
-przedstawienie i omówienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka
-przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – dlaczego wdrożone procedury nie przynoszą spodziewanych korzyści?

5.    Zarządzanie ryzykiem i rejestr ryzyk  w JST w czasie pandemii COVID – 19

6.    COVID – 19 jako ryzyko

7.    Analiza sytuacji kryzysowych ( COVID – 19 ) związanych z działalnością JST a kontrola zarządcza

8.    Mechanizmy kontroli zarządczej w czasie pandemii  COVID – 19 – standard ciągłość działalności jednostki  w praktyce

9.    Problematyka zarządzania ryzykiem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO

Szkolenie skierowane jest do Burmistrzów, Wójtów, Prezydentów Miast, Starostów i Członków Zarządów, Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur i Referatów.

Przygotowanie osób z Kierownictwa jednostek Budżetowych do sprawowania kontroli zarządczej i składania oświadczeń o jej stanie.

Nabycie przez Słuchaczy wiedzy z zakresu Standardów kontroli zarządczej,wiedzy z zakresu wdrażania kontroli zarządczej i dobrych praktyk oraz  wiedzy z zakresu dokumentowania kontroli zarządczej.

Barbara Kunysz - Syrytczyk


Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego  oraz  na Wydziale Gospodarczo – Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej.
Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej  na       kierunku Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej.
Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ROPS w Krakowie, ROPS we Wrocławiu, ROPS w Rzeszowie, ROPS w Opolu, ROPS w Białymstoku.
Od roku 1998 etatowy  członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji administracyjnych wydanych  w oparciu o przepisy KPA.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

27.07

2021

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

07.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

24.06

2021

23.06

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób w oparciu o szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem b. zadowolona z uczestnictwa i polecam innym zainteresowanym."

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Osoba prowadząca emanuje spokojem w trakcie przekazywania informacji. Odpowiednio rozplanowuje czas i przerwy."

"Szkolenie profesjonalnie prowadzone. Prowadzący bardzo chętnie odpowiada na nurtujące pytania uczestników szkolenia.Polecam."

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej."

"Przekaz merytoryczny i przedstawienie najważniejszych informacji w sposób interesujący i przystępny"

"Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny. Otrzymaliśmy informacje na nurtujące nas pytania. Szkolenie pomoże mi w dalszej pracy."

"Uważam, że szkolenie było bardzo przydatne, Wszystkie informacje były przekazywane prostym, przystępnym językiem, dzięki czemu wiedza była łatwo przyswajana. Tematyka była wyczerpująca."

Warsztaty prowadzone w sposób fachowy i atrakcyjny."

"Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie. Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób merytoryczny, interesujący, wyczerpujące wszystkie zagadnienia związane z tematem szkolenie. Prowadząca chętnie odpowiedziała na zadawane pytania, mogę polecić innym."

X