Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Podatek VAT od podstaw - specjalista podatkowy poziom I (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-20 - 2021-12-22

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 18 h

Cena: 1080 PLN (1296 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 14 grudnia

I dzień. Zasady funkcjonowania podatku VAT - podstawy - część ogólna

1.    Specyfika podatku VAT
1.1.    Podatek należny
1.2.    Podatek naliczony

2.    Co to znaczy być podatnikiem VAT i kto nim jest?
2.1.    Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT
2.2.    Podatnik (art. 15 ustawy)
2.3.    Podatnik (art. 17 ustawy)
2.4.    Mały podatnik
2.5.    Rolnik, taksówkarz, komisant
2.6.    Nabywca zobowiązany do zapłaty podatku (mechanizm odwrotnego obciążenia)

3.    Zakres czynności podlegających opodatkowaniu - czyli wstęp do terminologii (omówienie problematyki na podstawie deklaracji ułatwiających zrozumienie zasad w tym podatku)
3.1.    Nazewnictwo transakcji
3.2.    Jak identyfikować transakcje (towar a usługa, transakcja krajowa a międzynarodowa)
3.3.    Znaczenie rejestracji dla celów VAT a typ czynności podlegającej opodatkowaniu
3.4.    Świadczenia złożone

4.    Stawki
4.1.    Stawka podstawowa
4.2.    Stawki obniżone
4.3.    Stawka 0% (znaczenie dla eksportu i WDT)
4.4.    Co to znaczy, że transakcja jest zwolniona z VAT

5.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego (omówienie problematyki na podstawie deklaracji ułatwiających zrozumienie zasad w tym podatku)
5.1.    Zasada ogólna
5.2.    Zasady szczególne
5.3.    Znaczenie prawidłowej faktury
5.4.    Termin odliczenia - podstawy
5.5.    Należyta staranność

6.    Rejestracja, JPK, paragony, faktury - czyli co trzeba zrobić będąc podatnikiem VAT
6.1.    Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnika VAT
6.2.    Rejestracja dla celów VAT UE
6.3.    Kasa fiskalna - obowiązek wydania paragonu, paragony z NIP, faktura uproszczona
6.4.    Faktura - jak powinna wyglądać

7.    Podatek polski, czyli unijny
7.1.    Sprzedaż na rzecz konsumentów
7.2.    Sprzedaż na rzecz podatników
7.3.    Znaczenie transportu przy dostawie towarów

II Dzień. Rodzaje transakcji w VAT

1.    Krajowa dostawa towarów i świadczenie usług
1.1.    Odpłatność (pieniądz, barter, odszkodowanie)
1.2.    Nieodpłatne świadczenie usług
1.3.    Nieodpłatna dostawa towarów - zasady i wyjątki
1.4.    Zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji - co to znaczy

2.    Eksport - zasady i dokumentowanie
2.1.    Terminologia
2.2.    Czy eksportem jest tylko wywóz bezpośrednio z Polski poza UE
2.3.    Zasady dokumentowania
2.4.    Zgłoszenie celne i wywóz towaru
2.5.    Co jeśli towar wyjeżdża tylko na określony czas

3.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - zasady i dokumentowanie
3.1.    Co to jest WDT?
3.2.    Jak dokumentuje się WDT
3.3.    Co to znaczy, że WDT opodatkowane jest stawką 0%

4.    Dostawa towarów z montażem
4.1.    Kiedy występuje dostawa towarów z montażem
4.2.    Różne definicje dostawy z montażem
4.3.    Dostawa z montażem a obowiązek rejestracji w innym kraju

5.    “Eksport usług”
5.1.    Kiedy “eksportujemy usługę”
5.2.    Co to znaczy w praktyce, że usługa jest opodatkowana w innym kraju
5.3.    Usługi na rzecz konsumentów zagranicznych
5.4.    Usług świadczone elektronicznie
5.5.    Usługi BTB

6.    Nabycie “krajowe”
6.1.    Nabycie od polskiego podatnika
6.2.    Należyta staranność
6.3.    Faktura

7.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
7.1.    Co to znaczy WNT
7.2.    Dlaczego jako nabywca polski podmiot jest podatnikiem?
7.3.    Kto może być dostawcą w ramach WNT

8.    Import towarów
8.1.    Import - pojęcie
8.2.    Znaczenie dokumentu celnego

9.    Import usług
9.1.    Kiedy polski podmiot jest podatnikiem w związku z nabyciem usługi od zagranicznego kontrahenta
9.2.    Czy muszę otrzymać fakturę zawierającą konkretne informacje?

