Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Zmiany w podatku VAT w 2021 r.– nieustające zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych oraz wyroki TS UE
NowośćPromocja

Miejsce: Katowice

Termin: 2021-10-01 - 2021-10-01

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 6 h

Cena: 499 PLN (549 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 24 września

Podatek VAT w 2021 r. – nieustające zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych oraz wyroki TS UE

1. Faktury korygujące:
•    nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru,
•    ujęcie korekt „in minus” przez nabywcę,
•    kiedy ująć fakturę korygującą do nierozliczonej faktury z podatkiem naliczonym
•    rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.

2. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości. Kiedy darowizna a kiedy nieodpłatne przekazanie – różnice w opodatkowaniu.

3. Przeliczanie kwot z faktur wyrażonych w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych – czy to ułatwienie?

4. Zaliczka w eksporcie – czy zmiana była konieczna?

5. Zmiany w WIS
•    rozszerzenie zakresu WIS,
•    ograniczenia w wydawaniu oraz wykorzystaniu WIS,
•    ograniczenie terminu ważności WIS

6. Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego – nie wszystkie problemy podatnika zostaną rozwiązane.

7. Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży – orzeczenie TS UE i polskich sądów. Co ze świadczeniami kompleksowymi.

8. Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych

9. Zmiany w MPP:
•    doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej,
•    ułatwienia w zakresie kompensat,
•    rozszerzenie wykorzystania środków z rachunku VAT
•    wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania VAT

10. Tryb nakładania kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT

11. Zmiany doprecyzowujące w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego – czy wolno stosować sankcje 20% i 15%?

12. Przełożenie PKWiU 2008 na PKWiU 2015
•    zmiany w wyłączeniach zwolnienia podmiotowego
•    nowe brzmienie załącznika 15

13. Zmiany w przepisach wykonawczych:
•    nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_V7
•    nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur
•    terminy instalacji kas online
•    przepisy epizodyczne COVID-19

14. Korzystne dla podatników wyroki TS UE – skutki praktyczne:
•    ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r.
•    podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r.
•    pakiet paliwowy niezgodny z dyrektywą - wyrok TS UE z 18.03.2021 r.
•    dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie zawsze jest zasadne – wyrok TS UE z 15.04.2021 r.
•    stawka VAT na gotowe posiłki – wyrok TS UE z 22.04.2021 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych , pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Uaktualnienie, usystematyzowanie i pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zmian wprowadzonych przez ustawodawcę z uwzględnieniem problemów praktycznych, jakie mogą powodować.

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertem prowadzącym szkolenie
•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dorota Łabuda


Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Merytorycznie duży zakres. Miła atmosfera."

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat. "

"Prowadząca merytorycznie przygotowana, bardzo dobrze odpowiadała i rzetelnie na wszystkie pytania. Temat szkolenia bardzo interesujący."

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

„Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Organizator, wykładowca komunikatywni, przesympatyczni. Firma szkoleniowa godna polecenia. Wykład absolutnie merytoryczny, oparty na przykładach, w logiczny sposób docierający do słuchacza.”

"Szkolenie bardzo przydatne i zadowalające pod względem merytorycznym. Osoba prowadząca w bardzo zrozumiały sposób, umie odpowiedzieć na nie jedno pytanie. Polecam to szkolenie w 100 %."

"Wykładowca b.profesjonalnie przygotowany, kompetentny. W rzeczowy sposób przekazuje informacje. Dobra organizacja szkolenia, blisko centrum miasta, dogodne godziny."

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżących przepisów i interpretacji."

X