Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Efektywne zarządzanie pracownikami w zmieniającej się rzeczywistości i rozwiązywanie konfliktów z elementami mediacji - warsztat trzydniowy. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-06-23 - 2021-06-25

Prowadzący: Barbara Gańcza

Czas trwania: 18 h

Cena: 1497 PLN + VAT

Dzień pierwszy
1. Czym jest zmiana?
a/ fazy zmian
b/ opór przed zmianą - czym jest, jak sobie z nim radzić
c/typy reakcji na zmianę
d/ pracownicy w procesie zmian (matryca Heike Bruch)
e/ rozpoznawanie pracowników chętnych do zmian

2. Zadania kierownika w aspekcie zmian dla zespołu
a/ przygotowanie zespołu do zmian
b/ na co zwrócić szczególną uwagę ?
c/ komunikacja z zespołem online a monitorowanie zmian
d/ czy umiesz słyszeć jak mówią inni ? – test Uszy von Thuna
e/ czynniki zwiększające efektywność pracy zespołu.

3. Najczęstsze problemy  w dostosowywaniu się do zmian u pracowników i jak sobie z nimi radzić?
a/ bariery komunikacyjne
b/ bariery emocjonalne
c/ bariery techniczne

4. Wpływanie na innych- praktyczne narzędzia
a/ drabina wnioskowania
b/ argumentacja emocjonalne
c/ zasady wpływu społecznego
d/ budowanie poczucia więzi

5. Zarzadzanie sobą w zmianie
a/ praca z przekonaniami czyli robię to co myślę
b/ inteligencja emocjonalna jako narzędzie w byciu w zmianie

Dzień drugi
1.    Czym jest konflikt? – definicja, obszary, złożoność.

2.    Etapy „życia” konfliktu”:
a/ faza utajona- przyczyny
b/ faza przed-konfliktowa- symptomy
c/ faza powstawania negatywnych przekonań i emocji
d/ faza jawnego konfliktu
e/ faza po-konfliktowa
f/  wyciszanie emocji

3.     Rodzaje konfliktów w miejscu pracy
a/ koło konfliktów wg Moore’a
b/ konflikty występujące w zespole rozproszonym
c/ najczęściej występujące przyczyny poszczególnych konfliktów
- organizacyjne (hierarchia, niezgodność wartości)
- osobowościowe (błędne przekonania, postrzeganie)
- zewnętrzne
- wewnętrzne

4.    Sposoby diagnozowania konfliktu – arkusze pracy
a/ narzędzia diagnozy
b/ ocena etapu i skali konfliktu
c/ dobór strategii rozwiązania konfliktu

5.    Charakterystyka konfliktu przełożony – pracownik ( case study)
a/ konflikt racji, hierarchiczny, nakładanie się konfliktów.

6.    Specyfika konfliktu między współpracownikami/ między zespołami.
a/ konflikt danych,
b/ komunikacyjne,
c/ relacji
d/ wartości
e/ interesów

7.     Rodzaje reakcji na konflikt dla pracownika i przełożonego- praca w grupach
a/ zarządzanie emocjami w konflikcie
b/ arkusz emocji jako narzędzie pracy własnej
c/ termometr „złości” i rola kotwicy w neutralizacji negatywnych emocji

8.    Komunikacja pionowa i pozioma w pracy i jej rola w tworzeniu i rozwiązywaniu konfliktu.
a/ bariery w komunikacji pionowej jako jedna z przyczyn generowania konfliktu
b/ niewłaściwy przepływ informacji między pracownikami
c/ eskalacja negatywnych komunikatów

9.    Komunikacja w konflikcie
a/ jakie mam mechanizmy obronne?( wypieranie, zaprzeczanie inne)
b/ style komunikacji wg Hartmanna ( jak je rozpoznawać i jakich argumentów używać?)
b/ pętla nawyku komunikacji- wdrażanie skutecznych komunikatów
c/ komunikacja w konflikcie relacji- scenki
d/ narzędzia komunikacyjne właściwego wyrażania problemu
- parafraza, informacja zwrotna, gdybanie

Dzień trzeci
10.    Efektywne sposoby rozwiązywania poszczególnych konfliktów- praca warsztatowa.
a/ konflikt pionowy ( poziom stanowiska)
b/ konflikt poziomy ( poziom interesu)
c/rozwiązania integratywne

11.    Psychofizyczne skutki konfliktu
a/ dla członka zespołu/ pracownika
b/ dla całego zespołu
c/ dla kadry zarządzającej/ przełożonego

12.    Rola przełożonych w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami, zespołami.
a/ systemy hierarchiczne i ich znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów
b/ ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
c/ pozytywna funkcja konfliktów w zespole

13.    Umiejętności osobiste przełożonego w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
a/ radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym
b/ radzenie sobie z buntem
c/ słowa, które przydają się w konfliktowych sytuacjach-praktyczne narzędzie

