Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Środki trwałe w budowie w kontekście UoR, PDOP oraz KSR 11 i MSR 16. (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-09-21 - 2021-09-21

Prowadzący: Witold Bojanowski

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (449 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 14 września

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16)

1)    Środek trwały w budowie – definicja
a)    Rola wewnętrznych dokumentów zastępczych
b)    Ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych
c)    Umowy z odroczonym terminem przeniesienia własności

2)    Wydzielanie obiektów inwentarzowy w ramach zadań inwestycyjnych (zamierzeń budowlanych)

3)    Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastępczej podstawy wyceny)
a)    Ujawnienia
b)    Zwroty po kradzieży

4)    Wycena środków trwałych w budowie
a)    Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową lub nabyciem środka trwałego
b)    Koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych
c)    Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
d)    Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
e)    Koszty magazynowania materiałów do budowy oraz koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych. Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów magazynowych zapasów inwestycyjnych.
f)     Koszty i przychody finansowe a koszty finansowania zewnętrznego
i)     Odsetki, prowizje
ii)    Dodatnie i ujemne różnice kursowe
g)    Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
h)    Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
i)     Likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego
j)     Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
k)    Koszty analiz przedinwestycyjnych

5)    Szczególne przypadki budowy środka trwałego
a)    Ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez dołączenie części składowej lub peryferyjnej.
b)    Podział środków trwałych
c)    Łączenie środków trwałych
d)    Remonty środków trwałych spełniające definicję nakładu inwestycyjnego
e)    Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu finansowy
f)     Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu operacyjnym
g)    Ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowany do ksiąg rachunkowych
h)    Inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych środkach trwałych

6)    Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji

7)    Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

8)    Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w budowie

9)    Zaniechanie inwestycji

10)  Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej

11)  Sprzedaż środka trwałego w budowie

12)  Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

Służby księgowe, służby inwestycyjne (odpowiedzialni merytorycznie za zadania inwestycyjne) oraz służby techniczne (użytkownicy i dysponenci środków trwałych)

Zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi ze do środkami trwałymi.

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów.

Witold Bojanowski


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie środków trwałych, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

Opinie

"Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

"Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Perfekcyjnie prowadzone szkolenie zgodnie z tematem zajęć. Wiedza przekazywana na łatwym do zrozumienia i zapamiętania językiem."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Poziom wiedzy wykładowcy jest imponujący, konkretny i zdecydowany. Bardzo pomocny w odpowiedzi na pytania występujące w rzeczywistości u podatnika"

"Szkolenie bardzo wartościowe, pełne w formie i zakresie, tempo szkolenia właściwe wiedza powadzącego bardzo dobra, łatwość jej przekazania bardzo wysoka."

"Ciekawe szkolenie. Brak czytania slajdów, żywa dyskusja, duża wiedza, zakres od działalność firm."

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

„Szkolenie bardzo ciekawe zapewniające wyjaśnienie zagadnień problematycznych oraz uporządkowanie bieżących zmian podatkowych.”

"Szkolenie prowadzone w bardzo miłej atmosferze. Na bieżaco można było zadawac pytania. Wykładowczyni wykazała się dużą wiedzą. Jasno i klarownie wyjaśniała zagadnienia."

„Szkolenie poprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Prowadzący przekazał wiedzę ciekawie i można było pogłębić posiadaną wiedzę oraz rozwiać wiele wątpliwości."

"Prowadzący posiada szczegółową wiedzę na temat szkolenia, ilość godzin odpowiednia do zapoznania się z tematem szkolenia".

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny. Profesjonalne podejście do tematu.

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób, z poświęceniem uwagi słuchaczom. Dobry wybór miejsca szkolenia. Brak zastrzeżeń".

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Dzisiejsze szkolenie przybliżyło temat PPK. Prowadzący jest konkretny. Temat został wyczerpany."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

X