Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Poprawność języka polskiego w tekstach i pismach urzędowych. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-15 - 2021-12-15

Prowadzący: Bartłomiej Cieśla

Czas trwania: 6 h

Cena: 360 PLN (399 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 8 grudnia

I. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
1.1.    Pojęcie normy językowej.
1.2.    Norma wzorcowa a norma potoczna.
1.3.    Pojęcie błędu językowego.
1.4.    Typy błędów językowych.
1.5.    Źródła wiedzy na temat poprawności językowej.

II. STYL URZĘDOWY, BŁĘDY W TEKSTACH OFICJALNYCH – treść i styl
1.1. Cechy stylu urzędowego.
1.1.1. Dyrektywność.
1.1.2. Precyzyjność.
1.1.3. Bezosobowość.
1.1.4. Szablonowość.
1.2. Wyrazy nadużywane w pismach oficjalnych.
1.3. Brak dostosowania stylistycznego do treści.
1.4. Mieszanie konwencji stylistycznych.
1.5. Wyrazy o błędnym znaczeniu.

III. BŁĘDY W TEKSTACH OFICJALNYCH – odmiana
2.2. Odmiana imion i nazwisk.
2.3  Odmiana wybranych grup liczebników.

IV. BŁĘDY W TEKSTACH OFICJALNYCH – ortografia i interpunkcja
3.1. Zagadnienia interpunkcyjne.
3.1.2. Interpunkcja w datach i wyliczeniach.
3.1.3. Interpunkcja a skróty.
3.2. Znaki specjalne pisma: pauza, półpauza, dywiz.
3.3. Zagadnienia ortograficzne.
3.3.1. Pisownia wielką i małą literą.
3.3.2. Pisownia łączna i rozdzielna.
3.3.2.1. Partykuła nie.
3.3.2.2. Cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście.
3.3.3. Pisownia i odmiana skrótowców.
3.3.4. Zasady odwoływania się do aktów prawnych; zapis nazw uchwał, rozporządzeń i zarządzeń.

V. BŁĘDY W TEKSTACH OFICJALNYCH – składnia
4.1. Złe stosowanie imiesłowu przysłówkowego.
4.2. Błędny szyk zdań złożonych.
4.3. Błędy w związku rządu.
4.4. Niepoprawne skróty składniowe.
4.5. Błędne wskaźniki zespolenia.

VI. GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA W KOMUNIKACJI URZĘDOWEJ (etykieta językowa w komunikacji bezpośredniej i korespondencji elektronicznej)

Listę prezentowanych zagadnień możemy rozszerzyć o problemy językowe zaproponowane przez Państwa.

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej.

Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych problemów językowych, które pojawiają się w trakcie pracy nad tekstami z rejestru polszczyzny urzędowej: ustawami, sprawozdaniami, zarządzeniami czy regulaminami.
Korzyści:
- wzrost świadomości językowej;
- rozwój kompetencji językowych w zakresie redagowania tekstów specjalistycznych;
- zaznajomienie się ze źródłami wiedzy na temat poprawnej polszczyzny (słowniki, poradnie językowe, programy oraz audycje dotyczące polszczyzny), a w związku z tym zdobycie odpowiednich narzędzi do indywidualnej pracy nad rozwojem posiadanej sprawności językowej.

W ostatnich latach wyraźny jest wzrost zainteresowania zagadnieniami poprawności językowej: umiejętne formułowanie wypowiedzi nie tylko zapewnia porozumienie z odbiorcą, ale też korzystnie wpływa na budowanie przyjaznego wizerunku nadawcy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Większość placówek administracji państwowej dąży do usprawnienia komunikacji z interesantami, widząc w tym szansę na zwiększenie ich zaufania i kreowanie pozytywnego obrazu instytucji. W odpowiedzi na sygnały płynące od pracowników administracji publicznej oferujemy Państwu szkolenie poświęcone poprawności i skuteczności tekstów urzędowych.