14.    Zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktu.
a/ rola mediacji
b/ kiedy mediacje są możliwe?
c/ struktura spotkań mediacyjnych
d/ etapy mediacji
e/ efekty mediacji

15.    Stosowanie negocjacji jako ostateczny sposób rozwiązania konfliktu.
a/ przygotowanie do negocjacji
a/ wygrana - przegrana- charakterystyka zachowań stron
b/ wygrana - wygrana - jak ją osiągnąć?
c/ zastosowanie kilku technik negocjacji- scenki
d/ konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

16.     Regulacje prawne dotyczące rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

17.     Podsumowanie w formie praktycznych wniosków – katalog dobrych praktyk

Szkolenie jest skierowane do pracowników szczebla kierowniczego i aspirujących do sprawowania funkcji kierowniczych.

Osoby, które ukończą szkolenie:

- będą umiały zbudować silniejszą więź między członkami zespołu
- poznają znaczenie właściwego przygotowania siebie i zespołu do zmian
- będą rozumiały kluczowe procesy zachodzące w zespole w zmieniających się okolicznościach
- będą umiały wykorzystać zdobyte umiejętności w prowadzeniu spotkań i zebrań zespołu oraz eliminować problemy pracowników, których doświadczają w sytuacji zmian
- nauczą się rozpoznać sytuację przed-konfliktową  i zdiagnozować konflikt oraz sprawnie   kierować konfliktem.
- będą umiały wykorzystywać praktyczne narzędzia by efektywnie zażegnać konflikt lub skutecznie rozwiązać już istniejący
- poznają jak neutralizować negatywne emocje związane z występowaniem i przebiegiem konfliktu

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z oporem pracowników w sytuacji ciągłych zmian a tym samym bardziej efektywne zarządzanie zespołem. Omawiane zagadnienia i stosowane ćwiczenia pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności i wiedzę by lepiej organizować pracę zespołu rozproszonego i sprawniej motywować poszczególnych pracowników. Uczestnicy zwiększa też własne kompetencje w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, usprawnienie właściwej komunikacji w środowisku pracy, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań kierowniczych, stosowanie technik mediacji i negocjacji.

Barbara Gańcza


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, Certyfikowany trener II stopnia, wykładowca akademicki, prawnik, pedagog, manager zasobów ludzkich z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem zespołu, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów), autoprezentacji, ochrony danych osobowych. Autorka skryptów do projektu „Akademia Managera”. Stosuje metody aktywizujące uczestników i bazuje na twórczym podejściu . Jej motto to nauka przez doświadczenie.

 

Opinie uczestników po zajęciach eksperta:

"Najlepsze szkolenie na jakim byłam w ostatnim czasie. Prowadząca charyzmatyczna, w ciekawy i prosty sposób przedstawiająca zawiłe przepisy prawne. Zdecydowanie polecam."

"Szkolenie oceniam wysoko, duże zaangażowanie prowadzącego."

"Trudny temat podany jednak w przystępny sposób, zrozumiałym językiem, poparty przykładami."

"Merytorycznie OK. Duży plus za odpowiedzi na bieżąco."

"Szkolenie wyjaśniło podstawy wprowadzania zasad ochrony danych osobowych, przybliżyło sposoby realizacji zadań w tym zakresie. Prowadząca zrobiła to w sposób przystępny i zrozumiały."

"Prowadząca dobrze zna temat szkolenia i posiada umiejętności przekazywania wiedzy dla osób szkolonych. Odpowiadała na pytania i nawiązywała kontakt ze słuchaczem."

"Szkolenie z zgodne z tematyka , poparte czytelnymi przykładami." 

"Forma szkolenia i osoba, która je prowadziła były perfekcyjne i profesjonalne."

"Szkolenie było merytoryczne, poprowadzone w ciekawy i profesjonalny sposób. Duży zasób wiedzy przekazany w bardzo łatwej atmosferze."

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1497 plus 23% VAT, razem 1841.31
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

"Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie-zgodnie z tematem.Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do osoby prowadzącej szkolenie-pełen profesjonalizm"

"Szkolenie konkretne i rzeczowe. Satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane pytania."

„Szkolenie spełniło wszystkie warunki i oczekiwania uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sposobu przekazywania wiedzy i doświadczeń wykłady prowadzone interesująco i profesjonalnie. Polecam.”

"Atuty szkolenia: mała liczba uczestników, możliwość skupienia się na wybranych przez uczestników tematach, wysoki poziom merytoryczny, szkolenie przeprowadzone w atmosferze swobodnej dyskusji"

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

"Bardzo czytelny sposób prowadzenia zajęć. Bardzo dobra znajomość problemów, możliwość zadawania pytań."

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia. Brak zastrzeżeń".

X