Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Akademia podatku VAT- zmiany obowiązujące w 2021r. (szkolenie zdalne)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-10-06 - 2021-10-15

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 24 h

Cena: 1596 PLN (1915 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 29 września

Dzień I
Faktury: duże zmiany w 2021 r.
I. FAKTURY
1.    Wystawianie faktur:
1)    obowiązek wystawienia faktury,
2)    naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
3)    „podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
4)    problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. „pustych” faktur,
5)    refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
6)    GTU, a znakowanie faktur,
7)    oznaczenia GTU i TP oraz MPP w JPK – zmiany od dnia 01.07.2021 r.:
a)    zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
b)    zmiana zakresu GTU_01,
c)    zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
d)    doprecyzowanie GTU_06,
e)    doprecyzowanie GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
f)    zawężenie towarów objętych GTU_08,
g)    doprecyzowanie towarów objętych GTU_09,
h)    rozszerzenie znacznika GTU_10,
i)    powiązanie GTU_12 z PKWiU,
j)    "kosmetyczne" zmiany dot. GTU_13,
k)    zawężenie znacznika "TP",
l)    rozszerzenie znacznika "MPP",
8)    data sprzedaży, data nabycia i inne „wrażliwe” pola w JPK,
9)    bilety za przejazdy autostradami jako faktury – możliwość zbiorczego raportowania w JPK od 01.07.2021 r.
10)  wystawianie faktur przed sprzedażą – po zmianach jeszcze wcześniej,

2.    Faktury zaliczkowe:
1)    obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
2)    zaliczka a WDT,
3)    zaliczka a eksport,
4)    faktura „eksportowa”,
5)    kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
6)    zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
7)    zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
8)    zaliczki na media a fakturowanie,
9)    faktura zaliczkowa a MPP,
10)  faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
11)  faktury zaliczkowe w JPK – na co zwrócić szczególną uwagę?
12)  faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto od dnia 01.10.2021 r.

3.    Faktury do paragonów:
1)    kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
2)    faktury na żądanie dotyczące sprzedaży wysyłkowej w ramach WSTO/SOTI – zmiany od dnia 01.07.2021 r.
3)    brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,
4)    termin na wystawienie faktury do paragonu,
5)    paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
6)    raportowanie faktur do paragonów w JPK,
7)    faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

4.    Problematyka faktur uproszczonych:
1)    zakres danych na fakturze uproszczonej,
2)    jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona?
3)    korygowanie danych na FV uproszczonej,
4)    faktura uproszczona a nota korygująca,
5)    paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK do 30.06.2021 r.,
6)    paragony z NIP jako faktury uproszczone i ich raportowanie od dnia 01.07.2021 r.
7)    wystawienie faktury do paragonu z NIP.
8)    faktury uproszczone w przypadku sprzedaży wysyłkowej w ramach WSTO/SOTI od dnia 01.07.2021 r.

5. Faktury w walucie obcej:
1)    kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
2)    faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
3)    kurs waluty dla faktur w walucie obcej – dostępne rozwiązania,
4)    kurs waluty dla e-handlu- zmiany od dnia 01.07.2021 r.
5)    nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE
1.    Zasady wystawiania faktur korygujących:
1)    kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
2)    korekta, czy „anulowanie” faktury?
3)    kilka faktur korygujących do jednej faktury,
4)    faktura korygująca a nota korygująca,
5)    korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
6)    faktura korygująca – jak ująć korektę w JPK
7)    korekta JPK i czynny żal – jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

2.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in plus:
1)    faktury korygujące in plus od dnia 01.01.2021 r.
2)    faktury korygujące in plus w zakresie eksportu towarów i WDT od dnia 01.01.2021 r.
3)    co z korektami in plus przy imporcie usług i WNT?
4)    co z fakturami korygującymi wystawionymi przed 01.01.2021 r.?

