Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Podatek VAT 2021- przegląd zmian, nowy ład w VAT.

Ustroń 26-29 października

 

X

Podatek CIT, PIT dla zaawansowanych - specjalista podatkowy poziom II (szkolenie zdalne)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-10-27 - 2021-10-29

Prowadzący: Katarzyna Knawa

Czas trwania: 18 h

Cena: 1197 PLN (1436 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 20 października

I dzień - PIT

1.    Źródła przychodów i zasady podlegania opodatkowaniu
1.1.    Źródła przychodów - wątpliwości na przykładach ze szczególnym uwzględnieniem podziału między źródła: działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście, pozostałe źródła
1.2.    Rola płatnika w poszczególnych źródłach uzyskania przychodów
1.3.    Obowiązek podatkowy - znaczenie, zasady ogólne i wyjątki

2.    Cudzoziemcy, transakcje z zagranicą a PIT (w tym podatek u źródła)
2.1.    Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
2.2.    Rezydencja - zasady ustalania
2.3.    Cudzoziemcy zasady opodatkowania w Polsce z uwzględnieniem czasu pobytu
2.4.    Obowiązki płatnika
2.5.    Rozliczenia w Polsce, a dochody zagraniczne
2.6.    Likwidacja ulgi abolicyjnej

3.    Podatnik PIT jako wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz
3.1.    Opodatkowanie wspólników spółek osobowych
3.2.    Opodatkowanie zbycia udziałów i akcji
3.3.    Przekształcenia spółek a opodatkowanie PIT

4.    Rozliczenie dotacji, IP-Box, ulga B+R, zwolnienie w Polskiej Strefie Inwestycji
4.1.    IP-Box - zasady
4.2.    Ulga B+R zasady, rozliczenie
4.3.    Dotacje - rozliczenie otrzymanych zwrotów kosztów i zaliczek
4.4.    Zwolnienie w PSI - rozliczenie

5.    PIT a Covid-19
5.1.    Zasady odliczania darowizn (covid-19)
5.2.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)
5.3.    IP-BOX (covid-19)
5.4.    Ulga na złe długi (covid-19)

II Dzień - CIT

1.    Źródła uzyskania przychodów w CIT
1.1.    Kwalifikacja przychodów do źródeł uzyskania - problemy i aktualne podejście organów podatkowych
1.2.    Alokacja kosztów uzyskania przychodów do poszczególnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem alokacji według współczynnika.
1.3.    Moment rozpoznania przychodu

2.    Opodatkowanie oddziałów i zakładów podatkowych
2.1.    Rozliczenia podatkowe spółki polskiej posiadającej oddział za granicą
2.2.    Rozliczenie podatkowe oddziału zagranicznej spółki
2.3.    Zagraniczne spółki kontrolowane - reguły CFC
2.4.    Ceny transferowe w relacji oddział - siedziba główna
2.5.    Rozliczenia oddział - siedziba główna a VAT

3.    Przychody i koszty - wątpliwości podatkowe
3.1.    Leasing operacyjny, leasing finansowy, dzierżawa, najem
3.2.    Różnice kursowe
3.3.    Opodatkowanie dywidend otrzymanych z uwzględnieniem małej klauzuli o unikaniu opodatkowania

4.    Transakcje z podmiotami powiązanymi
4.1.    Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz wywieranie znaczącego wpływu
4.2.    Transakcja kontrolowana o charakterze o charakterze jednorodnym
4.3.    Korekta cen transferowych
4.4.    Recharakteryzacja transakcji

Dzień III Zmiany w CIT i PIT 2021

1.    Spółki komandytowe i jawne jako podatnicy CIT
1.1.    Zasady (podwójnego) opodatkowania – spółki i wspólnika
1.2.    Skutki podatkowe dla spółki i jej wspólników – porównanie z dotychczasowymi rozwiązaniami
1.3.    Zwolnienie podatkowe do 60 tys. zł
1.4.    Co dalej? Alternatywy w kontekście ryzyka uznania przekształcenia za działanie mające wyłącznie cel podatkowy.

2.    „Estoński CIT po polsku od 1 stycznia 2021 r.
2.1.    Istota proinwestycyjnego systemu opodatkowywania spółek
2.2.    Zasady estońskiego CIT
2.3.    Podmioty uprawnione do estońskiego CIT (limity przychodów, zatrudnienia, kategorie udziałowców, ulgi i zwolnienia, itp.)
2.4.    Ograniczenia dla stosujących „estoński CIT” (rozliczanie strat)
2.5.    Obowiązek podatkowy, stawki, ewidencje księgowe i inne uproszczenia.

