Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Umowy cywilnoprawne w 2021r. - zasady zatrudniania, wynagradzanie, składki i rejestracja w ZUS. (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-06-23 - 2021-06-23

Prowadzący: Michał Culepa

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN + VAT

1.    Umowy cywilnoprawne – podstawy regulacji prawnej: Kodeks cywilny, zakres swobody umów

2.    Formy składania oświadczeń woli
–    forma dokumentowa a elektroniczna: różnice i ich znaczenie prawne
–    podpis elektroniczny: zasady, znaczenie prawne

3.    Podstawowe cywilnoprawne formy zatrudnienia: zlecenie i umowa o dzieło

4.    Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę

5.    Umowa zlecenia
-    zlecenie a świadczenie usług
-    forma
-    strony umowy
-    wynagrodzenie
-    wykonywanie umowy i roszczenia
-    wypowiedzenie zlecenia

6.    Umowa o dzieło
-    dzieło – definicja, orzecznictwo
-    oznaczenie dzieła w umowie
-    wykonanie umowy

7.    Inne umowy dotyczące wykonywania usług

8.    Wynagradzanie z tytułu umów cywilnoprawnych
1)    Minimalna stawki godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o świadczenie usług
–    kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa?
–    zlecenia wykonywane zespołowo
–    pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych: sposób prowadzenia dokumentacji godzin, podmiot odpowiedzialny, przechowywanie dokumentacji
–    forma wypłaty wynagrodzenia
–    wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
–    sankcje za zaniżanie wynagrodzeń zleceniobiorców
2)    Wynagradzanie z tytułu umów o dzieło
-    zasada odpłatności umowy
-    sposoby ustalania wynagrodzenia
-    wynagrodzenie częściowe
-    skutki wadliwego wykonania dzieła
-    odstąpienie od umowy
-    50% koszty uzyskania przychodu

9.    Obowiązki zatrudniających wykonawców umów cywilnoprawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych
1)    Zgłoszenie do ubezpieczeń zleceniodawców
-    zakres obowiązkowych ubezpieczeń
-    ubezpieczenia dobrowolne
-    zleceniobiorcy a PPK
-    terminy zgłoszeń i opłacania składek
2)    Umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne
-    brak obowiązku ubezpieczenia i jego wyjątki
-    obowiązek rejestracji umów o dzieło od 1.01.2021 r.
-    termin rejestracji
-    sankcje za niedopełnienie obowiązków

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się kadrami i płacami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, kierowaniem pracą innych, organizowaniem pracy zespołów oraz do wszystkich osób chcących prowadzić sprawy kadrowe lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prawa pracy i  płac.

Szkolenie ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie praktyki stosowania i sporządzania umów cywilno - prawnych po zmianach w 2021, obowiązków z tych zmian wynikających, zasad wynagradzania oraz obowiązów ubezpieczeniowych.

Podstawową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu jest praktyczna strona omawianej tematyki, szkolenie prowadzi doświadczony szkoleniowiec , ekspert prawa pracy , autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Michał Culepa


mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawno-pracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1)    „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2)    „Kadry i płace w instytucjach kultury” (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3)    „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011
4)    „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5)    „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010
6)    „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna.” C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7)    „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST” BDG, Warszawa 2007 (współaut.)
Ponadto liczne artykuły i komentarze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach: Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i Administracji, Rzeczpospolita.
Stała współpraca z wydawnictwami:
-    Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.)
-    Wolters Kluwer (od 2005 r.)
-    Wiedza i Praktyka (od 2006 r.)
-    C.H. Beck (od 2007 r.)
Trener  na wielu szkoleniach  lub cyklach szkoleniowych:
1)    Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2)    Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3)    Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze po zmianach w 2013 roku
4)    Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)    Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz  Zatrudnianie cudzoziemców
6)    Wynagradzanie pracowników samorządowych
7)    Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8)    Stosunek pracy pracowników samorządowych
9)    Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10)    Dokumentacja pracownicza
11)    Czas pracy w instytucjach kultury
12)    Czas pracy w służbie zdrowia
13)    Płace w wymiarze sprawiedliwości
14)    Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

„Szkolenie zgodne z programem. Bardzo miła atmosfera i warunki pobytowe. Polecam skorzystanie innym zainteresowanym.”

"Temat został przedstawiony i wytłumaczony w wyczerpujący sposób.Wykładowca prowadził szkolenie zrozumiale. Materiały szkoleniowe na pewno pomogą mi w dalszej pracy."

"Dzisiejsze szkolenie uważam za bardzo dobrze przeprowadzone Pani Genowefa jest osobą bardzo rzetelną, mającą ogromną wiedzę na poszczególne tematy. Wyjaśnia wszystkie zagadnienia bardzo wyczerpująco."

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Osoba prowadząca emanuje spokojem w trakcie przekazywania informacji. Odpowiednio rozplanowuje czas i przerwy."

"Szkolenie odbyło się zadowalająco, profesjonalnie i rzetelnie. Korzystne informacje dla uczestników."

"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

X