Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

E-commerce - duże zmiany w opodatkowaniu VAT sprzedaży internetowej oraz w usługach w obrocie międzynarodowym. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-07-29 - 2021-07-29

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 23 lipca

Duże zmiany w opodatkowaniu VAT sprzedaży internetowej oraz w usługach w obrocie międzynarodowym.

Część I. Dotychczasowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

1.    Sprzedaż wysyłkowa na gruncie VAT
1)    definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
2)    kiedy nie można stosować tej procedury?
3)    w którym państwie członkowskim UE należy opodatkować sprzedaż przez internet?
4)    limity sprzedaży wysyłkowej – jaką pełnią rolę?
5)    rezygnacja z opodatkowania w PL i wybór opodatkowania w innym państwie członkowskim UE
6)    zawiadomienie US o wyborze miejsca opodatkowania poza PL i związane z tym obowiązki sprawozdawcze na gruncie VAT.

2.    Pozostałe zagadnienia:
1)    jak ustalać podstawę opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
2)    przeliczanie zapłat otrzymanych z innych walutach,
3)    „zejście” ze sprzedaży paragonowej na rzecz wyłącznie fakturowania,
4)    sprzedaż przez zagraniczne platformy a nietransakcyjne WDT/WNT,
5)    raportowanie sprzedaży wysyłkowej w JPK.

Część II. Nowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

1.    Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – zagadnienia wstępne:
1)    definicja, (art. 2 pkt 22a),
2)    analiza definicji na przykładzie.

2.     Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – miejsce opodatkowania
1)    w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
2)    przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone,
3)    kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
4)    nowe limity sprzedaży,
5)    przekroczenie limitu w ciągu roku,
6)    możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym,
7)    jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
8)    wzór zawiadomienia,
9)    okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania,
10)  obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów,
11)  skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji,
12)  wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji,
13)  brak dokumentacji – wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej,
14)  wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT.

3.    Obowiązek podatkowy w WSTO.

4.    Fakturowanie w WSTO.

5.    Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):
1)    definicja,
2)    analiza definicji na przykładzie,
3)    w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
4)    transakcje wyłączone.

6.    Sprzedaż poprzez platformy  sprzedażowe (np. Amazon, eBay, Allegro) – co się zmienia?
1)    Nowy rodzaj transakcji opodatkowanej:
  
1)    platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
   2)    co oznacza pojęcie „interfejs elektroniczny”? 
   3)    co oznacza „ułatwianie  dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?

2)    Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe – moment powstania obowiązku podatkowego:
  
1)    szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej,
   2)    moment powstania obowiązku podatkowego dla „podatnika ułatwiającego”,
   3)    co oznacza „zaakceptowanie płatności”?
   4)    „dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży,
   5)    sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
   6)    zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych,
   7)    transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa.

3)    Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform.

Część III. Przebudowa systemu MOSS (OSS):

1.    Procedura unijna i procedura nieunijna.
2.    Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej.
3.    Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS.
4.    Zakres transakcji objętych uproszczeniem:
a)    niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna i procedura nieunijna,
b)    wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – wyłącznie procedura unijna, oraz
c)    niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy – wyłącznie procedura unijna (OSS);
5.    Jakie warunki należy spełnić?
6.    Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.
7.    Właściwy organ podatkowy.
8.    Fakturowanie, rozliczanie i JPK.

Część IV. Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop – IOSS):

1.    Rozliczanie SOTI w ramach IOSS.
2.    Limity wartościowe przesyłek,
3.    Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS
4.    Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji
5.    Obowiązek ustanowienia pośrednika.
6.    Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika.
7.    Kto może być pośrednikiem?
8.    Obowiązki informacyjne związane z:
a)    wyborem tego rodzaju rozliczeń,
b)    rezygnacją ze stosowania tej procedury,
c)    utratą prawa do stosowania IOSS.
9.    Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

Część V. Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS).

- właściciele firm,
- dyrektorzy finansowi,
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm,
- pracownicy biur rachunkowych,
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci),
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Od dnia 1 lipca 2021 r. mają się zmienić zasady sprzedaży towarów na odległość. Zatem zmiany te dotkną praktycznie cały sektor e-commerce funkcjonujący na rynku unijnym. Zmiany wprowadzają nową siatkę pojęciową, nowy rodzaj transakcji opodatkowanych, szczególne zasady dotyczące m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo modyfikują one istniejące procedury rozszerzając ich zakres na nowe czynności opodatkowane oraz wprowadzają zupełnie nowe procedury. Co ważne, wskutek zmian w tychże procedurach z uproszczeń będą mogły skorzystać także niektóre podmioty z sektora usługowego.
W ramach niniejszego szkolenia przedstawione i omówione zostaną wszystkie powyższe zmiany, z podziałem na poszczególne elementy oraz ich wzajemne relacje. Przyjęty sposób zaprezentowania tych obszernych oraz trudnych zmian w podziale na zagadnienia pozwoli Państwu w łatwiejszy sposób na opanowanie nowego materiału. Omawiając poszczególne zagadnienia trener przytacza praktyczne przykłady. Szkolenie jest w pełni interaktywne – w jego trakcie macie Państwo pełną swobodę zadawania pytań trenerowi.

-  przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
-  analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia
-  praktyczne przykłady i wskazówki
-  zrozumiały język
-  maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Uważam, że szkolenie było bardzo przydatne, Wszystkie informacje były przekazywane prostym, przystępnym językiem, dzięki czemu wiedza była łatwo przyswajana. Tematyka była wyczerpująca."

"Jestem bardzo zadowolona z przeprowadzonego szkolenia. Polecam"

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, tematy szkolenia zostały w pełni wyczerpane. Częste podawanie przykładów. Wysoka kultura osobista prowadzącego oraz możliwość zadawania pytań było dodatkowym atutem."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

"Szkolenie bardzo profesjonalne. W pełni realizuje temat."

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

„Szkolenie bardzo ciekawe zapewniające wyjaśnienie zagadnień problematycznych oraz uporządkowanie bieżących zmian podatkowych.”

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko centrum miasta, dogodne godziny."

X