10.    Nabycie towarów z montażem
10.1.    Co do znaczy nabyć towary z montażem?
10.2.    Różnice w definicji w poszczególnych krajach UE.

Dzień III. Obowiązki instrumentalne

1.    Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w VAT
1.1.    Obowiązek podatkowy - co to jest i od czego zależy
1.2.    “Wyjątkowe” obowiązki podatkowa=e
1.3.    Zobowiązanie podatkowe w VAT
1.4.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

2.    Stawki VAT i zwolnienia
2.1.    Stawka 23%, 8%, 5% - co jest opodatkowane stawkami niższymi
2.2.    Znaczenie klasyfikacji statystycznych oraz numerów nomenklatury scalonej - gdzie poszukiwać informacji
2.3.    Wiążąca informacja stawkowa - co to jest?
2.4.    0% - jako stawka obniżona
2.5.    0% jako stawka przy WDT
2.6.    0% jako stawka przy Eksporcie
2.7.    Czym różni się 0% od zwolnienia skoro podatek wykazany na fakturze wynosi 0 zł.
2.8.    Co to znaczy, że transakcja polega opodatkowaniu poza krajem - czy to zwolnienie, stawka 0%, a może coś innego?

3.    Faktury na przykładach
3.1.    Obowiązkowe dane w fakturze
3.2.    Co to jest korekta faktury
3.3.    Nota korygująca - kiedy jest możliwa
3.4.    Jak skorygować fakturę
3.5.    Jakie skutki ma wystawienie faktury korygującej dla sprzedawcy
3.6.    Co robić gdy otrzymam fakturę korygującą
3.7.    Ulga na złe długi

4.    Kasa fiskalna
4.1.    Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej
4.2.    Obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie - kiedy istnieje

5.    Jednolity Plik Kontrolny
5.1.    Co to jest JPK
5.2.    Jak złożyć JPK
5.3.    Jak skorygować JPK
5.4.    Co się stanie jeżeli nie wyślę JPK.

 

- pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- właściciele firm
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w wyjaśnianiu tajników tego trudnego podatku i problemach praktycznych z jakimi borykają się osoby zajmujące się rozliczeniami VAT. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy poznają podstawy konstrukcji tego podatku, czyli to dlaczego jest on aż tak skomplikowany. Dopiero w kolejnych dniach poszczególne kwestie zostaną one pogłębione. Celowo zatem w tym szkoleniu odchodzi się od typowego układu w oparciu o spis treści ustawy i kolejne artykuły. Uczestnicy otrzymają także pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków. Szkolenie ma dać uczestnikom solidne podstawy do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tego podatku.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania czynności podatkiem VAT. W trakcie kursu przedstawione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne podatku VAT w sposób kompleksowy i zrozumiały dla odbiorcy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem VAT. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku VAT.

Katarzyna Knawa


Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze.Wiedza osoby prowadzącej ogromna, kazusy przedstawiane na wykładach bardzo ciekawe i wyczerpujące temat."

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1080 plus 23% VAT, razem 1328.4
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo wysoki poziom, przekazywanie informacji w sposób prosty i zrozumiały, temat bardzo interesujący."

"Prowadząca jest niezwykle kompetentna i sympatyczna, otwarta na dyskusje i omawianie problemów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu. Szkolenie wyczerpało temat, zostały omówione przykłady "

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, czytelne prezentacje i rozległa wiedza osoby prowadzącej szkolenie."

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujące."

" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale."

"Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia."

"Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo."

"Merytorycznie-bardzo dobrze. Szeroki przekrój materiału"

"Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy."

X