3.    Zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus:
1)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez sprzedawcę od dnia 01.01.2021 r.,
2)    zasady rozpoznawania faktur in minus przez nabywcę od dnia 01.01.2021 r.,
3)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
4)    jak korygować WNT oraz import usług od dnia 01.01.2021 r.?
5)    korekty wystawione przed 01.01.2021 r. a nowe zasady,
6)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r,
7)    możliwość „utrzymania” dotychczasowych zasad – roczny okres przejściowy r.
8)    FV korygujące WNT in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
9)    FV korygujące import usług in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
10)  przepisy przejściowe: korekty dot. WNT i importu usług wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

4.    Faktury korygujące a kurs waluty:
1)    kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
2)    kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
3)    problematyka zbiorczej faktury korygującej.

III. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)
1.    Charakterystyka nowego rozwiązania
1)    istota KSeF,
2)    funkcjonalność systemu KSeF,
3)    od kiedy?
4)    dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
5)    Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
6)    w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2.    KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3.    Faktura ustrukturyzowana:
1)    sposób wystawiania,
2)    sposób przesyłania do nabywcy,
3)    zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
4)    korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
5)    korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
6)    archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
7)    faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4.    „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Dzień II
Transakcje towarowe w obrocie wewnątrzwspólnotowym i eksport towarów

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z uwzględnieniem nowych zasad dokumentowania od dnia 01.01.2020 r. i od dnia 01.07.2020 r. oraz zmian od dnia 01.01.2021 r.
1)    WDT transakcyjne i WDT nietransakcyjne,
2)    wywóz własnego towaru – czy to już WDT?
3)    dostawa towaru z montażem,
4)    przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
5)    dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
6)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
7)    zaliczki w WDT,
8)    podstawa opodatkowania,
9)    opłaty dodatkowe, refakturowanie kosztów transportu, a podstawa opodatkowania,
10)    transakcje w walucie obcej,
11)    faktury korygujące, w tym w walucie obcej, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
12)    stosowanie stawki 0% - przepisy krajowe,
13)    błędy w informacji podsumowującej, a prawo do stawki 0% - jak się zabezpieczyć?
14)    brak dokumentów, a obowiązek rozpoznania WDT ze stawką krajową,
15)    korygowanie stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stawki 0%,
16)    domniemanie zasadności stosowania stawki 0% (Rozporządzenie Rady UE 282/2011),
17)    krajowe wymogi dokumentacyjne vs unijne wymogi dokumentacyjne,
18)    obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r. i zmian od dnia 01.10.2021 r.
1)    WNT transakcyjne i WNT nietransakcyjne,
2)    przywóz własnego towaru – czy to już WNT?
3)    „powrót” towaru a WNT,
4)    powierzenie prac na towarze i jego przywóz jako „ulepszonego”, a WNT,
5)    kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
6)    podstawa opodatkowania,
7)    zaliczki/przedpłaty,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    faktury korygujące, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
10)    nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus w WNT od dnia 01.10.2021 r.: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy,
11)    dokumentowanie transportu w przypadku WNT,
12)    rozpoznanie podatku należnego oraz naliczonego, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.,
13)    obowiązek rozpoznania VAT należnego z tytułu WNT jako warunek wykazania VAT naliczonego – sprzeczność z prawem wspólnotowym,
14)    obowiązki sprawozdawcze (informacja podsumowująca + JPK).

Część III. Transakcje z wykorzystaniem magazynów call-off stock (zmiana od 01.01.2020 r. /01.07.2020 r.)
1)    korzyści związane ze stosowaniem procedury call-off stock
2)    co to jest magazyn stockowy?
3)    kiedy „przesunięcie” towaru nie spowoduje powstania obowiązkowego i rozliczenia VAT?
4)    moment powstania obowiązku podatkowego,
5)    wymóg „rotacji” towaru na magazynie,
6)    powrotne przemieszczenie jako ucieczka przed VAT,
7)    ewidencja sprzedawcy, ewidencja nabywcy i ewidencja prowadzącego magazyn,
8)    raportowanie: informacja podsumowująca oraz JPK,
9)    magazyny depozytowe w obrocie krajowym vs magazyny call-off stock,
10)    obowiązki podatników korzystających z tej procedury od dnia 01.01.2020 r.

