Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych w aspekcie bilansowym i podatkowym. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-08 - 2021-12-08

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (478 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 1 grudnia

I.  Podróż służbowa na terenie kraju i za granicą
1.  Pojęcie podróży służbowej – aspekty prawne
1.1.     Jakie wyjazdy stanowią podróż służbową, a jakie nie?
1.2.     Kto jest w podróży służbowej, a kto nie?
1.3.     Czy członkowie Rady Nadzorczej mogą być w podróży służbowej?
1.4.     Czy kierowcy są w podróży służbowej?
1.5.     Podróż służbowa zleceniobiorcy
1.6.     Podróż służbowa przedsiębiorcy
2.  Udokumentowanie delegacji w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego
3.  Wzory dokumentów – omówienie
4.  Delegowanie pracownika - aspekty prawne  
4.1.     Zadania i obowiązki kierownika jednostki
4.2.     Zadania i obowiązki pracownika
4.3.     Czy pracownik może nie zgodzić się na wyjazd służbowy?
5.  Pobyt w delegacji a czas pracy pracownika – czy pracownikowi należą się nadgodziny? 
6.  Łączenie podróży służbowej z pobytem prywatnym
7.  Łączenie podróży służbowej z podróżą służbową krajową
8.  Czy pracownik musi otrzymać zaliczkę na wydatki w podróży służbowej?

II.  Rozliczenie delegacji krajowych w przykładach praktycznych – aspekt bilansowy i podatkowy
1.  Należności przysługującą z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie kraju
2.  Pobranie zaliczki
3.  Ubezpieczenie pracownika i bagażu – skutki podatkowe
4.  Diety a częściowe wyżywienie w kraju
4.1      Skutki w podatku dochodowym pdop i pdof
4.2      Przykłady praktyczne
4.3      Ewidencja w księgach rachunkowych
5.   Faktury za wyżywienie w trakcie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju
5.1.     Skutki w podatku dochodowym pdop i pdof
5.2.     Przykłady praktyczne
5.3.     Ewidencja w księgach rachunkowych
6.    Nocleg w hotelu przekraczający limit – skutki podatkowe
7.    Choroba pracownika w trakcie podróży służbowej  – przykłady rozliczenia podróży
8.    Wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej – skutki w podatku dochodowym
8.1.    Jak obliczyć koszt uzyskania przychodów z tytułu najmu samochodu?
8.2.    Wydatki eksploatacyjne na samochód
9.    Wyjazd w podróż służbową samochodem prywatnym pracownika – aspekty prawne
9.1.    Skutki prawne (miejscowość wyjazdu, wniosek pracownika, ewidencja przebiegu)
9.2.    Rozliczenie kosztów – aspekt podatkowy
10.  Wyjazd samochodem służbowym
11.  Wynajem samochodu
12.  Przejazd taksówką na lotnisko (dojazd na lotnisko) –czy zawsze stanowi KUP?
13.  Zwrot innych kosztów delegacji
13.1.  Usługi gastronomiczne, posiłki regeneracyjne,
13.2.  Koszty dojazdów, przejazdów
13.3.  Ryczały
13.4.  Inne

IV. Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej – udokumentowanie
1.    Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej – dowody

2.    Termin rozliczenie i wypłaty należności pracownikowi – warunkowania prawne

3.    Rozliczenie podróży służbowej w następnym okresie sprawozdawczym – skutki

4.    Kary za nieterminowe rozliczenie kosztów podróży służbowych

V. Podróże służbowe odbywane za granicą – aspekt bilansowy i podatkowy

1.    Zaliczka na podróż służbową

1.1.    Różne formy pobrania zaliczki i sposób jej przeliczenia (kantor, bank, kasa walutowa)
1.2.    Pracownik nie otrzymał zaliczki
1.3.    Pracownik otrzymał zaliczkę jako równowartość w PLN
1.4.    Pracownik wykorzysta własne środki za granicą (własna karta bankowa, zakup w kantorze, pobranie z własnego konta)
1.5.    Pracownik posiada kartę służbową
1.6.    Pracownik posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy      
        
2.   Należności z tytułu podróży służbowych – diety aspekt bilansowy i podatkowy
1.1.    Wysokość przysługujących diet,
1.2.    Wyżywienie zapewnione przez pracodawcę lub kontrahenta a diety - przykłady
1.3.    Rachunki z restauracji za posiedzenia z kontrahentem a diety
1.4.    Diety a udział w konferencji

3.   Zwrot pozostałych kosztów delegacji

3.1.    Koszty dojazdów i przejazdów 
3.2.    Koszty noclegów
3.3.    Inne wydatki (naprawa samochodu służbowego za granicą, paliwo i itp.)

4.    Wynajem samochodu za granicą
5.    Wyjazd własnym samochodem  pracownika

VI.    Przeliczenie kosztów delegacji, różnice kursowe – aspekt podatkowy i ujęcie na kontach

1.    Udokumentowanie rozliczenia
1.1.    Jakie dokumenty pracownik dołącza?
1.2.    Pracownik nie dysponuje dowodem, a wydatek został poniesiony

2.    Kursy do przeliczenia wydatków poniesionych w podróży służbowej – przykłady rozliczenia kosztów podróży służbowych

2.1.     Pracownik wydatkował w podróży własne pieniądze
2.2.     Pracownik pobrał zaliczkę jako równowartość w PLN
2.3.     Pracownik zakupił walutę w kantorze podczas delegacji
2.4.     Pracownik otrzymał zaliczkę w jednej walucie a rozliczał się w innej
2.5.     Pracownik przed wyjazdem zakupił walutę w kantorze

3.   Zwrot należność pracownikowi – wydatki większe od zaliczki

4.   Pracownik wpłaca do kasy – (zaliczka większa od wydatków)

VII.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podróży krajowych i zagranicznych.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i podwyższenie wiedzy w aspektach takich jak: prawidłowe przygotowanie instrukcji rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, poprawne udokumentowanie poniesionych wydatków, zastosowanie właściwych kursów do rozliczania podróży zagranicznych, uniknięcia popełnienia ewentualnych błędów.

Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny. Autorka prezentuje m.in. nietypowe sytuacje, które mogą powstać w trakcie odbywania podróży służbowej. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, m.in. prezentację, wyjaśnienia, organów podatkowych, wyroki sądowe.

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

31.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Podziękowania dla Pani dr M. Rzeszutek za bardzo konkretne, merytoryczne szkolenie."

"Szkolenie bardzo interesujące, ciekawie prowadzone z ujęciem przykładów z życia codziennego."

"Temat został przedstawiony i wytłumaczony w wyczerpujący sposób.Wykładowca prowadził szkolenie zrozumiale. Materiały szkoleniowe na pewno pomogą mi w dalszej pracy."

„Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.”

"Duża ilośc informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżących przepisów i interpretacji."

"Rewelacja"

"Fachowo, materiały w bardzo obszernej formie, polecam"

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Bardzo treściwe szkolenie."

X