Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-07 - 2021-12-08

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 12 h

Cena: 798 PLN (898 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 grudnia

I.     Podatkowa księga przychowów a księgi  rachunkowe  

1.     Kiedy prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów?
2.     Podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.     Kto obowiązkowo prowadzi pełne księgi?
4.     Czy możemy dobrowolnie wybrać prowadzenie pełnej rachunkowości ?
5.     Od kiedy mamy obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości?
6.     Podstawa prawna prowadzenia pełnej rachunkowości
7.     Czynności przy zamknięciu podatkowej księgi przychowów i rozchodów w celu przejścia na pełną rachunkowość
7.1.  Inwentaryzacja majątku firmy oraz źródeł jego finansowania,
7.2.  Konstrukcja zasad rachunkowości (polityka rachunkowości)
7.3.  Sporządzenie inwentarza
7.4.  Sporządzenie bilansu otwarcia na podstawie zatwierdzonego inwentarza;
7.5.  Otwarcie  ksiąg rachunkowych
 
II.   Konta do ewidencji zdarzeń
       
1.     Konta syntetyczne, analityczne  i konta pozabilansowe – konstrukcja
2.     Wpływ uregulowania prawa podatkowego (pdof, pdop) na konstrukcję planu kont
3.     Limity w prawie podatkowym – wpływ na konstrukcję kont
4.     Zasady ewidencji na kontach
5.     Dane z ksiąg rachunkowych do rozliczeń podatkowych i do bilansu
6.     Sprawozdanie finansowe – wyjaśnienie pojęcia, elementy

III.   Ewidencja zdarzeń związanych ze środkami pieniężnymi, zadania, ćwiczenia

1.     Konta środków pieniężnych
2.     Zapłata z kasy, z rachunku bankowego
3.     Zapłata wekslem
4.     Założenie i likwidacja lokaty
5.     Środki pieniężne w drodze
                   
IV.  Ewidencja zdarzeń związanych z majątkiem trwałym

1.     Zakup i sprzedaż środka trwałego
2.     Darowizna środka trwałego
3.     Wartości niematerialne i prawne (rodzaje), ewidencja
4.     Zadanie inwestycyjne – ewidencja księgowa kosztów i rozliczenia zadania
5.     Środki trwałe w budowie zaniechane i wstrzymane
6.     Likwidacja środka trwałego
7.     Likwidacja wartości niematerialnej i prawnej
8.     Zakup nieruchomości inwestycyjnej
9.     Niedobory i nadwyżki środków trwałych
10.   Utrata wartości trwałych rzeczowych składników majątku
11.   Źródła finansowania środka trwałego – sposób ujęcia
12.   Amortyzacja środka trwałego

V.  Rozrachunki z pracownikami – ewidencja

1.     Zaliczki dla pracowników
2.     Rozliczenie zaliczek
3.     Wynagrodzenia dla pracowników
4.     Narzuty na wynagrodzenia
                             
VI.  Rozrachunki z kontrahentami w złotych i w walucie obcej – ewidencja

1.     Konta zespołu „2” do rozrachunków z kontrahentami
2.     Należności
3.     Zobowiązania
4.     Przeliczenie należności i zobowiązań w walucie obcej – zasady, ewidencja
5.     Rozrachunki publicznoprawne
5.1.  Podatek VAT
5.2.  Podatek PCC
5.3.  Podatek dochodowy
5.4.  Składki ZUS
5.5.  Cło

VII.  Rzeczowy majątek obrotowy

1.     Zakup towarów,
2.     Zakup materiałów
3.     Wydanie materiałów do produkcji
4.     Sprzedaż towarów
5.     Sprzedaż towarów
6.     Odpisy z tytułu utraty wartości
                                               
VIII. Wytworzenie produktów

1.     Koszty wytworzenia
2.     Przyjęcie wyrobów do magazynu
3.     Wydanie wyrobów z magazynu
4.     Sprzedaż wyrobów, towarów, materiałów
5.     Utrata wartości

IX.  Kapitały jednostki – definicje, ewidencja

1.     Kapitał podstawowy
2.     Inne kapitały
3.     Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

X.  Zaliczki i przychody ewidencja księgowa i aspekt podatkowy

1.     Zasady ewidencji i przykłady
2.     Zaliczki przekazane
2.1.  Na środki trwałe
2.2.  Na wartości niematerialne i prawne
2.3.  Na materiały, towary, wyroby gotowe
3.     Zaliczki otrzymane
4.     Zapłata z góry i przychody – udokumentowanie i ewidencja
4.1.  Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży wyrobów
4.2.  Przychody ze sprzedaży materiałów
4.3.  Przychody ze sprzedaży usług

Szkolenie adresowane jest: do osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, które prowadzą ewidencją zdarzeń gospodarczych najpierw w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a później pełną księgowość.

Poznanie od podstaw rachunkowości. Na szkoleniu poruszane są zagadnienia przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną rachunkowość  i konsekwencje tego przejścia. Też omówione zostaną podstawowe zagadnienia z ewidencji  zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Zajęcia prowadzone są praktycznie, w oparciu o ustawę o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości z odniesieniami do prawa podatkowego. Na szkoleniu otrzymują Państwo obszerną prezentację wraz z przykładami oraz ćwiczenia do wykonania z prowadzącą na zajęciach.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 798 plus 23% VAT, razem 981.54
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 12 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo ciekawa tematyka szkolenia. Ciekawe przykłady praktyczne potwierdzające funkcjonowanie przepisów. Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."

"Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Rozległa wiedza fachowa prowadzącego. Możliwość zadawania indywidualnych pytań i otrzymanie wyczerpujących i cennych wskazówek."

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

"Szkolenie przeprowadzone na podstawie praktycznych przykładów, w sposób interesujący"

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

"Profesjonalnie, zrozumiale i jasno przedstawione zmiany z zakresu VAT, udzielanie odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania zadawane w trakcie szkolenia obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie. Przydatne materiały szkoleniowe."

"Profesjonalnie, przystępnie, przekazując konkretne informacje."

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianie problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady "

X