Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Faktury VAT 2021 z uwzględnieniem zmian od kwietnia i od lipca.
NowośćPromocja

Miejsce: Kraków

Termin: 2021-11-23 - 2021-11-23

Prowadzący: Dorota Łabuda

Czas trwania: 6 h

Cena: 549 PLN (599 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 16 listopada

Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem nowych zasad raportowania plików JPK_V7. Zmiany wprowadzone od 1 kwietnia i 1 lipca 2021r.

1.    Definicja faktury i faktury elektronicznej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.

2.    Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.

3.    Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.

4.    Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.

5.    Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.

6.    Faktury wystawiane na żądanie.

7.    Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencjach.

8.    Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur trzeba oznaczać  w  pliku JPK_V7.
- faktura pro forma
- faktura „papierowa” i elektroniczna
- faktura uproszczona
- faktura i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. – Slim VAT tylko z nazwy.
- anulowanie faktury
- duplikat
- dokument wewnętrzny
- raport okresowy z kasy rejestrującej

9.    Pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.
- mechanizm podzielonej płatności
- metoda kasowa
- samofakturowanie
- procedura VAT marża
- faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

10.    Pozycje dodatkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biura rachunkowe.

11.    Faktura, transakcja a biała lista – na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek kontrahenta

12.    Faktura w języku obcym.

13.    Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w  walucie obcej – nowe możliwości

14.    Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik GTU

15.    Fakturowanie zaliczek i ich raportowanie:
- kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu
- elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,
- obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu - w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.

16.    Faktura a obowiązek podatkowy - zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży podlegającej raportowaniu:
- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży
- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży
- znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

17.    Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy wątpliwościach raportowanie kodów GTU.

18.    Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.
- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu
- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.

19.    Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.

20.    Zasady przechowywania faktur.

21.    Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury – kiedy i jak stosujemy.

22.    Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.

23.    Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur. Czynny żal przy JPK_V7.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur.

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;
•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertem prowadzącym szkolenie
•    szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Dorota Łabuda


Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Opinie uczestników po szkoleniach z ekspertem:

"Osoba prowadząca kompetentna, rzeczowa. Potrafi doskonale wyjaśnić zawiłości w przepisach. Przekazywane informacje urozmaica licznymi przykładami. Szkolenie upłyneło w miłej atmosferze."

" Osoba prowadząca miłła, sympatyczna szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo, poparte przykładami i na temat (wykładowca można słuchać godzinami:)."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym."

"Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, poziom prowadzącego o organizację oceniam bardzo wysoko."

"Uważam, że szkolenie było w pełni kompletne, przekazywane informacje były w sposób zrozumiały i czytelny."

"Szkolenie na wysokim poziomie, zgodne z planem."

"Szkolenie polecam ze względu na wysoki poziom merytoryczny i miłą forme przekazywania informacji."

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 549 plus 23% VAT, razem 675.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Przydatne materiały szkoleniowe."

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

"Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Kompetentny wykładowca, udzielający wyczerpujących odpowiedzi na pytania."

"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."

" Wyczerpujące omawianie tematów. Dogłębne wyjaśnienie i odpowiedź na zadawane pytania"

"Uważam, że dzisiejsze szkolenie było bardzo dobre. Wykładowca był przygotowany, bardzo dobrze i jasno i prosto sformułowane wypowiedzi. Szkolenie uporządkowało moją wiedzę."

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Poziom merytoryczny na wysokim poziomie."

"Duża wiedza praktyczna i merytoryczna prowadzącego. Jasność przekazu. Duży obszar tematyczny."

"Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, zakres tematyczny wyczerpujący. Wykładowca prowadził szkolenie w ciekawy sposób, cały czas nawiązując kontakt z uczestnikami"

X