Bartłomiej Cieśla


Doktor filologii polskiej, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Prowadzi zajęcia o profilu językoznawczym, m.in. kulturę języka polskiego, stylistykę, warsztaty interpunkcyjne, kreatywność językową i gramatykę opisową, wykłada też przedmioty dotyczące komunikacji interpersonalnej w ramach specjalizacji Komunikowanie publiczne kierowanej do studentów polonistyki. Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową Uniwersytetu Łódzkiego, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Autor monografii dotyczącej oryginalnych zabiegów słownych w  prasie humorystycznej i współautor podręcznika dotyczącego kreatywności słownej w reklamie. Jest redaktorem naukowym sześciu książek poświęconych kreatywności językowej, obszernego zbioru ćwiczeń do kultury języka polskiego, a także wielu artykułów o tematyce językoznawczej. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich i copywriterskich. Zainteresowania naukowe doktora Bartłomieja Cieśli koncentrują się wokół zagadnień poprawności językowej, genologii lingwistycznej i stylistyki. Pracuje też jako redaktor językowy, wykonując korektę książek i artykułów prasowych.

OPINIE KLIENTÓW PO WARSZTATACH:
„Niewątpliwym atutem szkolenia jest jego praktyczny wymiar. Dr przygotował liczne ćwiczenia wzbogacające omawianą teorię. Uczestnicy otrzymali tez komplet przejrzystych
i wyczerpujących materiałów”.

„Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny, temat szkolenia został zrealizowany
w 100 %, ciekawy temat, świetne przygotowanie prowadzącego zajęcia, na przykładach z życia codziennego”.

„Dobre praktyczne zajęcia. Bardzo dobrze przygotowany prowadzący”.

„Możliwość wykorzystania przedstawionej wiedzy w praktyce, zastosowane przykłady sprawiały, że zajęcia wymagały zaangażowania uczestników”.

„Wiedza zdobyta podczas szkolenia bardzo mi się przyda w pracy na co dzień. Mam nadzieję, że pisma pisane przeze mnie będą bardziej czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy”.

„Wiedza przekazana przez prowadzącego szkolenie pozwoli na poprawne redagowanie pism. Przekaz informacji był jasny i bardzo ciekawy”.

„Interesująca forma szkolenia – wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi. Zagadnienia przydatne dla urzędnika, na pewno pomogą w poprawnym sporządzaniu pism dla beneficjentów”.

„Wiedza prowadzącego z zakresu tematyki jest bardzo duża i na pewno przyda się w codziennej pracy przy redagowaniu pism. Tematyka potwierdzona licznymi przykładami. Sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego bardzo jasny, czytelny, zrozumiały. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia”.

„Najważniejszą kwestią jest praktyka, dzięki niej można wykorzystać i usystematyzować
oraz przećwiczyć swoją wiedzę teoretyczną. Wykładowca w sposób ciekawy, interesujący przekazuje wiedzę. Często podając różnego typu ciekawostki. Sądzę, że wiedzę tę można wykorzystać w dużym stopniu”.

„Bardzo przydatne szkolenie”.

„Polecam szkolenie wszystkim osobom, które są zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności w zakresie redagowania pism urzędowych”.

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Sposób prowadzenia szkolenia wraz z podaniem konkretnych przykładów oraz wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań w pełni zasłużyły na pozytywną ocenę i polecenie innym”.

„Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób, wiele informacji przydatnych
w codziennym życiu, a także w pracy”.

„Szkolenie interesujące. Dużo praktycznej wiedzy, możliwość przećwiczenia zdobytych informacji na wielu przykładach podanych przez wykładowcę jest wielkim plusem.
Wykładowca nawiązywał kontakt i zachęcał uczestników do interakcji”.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 360 plus 23% VAT, razem 442.8
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

 

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

15.12

2021

20.12

2021

02.12

2021

09.12

2021

15.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Bardzo rzeczowe i merytoryczne szkolenie, z dobrymi materiałami pomocniczymi. Prowadzący podaje przykłady, które pomagaja zrozumieć wykładany temat."

"Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."

"Szkolenie prowadzone w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pan prowadzący ma łatwość w przekazywaniu informacji.Jestem bardzo zadowolona."

B.Zalewska

Polatom

"Temat szkolenia bardzo ciekawy, poruszone problemy były wyjaśniane na bieżąco na szkoleniu"

"Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia i przygotowanie osoby prowadzącej szkolenie."

X