3.    Struktury hybrydowe
3.1.    O co chodzi w strukturach hybrydowych – czy problem ten dotyczy wyłącznie bardzo skomplikowanych transakcji finansowych?
3.2.    Transparentność podatkowa - koncepcja
3.3.    Struktury hybrydowe – wyjaśnienie skomplikowanej terminologii
3.4.    Zasady wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów – czy problem dotyczy tylko odsetek?

4.    Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
4.1.    Rozszerzenie zasad weryfikacji TP w stosunku do rzeczywistego właściciela z siedzibą w raju podatkowym
4.2.    Publikacje strategii podatkowej (obowiązkowe dla grup podatkowych bez względu na przychody) – praktyczne rozwiązania na przykładzie doświadczeń z innych krajów.    

Szkolenie przeznaczone dla praktyków posiadających doświadczenie w rozliczaniu podatku CIT lub PIT - w szczególności księgowych, głównych księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Tematyka szkolenia została oparta o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w doradztwie w zakresie CIT i PIT i prowadzeniu rozliczeń w tych podatkach. Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania w celu sprawdzenia swojej wiedzy i identyfikacji ewentualnych braków. Szkolenie ma ugruntować posiadaną i rozszerzyć wiedzę uczestników oraz dać im solidny grunt do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy na temat tych podatków. Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na doradcę podatkowego w części dotyczącej podatków dochodowych.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają szczególne i problematyczne zasady opodatkowania czynności podatkiem PIT i CIT. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty rozliczeń i omówienie instytucji związanych z podatkiem. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku PIT i CIT.

Katarzyna Knawa


Dr Katrzyna Knawa od ponad 15 lat związana jest zawodowo z doradztwem podatkowym. Karierę w tej dziedzinie rozpoczynała w firmie doradczej z tzw. wielkiej czwórki, a następnie kontynuowała ją jako Menadżer ds. Podatków na obszar Europy w dużej firmie produkcyjnej, a następnie w bankowości pełniąc funkcję Dyrektora ds. Podatków i będąc odpowiedzialną za rozliczenia podatkowego spółek z grupy bankowej w 12 krajach europejskich. Uczestniczyła w pracach Rady ds. Podatków działającej w ramach Związku Banków Polskich. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia z prawa podatkowego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała za obronę pracy doktorskiej dotyczącej podatku od towarów i usług. Ukończyła wydział Prawa i Administracji oraz równolegle Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ. Jest doradcą podatkowym.

Opinie uczestników:

"Szkolenie prowadzone sprawnie, informacje były przekazywane ciekawie oraz konkretnie. Forma szkolenia w jasny i klarowny sposób pokazuje zagadnienia zmian." 

"Szkolenie konkretne i na temat. Jasnośc przekazywania informacji, współpraca z klientami na bardzo dobrym poziomie. Polecam."

"Szkolenie merytoryczne i zgodne z programem. Możliwość zadawania dodatkowych pytań. Rozważania i szukanie rozwiązań przedstawionych problemów."

"Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób. Prowadząca posiada dużą wiedzę o poruszanych zagadnieniach. Wyczerująco odpowiada na zadawane pytania dodatkowe."

"Bardzo dużo zmian, ale treść przekazywana bardzo zrozumiale. Materiały przygotowane także jasno i czytelnie."

"Szkolenie jest przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, które dostarcza szerokiej wiedzy o nowych przepisach podatkowych."

 "Szkolenie było efektywne, rozwojowe i przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomogła mi lepiej zrozumieć przepisy."

 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 1197 plus 23% VAT, razem 1472.31
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 18 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• współdzielenie video, umożliwiaijące interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

26.10

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

26.10

2021

26.10

2021

23.11

2021

Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze firm i przedsiębiorstw

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

23.11

2021

30.11

2021

30.11

2021

Prawo pracy 2021-2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

30.11

2021

14.12

2021

14.12

2021

Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b.wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych.

K.Zając

PIW

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób dobry. Prowadzący wykazał się dogłębną znajomością zagadnienia. Przemawiał w sposób rzeczowy i zrozumiały. W sposób wyczerpujący odpowiadał na zadawane pytania."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki."

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie-zgodnie z tematem.Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do osoby prowadzącej szkolenie-pełen profesjonalizm"

"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy: duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."

„Szkolenie bardzo ciekawe zapewniające wyjaśnienie zagadnień problematycznych oraz uporządkowanie bieżących zmian podatkowych.”

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

Bardzo rzeczowo, konkretnie z przytoczeniem przykładów z codziennego funkcjonowania"

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

X