Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład.

Zakopane 30.11-03.12-2021r.

 

X

Środki trwałe dla służb technicznych i finansowych. (zagadnienia prawne, techniczne i finansowe.) (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-10-28 - 2021-10-29

Prowadzący: Witold Bojanowski

Czas trwania: 12 h

Cena: 899 PLN + VAT

1.       Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego.
1.1.    Rzeczowy charakter
1.2.    Dolna granica wartości
1.3.    Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4.    Prawo własności
1.4.1. Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2. Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4. Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2.       Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
2.1.    Źródło wszystkich regulacji czyli kodeks cywilny
2.2.    Definicja nieruchomości
2.3.    Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.4.    Urządzenia zwane budowlami
2.5.    Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.6.    Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu

2.7.    Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.7.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.7.2. Obiekty budowlane a nieruchomości
2.7.3. Budynek a budowla
2.7.4. Obiekty liniowe
2.7.5. Obiekty małej architektury
2.7.6. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.7.7. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.7.8. Tymczasowe obiekty budowlane
2.7.9. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.7.9.1.Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.7.9.2.Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.7.9.3.Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.7.9.4.Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3.       Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1.    Budynków
3.2.    Pojazdów
3.3.    Zestawów komputerowych

4.       Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje
4.1.    Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2.    Konserwacje
4.3.    Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1. Remonty typowe
4.3.2. Remonty planowe
4.3.3. Remonty awaryjne
4.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji

4.4.    Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2. Przebudowa
4.4.3. Rekonstrukcja
4.4.4. Adaptacja
4.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7. Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.

4.5.    Miary wartości użytkowej
4.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2. Jakość produktów
4.5.3. Koszty eksploatacji
4.5.4. Wydajność
4.5.5. Inne miary
4.5.5.1.Wpływ na środowisko
4.5.5.2.BHP

5.      Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
5.1.   Odpisy jednorazowe
5.2.   Odpisy rozłożone w czasie
5.2.1.Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
5.2.2.Obliczanie stawki amortyzacji
5.2.3.Wybór metody amortyzacji
5.2.4.Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
5.2.5.Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
5.2.6.Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
5.2.7.Wstrzymanie amortyzacji

6.      Części składowe i peryferyjne
6.1.   Definicja części składowej i peryferyjnej.
6.2.   Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
6.3.   Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
6.4.   Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
6.5.   Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
6.6.   Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
6.7.   Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

7.      Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
8.      Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
9.      Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej, służb technicznych, dyrektorów oraz kierowników jednostek, kierowników działów, głównych księgowych, księgowych i finansistów.

Celem szkolenia jest pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w firmach. Omawiane będa  aspekty prawne, techniczne, finansowe tego zagadnienia. W szczególności pojęcia środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym , prawa własnosci w odniesieniu do srodka trwałego, użytkowania środka trwałego, funkcjonowania środka trwałego w prawie budowlanym, wyceny środków trwałych.

Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewatpliwą zaletą, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na uniknięcie błędów.Udział w szkoleniu służb technicznych i finansowych pozwoli na spójność posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym temacie.

Witold Bojanowski


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie środków trwałych, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

Opinie:

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pan prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, posiadający bardzo dużą wiedzę z zakresu środków trwałych, zarówno pod kątem rachunkowym jak i budowlanym"

"Szkolenie wyczerpało temat. Wiedza prowadzącego jest bardzo imponująca. Temat szkolenia choć trudny prowadzony w sposób łatwy do zrozumienie nawet dla początkujących."

"Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Perfekcyjnie prowadzone szkolenie zgodnie z tematem zajęć. Wiedza przekazywana na łatwym do zrozumienia i zapamiętania językiem."

"Super atmosfera, wysoki poziom wiedzy osoby prowadzącej szkolenie. Barwne i rzeczowe przykłady dotyczące tematyki szkolenia. Szkolenie profesjonalne i godne polecenia."

"Poziom wiedzy wykładowcy jest imponujący, konkretny i zdecydowany. Bardzo pomocny w odpowiedzi na pytania występujące w rzeczywistości u podatnika"

"Szkolenie bardzo wartościowe, pełne w formie i zakresie, tempo szkolenia właściwe wiedza powadzącego bardzo dobra, łatwość jej przekazania bardzo wysoka."

"Ciekawe szkolenie. Brak czytania slajdów, żywa dyskusja, duża wiedza, zakres od działalność firm."

 

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 899 plus 23% VAT, razem 1105.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

26.10

2021

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

"Szkolenie przeprowadzone w ciekawy i interesujący sposób. Konkretne odpowiedzi na pytania."

„Szkolenie prowadzone przez wspaniałą prelegentkę , która prowadziła szkolenie merytorycznie a zarazem bardzo interesująco.”

"Bardzo ciekawa tematyka szkolenia. Ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające funkcjonowanie przepisów. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

"Szkolenie bardzo poszerzające wiedzę merytoryczną, bardzo dużo ciekawych przykładów z życia. Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych."

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

"Organizację szkolenia jak i wykładowcę oceniam na najwyższą ocenę. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania.Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Zdobytą wiedzę w pełni wykorzystam w swojej firmie."

"Szkolenie odbyło się zadowalająco, profesjonalnie i rzetelnie. Korzystne informacje dla uczestników."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Obszerne materiały szkoleniowe. Profesjonalna obsługa szkolenia".

X