Część IV. Transakcje łańcuchowe od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:
1)    znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
2)    rozliczanie transakcji łańcuchowych od dnia 01.07.2020 r., w kontekście zmian od 01.01.2021 r.
3)    pojęcie transakcji łańcuchowej, w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
4)    zasady ustalania transakcji „ruchomej” i „nieruchomej” od dnia 01.07.2020 r. w kontekście zmian od dnia 01.01.2021 r.
5)    transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
6)    wewnątrzwspólnotowa procedura trójstronna,
7)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE.

Część IV. Transakcje łańcuchowe od dnia 1 października 2021 r.:
1)    transakcja ruchoma i nieruchoma – czy to nadal takie ważne?
2)    jak ustalać transakcję ruchomą?
3)    rola podmiotu pośredniczącego po zmianach,
4)    warsztat: ćwiczenie w zakresie sposobu rozliczenia transakcji łańcuchowej pomiędzy podmiotami z państw UE w świetle nowych przepisów.

Część V. Eksport towarów.
1)    eksport pośredni i bezpośredni,
2)    kiedy należy rozpoznać eksport?
3)    podmiot zgłaszający, a eksporter,
4)    sprzedaż towaru „na morzu”, a eksport towarów,
5)    obowiązek podatkowy,
6)    problematyka zaliczek w eksporcie towarów, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.01.2021 r.
7)    podstawa opodatkowania,
8)    transakcje w walucie obcej,
9)    stosowanie stawki 0%,
10)  wykazanie eksportu ze stawką krajową,
11)  korekta stawki krajowej po otrzymaniu dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%,
12)  transakcje łańcuchowe w eksporcie do dnia 30 września 2021 r.
13)  transakcje łańcuchowe w eksporcie od dnia 1 października 2021 r.
14)  INTERCOMES i ich wpływ na rozpoznanie i rozliczenie eksportu,
15)  eksport towarów w JPK.

Dzień III

Pozostałe zmiany w VAT od dnia 1 października 2021 r. i od dnia 1 stycznia 2022 r.

Część I. Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 października 2021 r.

1.    Zmiany dotyczące podatku naliczonego w zakresie ujmowania podatku naliczonego:
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    opcja do rozliczenia podatku 3 kolejnych miesiącach,
3)    skutki „przegapienia” 3miesięcznego terminu,
4)    możliwość korekty wstecznie, za 1 okres,
5)    po zmianach: możliwość korekty wstecznie, za jeden z 4 okresów rozliczeniowych,
6)    co z fakturami wystawionymi przed zmianą, ale doręczonymi po zmianie?
7)    co z fakturami wystawionymi i doręczonymi nabywcy przed zmianą?

2.    Zmiany dotyczące pełnego prawa do odliczenia (samochody):
1)    kto jest obowiązany składać VAT-26?
2)    wydłużenie terminu na złożenie VAT-26,
3)    co z pojazdami nabytymi przed zmianą?

3.    Ulga na złe długi – zwiększenie „stosowalności”
1)    wprowadzenie ulgi na złe długi do sprzedaży na rzecz konsumentów,
2)    warunki korzystania z ulgi na złe długi w związku ze sprzedażą na rzecz konsumenta,
3)    likwidacja ograniczeń dotyczących dłużników (restrukturyzacja, upadłość itd.),
4)    wydłużenie korzystania z ulgi do 3 lat,
5)    przepisy przejściowe:
a)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty przypada przed zmianą, ale termin 90 dni upływa po zmianie,
b)    faktury wystawione przed zmianą, dla których termin zapłaty i termin 90 dni przypada po zmianie.

4.    Zmiany w procedurze importu towarów na zasadach uproszczonych – powrót do przeszłości?
1)    na czym polega stosowanie zasad uproszczonych?
2)    warunki stosowania procedury uproszczonej,
3)    organy właściwe,
4)    procedura uproszczona a przedstawiciel bezpośredni i pośredni,
5)    zmiany: 4 miesiące na rozliczenie podatku i utrata prawa do stosowania procedury uproszczonej.

