Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze zmianami 2021r. - ujęcie praktyczne (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-07-08 - 2021-07-08

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 lipca

Świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego w ujęciu praktycznym  ze zmianami w 2021 r.

I.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - uregulowania prawne   

1.    Zasady ogólne tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.1.    Akty prawne
1.2.    Jednostki zobligowane do tworzenia zfśs
1.3.    Jednostki nie tworzące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.4.    Układ zbiorowy – postanowienia, skutki podatkowe
1.5.    Regulamin korzystania z zfśs – zapisy prawidłowe i nieprawidłowe - przykłady
1.6.    Preliminarz środków zfśs – podstawa podziału środków
1.7.    Obowiązki i prawa Komisji Socjalnej

2.    Przetwarzanie danych na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
2.1.    Podstawa prawna – analiza
2.2.    Zasady przetwarzania danych na potrzeby zfśs
2.3.    Prawa osoby ubiegającej się o wsparcie z zfśs
2.4.    Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych
2.5.    Okres przechowywania danych osobowych

3.    Działalność socjalna
3.1.    Pojęcie działalności socjalnej
3.2.    Jakie rodzaje wsparcia można finansować z zfśs?
3.3.    Zakładowe obiekty socjalne
3.4.    Przedszkola i żłobki i inne formy wychowania przedszkolnego
3.5.    Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w 2021 r.
3.5.1. Zamrożenie” świadczeń socjalnych
3.5.2. Bazowa kwota odpisu na zfśs dla nauczycieli
3.5.3. Projektowany odpis na jednego zatrudnionego
3.5.4. Projektowane kwoty odpisu na zfśs w 2021 r.
3.6.    Kierunki zmian w ustawie o zfśs planowane na dalsze lata

4.       Osoby uprawnione do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

5.       Obowiązki kierownika w zakresie zfśs
5.1.    Administracja zfśs – dysponowanie środkami, zatwierdzenie preliminarza
5.2.    Rachunek zfśs, prowizje, odsetki, wpływy, wypływy środków
5.3.    Środki zfśś a egzekucja
5.4.    Uregulowania wewnętrzne
5.5.    Komisja socjalna – powołanie, zadania

II.     Wysokość odpisów na fundusz w praktyce z uwzględnieniem projektowanych zmian
1.      Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych – sposoby, przykłady
2.      Pracownicy uwzględniani w przeciętnej liczbie zatrudnionych  
3.      Emeryci i renciści – odpisy fakultatywne
4.      Osoby przebywające na urlopach (wychowawczym, bezpłatnym) – czy są uwzględniane w odpisie?
5.      Wyliczenie odpisu na zfśs – przykłady, ewidencja na kontach
-  Odpisy fakultatywne
-  Odpisy dodatkowe

6.      Przekazanie środków na rachunek bankowy zfśs
6.1.   Terminy przekazania
6.2.   Skutki podatkowe

III.   Roczna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.      Skutki podatkowe
2.      Ewidencja księgowa i uzgodnienie sald na koniec roku
3.      Potwierdzenie salda na rachunku, uzgodnienie środków z kontem zfśś

IV.     Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

1.      Sposób ogłaszania – zapis w regulaminie pracy, uzgodnienia zapisów
2.      Dokumentowanie sytuacji materialnej – wzory dokumentów
3.      Kryteria przyznawania świadczeń z zfśs (na podstawie orzecznictwa, interpretacji)
4.      Przykładowe zapisy w regulaminie
5.      Zmiany w regulaminie
6.      Tryb ubiegania się o świadczenia
6.1.   Składanie wniosków
6.2.   Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie świadczeń
7.      Niewłaściwe zapisy w regulaminie zfśs w przykładach

V.      Skutki podatkowe pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – aspekt podatkowy i bilansowy

1.      Świadczenia ze środków funduszu  dla pracowników, emerytów i rencistów
1.1.   Pożyczka z zfśs
1.2.   Przedawnienie pożyczki
1.3.   Dopłata do wycieczki zakładowej ze środków zfśs
1.4.   Imprezy integracyjne
1.5.   Udostępnianie pracownikom usług z  ZFŚS uprzednio nabytych przez zakład pracy
1.6.   Dofinansowanie wypoczynku – wczasy wykupione przez pracownika
1.7.   Wczasy pod gruszą
1.8.   Dopłata z ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na "białą szkołę”
1.9.   Dopłata do wypoczynku dzieci niepełnoletnich (kolonie, obozy)
1.10. Dopłata do wypoczynku dla dziecka pełnoletniego
1.11. Zapomogi losowe i nielosowe
1.12. Wypłata środków na święta
1.13. Prowizja za obsługę bonów podarunkowych zakupionych z zfśs
 
2.     Świadczenie, które nie mogą być finansowane z zfśs
3.     Świadczenia urlopowe

VI.   Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1.     Likwidacja zakładu pracy – skutki w zakresie zfśs
2.     Przekształcenie jednostki  – skutki w zakresie zfśs
3.     Warunki rezygnacji z tworzenia zfśs
4.     Likwidacja zfśs w trakcie roku

VII. Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzianych za gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. członków Komisji Socjalnej, osób odpowiedzialnych za opracowanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale także księgowych i głównych księgowych w aspektach prawa bilansowego i podatkowego.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zakresu przyznawania świadczeń, tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostce, udzielenia wsparcia z tego funduszu pracownikom, emerytom i rencistom, ewidencji rachunkowej, skutków podatkowych. Walorem szkolenia są obszerne materiały dodatkowe (wyjaśnienia urzędów, orzeczenia sądowe, które zawiera prezentacja a także  inne, o których wykładowca mówi na szkoleniu i przekazuje uczestnikom do wglądu.

Korzyścią uczestnictwa w szkoleniu jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu ZFŚS, poznanie aktualnego orzecznictwa i interpretacji urzędów w tym zakresie. Sposób prowadzenia szkolenia –w oparciu o prezentację licząc ponad 250 slajdów. Zostaną zaprezentowane materiały dodatkowe, przykładowe wzory dokumentów, orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Na szkoleniu widać bardzo dużą wiedzę prowadzącego, który w sposób rzetelny i dokładny przekazał istotną wiedzę. Jestem bardzo zadowolony."

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

"Bardzo ciekawa tematyka szkolenia. Ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające funkcjonowanie przepisów. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale."

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Szkolenie prowadzone fachowo, rzeczowo i konkretnie. Możliwość uzyskania informacji w ramach zadanego problemu w pytaniu..."

"Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte przykładami na bardzo wysokim poziomie"

"Jesteśmy w pełni zadowoleni z odbytego szkolenia. Uzyskaliśmy wszystkie interesujące nas informacje."

X