Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w 2021r. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-06-24 - 2021-06-24

Prowadzący: Barbara Kunysz - Syrytczyk

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN + VAT

1.    Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2.    Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019 r., w tym zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.

3.    Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020 r.

4.    Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem przepisów przejściowych – stosowanie nowych zasad – orzecznictwo sądów administracyjnych w tym obszarze. Orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego  w sytuacji zmiany przepisów na mniej korzystne dla podmiotu, przy jednoczesnym braku przepisów przejściowych.

5.    Wykładnia rozszerzająca art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

6.    Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika - zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019 roku.

7.    Problematyka urlopów przysługujących młodocianemu pracownikowi 

8.    Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i nie będących przedsiębiorcami.

9.    Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

10.    Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

11.    Dyskusja i  pytania problemowe.

Przedstawiciele JST podejmujący decyzje operacyjne (m.in. pracownicy operacyjni wydziałów edukacji, zespołów obsługi szkół, wydziałów planowania, pracownicy operacyjni wydziałów finansowych)

Przedstawiciele JST podejmujący decyzje strategiczne (m.in. prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, kadra kierownicza wydziałów edukacji, zespołów obsługi szkół, wydziałów planowania, kadra kierownicza wydziałów finansowych, skarbnicy, radni (reprezentanci rad gminnych, powiatowych i sejmików województwa)

Poznanie podstaw prawnych, zasad i trybu przyznawania zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych i charakteru pomocy de minimis.

Zapoznanie się z zasadami i aktualnym stanem prawnym dotyczącym dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych.

Barbara Kunysz - Syrytczyk


Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego  oraz  na Wydziale Gospodarczo – Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej.
Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej  na       kierunku Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej.
Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ROPS w Krakowie, ROPS we Wrocławiu, ROPS w Rzeszowie, ROPS w Opolu, ROPS w Białymstoku.
Od roku 1998 etatowy  członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji administracyjnych wydanych  w oparciu o przepisy KPA.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

27.07

2021

24.08

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

07.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

24.06

2021

23.06

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wysoki poziom wiedzy, prowadzenie zajęć, przyjemnie i sympatycznie."

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

"Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny. Otrzymaliśmy informacje na nurtujące nas pytania. Szkolenie pomoże mi w dalszej pracy."

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy."

„Szkolenie bardzo ciekawe zapewniające wyjaśnienie zagadnień problematycznych oraz uporządkowanie bieżących zmian podatkowych.”

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób dokładny i rzetelny. Duża wiedza osoby prowadzącej w zakresie obszaru szkolenia."

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Osoba trenera godna polecenia."

"Szkolenie bardzo rzeczowe, duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzącego, wiele przydatnych przykładów."

X