5.    Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości:
1)    sprzedaż budynku/budowli, a zwolnienie z VAT,
2)    możliwość rezygnacji ze zwolnienia,
3)    rezygnacja ze zwolnienia pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w akcie notarialnym,

6.    Zmiany dotyczące MPP:
1)    zmiana w załączniku nr 15
2)    rozszerzenie przepływów pomiędzy rachunkami VAT,
3)    zmiany w uwalnianiu środków z rachunku VAT w przypadku zaległości podatkowych,
4)    zmiany związane z zamykaniem rachunków w bankach,
5)    uwalnianie środków byłych podatników oraz podmiotów zagranicznych.

Część II. Zmiany wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

1. Pakiet uproszczeń dotyczących podatku naliczonego.

2. Pakiet zmian dedykowanym sprzedaży krajowej.

3. Nowa struktura JPK:
1)    wprowadzenie nowej struktury
2)    nowy sposób raportowania ulgi na złe długi
3)    znika oznaczenie EE
4)    jak raportować sprzedaż w e-handlu po zmianach?
5)    jak raportować wybrane usługi przy transakcjach międzynarodowych?
6)    od kiedy stosujemy nową strukturę
7)    jak raportować grudzień, a jak raportować styczeń?

Dzień IV
Usługi w obrocie międzynarodowym i wybrane zagadnienia.
Część I. Usługi w obrocie międzynarodowym:

1.    „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
1)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
2)    zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
3)    zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
4)    usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)

2.    Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
1)    zasady ogólne,
2)    zaliczki,
3)    usługi budowlane, transportowe, eventowe.

3.    Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT
a)    koszty towarzyszące,
b)    transakcje walutowe,
c)    korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
d)    stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
e)    WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
f)     stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

4.    Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
1)    obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,
2)    uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),
3)    usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
4)    obowiązki związane z fakturowaniem,
5)    raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Część II. Procedura OSS dla wybranych usług – jak uniknąć obowiązku rejestracji w innym państwie UE?

1.    Istota rozwiązania
2.    Przegląd usług, dla których rozwiązanie jest dedykowane (m.in. branża eventowa, budowlana, HORECA)
3.    Rozliczenie i zapłata VAT w procedurze OSS:
a)    warrant unijny,
b)    wariant nieunijny,
c)    raportowanie – składanie deklaracji,
d)    właściwe organy podatkowe,
e)    wymogi, które musi spełniać ewidencja,
f)     jaki kurs stosować?
g)    który urząd wybrać?

Część III. Wybrane zagadnienia dotyczące VAT:

1.    Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia.
2.    Nabycie usług związanych z zaniechaną finalnie transakcją – prawo do odliczenia.
3.    Kary umowne związane z „lojalnościówką”.
4.    Posiłki na wynos a 5% stawka VAT - wracają duchy przeszłości.
5.    Karty flotowe a nabycie paliwa.
6.    Wybrane orzeczenia i interpretacje KIS z 2021 r.

- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Szanowni Państwo,
Rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy.  Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.

- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1596 plus 23% VAT, razem 1963.08
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

Zajęcia są realizowane: 6,7,14,15 października

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 24 godz. lekcyjne szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

UWAGA: istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni (np. na dzień 2 i 3).

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący , na wysokim poziomie merytorycznym. Szczególnie należy podkreślić liczne przykłady praktyczne zamówień i zastosowane orzecznictwo zaprezentowane przez wykładowcę."

"Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)."

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów."

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje "

"Szkolenie przygotowane w profesjonalny sposób, osoba prowadząca bardzo rzetelnie przygotowana z dużą wiedzą. Każde zagadnienie wyjaśnione w prosty sposób, zrozumiały dla każdego uczestnika"

"Szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Było prowadzone w sposób bardzo zrozumiały, zgodnie z programem. Prowadzący szkolenie był punktualny, kompetentny z dużą wiedzą. Został omówiony cały zakres szkolenia, co jest bardzo ważne."

"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę. Dobre materiały szkoleniowe"

"Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte przykładami na bardzo wysokim poziomie"

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

X