Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Inwentaryzacja w praktyce. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-10 - 2021-12-10

Prowadzący: Genowefa Kawecka - Siuzdak

Czas trwania: 6 h

Cena: 399 PLN (478 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 3 grudnia

I.    Przygotowanie do inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna

1.          Podstawa prawna – omówienie aktów prawnych regulujących kwestię inwentaryzacji
2.          Instrukcja inwentaryzacyjna i zarządzenie kierownika jednostki, harmonogram inwentaryzacji   
2.1.       Częstotliwość inwentaryzacji, termin inwentaryzacji
2.2.       Pojęcie terenu strzeżonego
2.3.       Pojęcie składowiska strzeżonego
2.4.       Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
2.5.       Wzory akcydensowe dokumentów inwentaryzacyjnych – prezentacja, omówienie
2.5.1.    Wzory protokołów
2.5.2.    Wzory oświadczeń
2.5.3.    Wzory pozostałych dokumentów
2.6.       Obowiązki Komisji Inwentaryzacyjnej
2.6.1.    Zespołu spisowego
2.6.2.    Kontrolera
2.6.3.    Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
2.7.       Czynności przygotowawcze
2.8.       Harmonogram inwentaryzacji  
2.9.       Zadania osób w czynnościach inwentaryzacyjnych
2.9.1.    Obowiązki kierownika jednostki
2.9.2.    Zadania Głównego księgowego i księgowych
2.9.3.    Zadania kierowników innych działów
3.          Zasady (polityka) rachunkowości a inwentaryzacja
       
II.    Przeprowadzenie inwentaryzacji  spis z natury – aspekt praktyczny

1.         Sposoby inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów  
2.         Spis z natury – zasady, sposób przeprowadzania
2.1.      Składniki objęte spisem z natury
2.2.      Zasady przeprowadzania spisów z natury spis ręczny i za pomocą urządzeń elektronicznych
2.3.      Spis z natury składników trudno mierzalnych – jak przeprowadzać
3.         Inwentaryzacja środków trwałych
3.1.      Sposób przeprowadzania środków nisko cennych
3.2.      Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy inwentaryzacji?
4.         Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku obrotowego
4.1.      Inwentaryzacja składników w magazynach
4.2.      Inwentaryzacja składników odpisanych 100% w koszty
5.         Ewidencja na kontach
6.         Odpowiedzialność za spis z natury

III.    Potwierdzenie salda  

1.         Składniki podlegające potwierdzeniu salda
2.         Terminy przeprowadzenia potwierdzenia salda
3.         Czy potwierdzać salda zerowe?
4.         Kto podpisuje potwierdzenie salda?
5.         Czy prokurent może podpisać potwierdzenie salda?
6.         Saldo niezgodne i co dalej
7.         Brak potwierdzenia salda i co dalej?
8.         Odpowiedzialność za potwierdzenie salda

IV.    Weryfikacja składnika aktywów i pasywów

1.         Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
2.         Termin rozpoczęcia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
3.         Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
4.         Sposoby przeprowadzenia weryfikacji składników w przykładach
5.         Termin zakończenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
6.         Dokumentacja inwentaryzacji w drodze weryfikacji
7.         Odpowiedzialność za weryfikację składników

V.    Rozliczenie inwentaryzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym (w wyjaśnieniach organów podatkowych)

1.         Zakończenie pracy zespołów spiskowych i komisji inwentaryzacyjnej
2.         Niedobory  w trakcie inwentaryzacji – w aspekcie bilansowym i podatkowym
2.1.      Ubytki naturalne,  niedobór pozorny, zawiniony i niezawiniony
2.2.      Wyjaśnienie przyczyn niedoborów i nadwyżek
2.3.      Dokumentacja niedoborów i nadwyżek  - rozliczenie niedoborów i nadwyżek
2.4.      Kryteria zaliczania niedoborów do kosztów uzyskania przychodów  
2.5.      Niedobory a podatek VAT
2.6.      Obciążenie pracownika niedoborem – ewidencja księgowa
2.7.      Pracownik nie wyraża zgody na obciążenie niedoborem – ewidencja, skutki
3.         Odpis rzeczowych aktywów obrotowych 100% w koszty – skutki podatkowe
4.         Kompensata – skutki podatkowe
5.         Nadwyżki w aspekcie podatkowym

6.         Ewidencja niedoborów zawinionych i niezawinionych i nadwyżek - ewidencja:
6.1.      Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
6.2.      Środków pieniężnych
6.3.      Towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
6.4.      Wyrobów gotowych
6.5.      Kompensaty  

V. Nieprawidłowości w przeprowadzeniu inwentaryzacji w wyjaśnieniach organów, w tym Regionalnych Izb Obrachunkowych, dyskusja, odpowiedzi na pytania

Adresaci szkolenia: osoby z pionu technicznego, księgowi, głowni księgowi, także kierownicy jednostek, chcące ugruntować i podwyższyć swoją wiedzę w aspektach takich jak: prawidłowe przygotowanie do inwentaryzacji, właściwe jej przeprowadzenie i rozliczenie.

 

Cel szkolenia: ugruntowanie wiedzy z zakresu przygotowania, prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji i jej udokumentowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione  zadania osób uczestniczących w każdym etapie inwentaryzacji, tj. od momentu rozpoczęcia do chwili ujęcia w księgach rachunkowych, jak też odpowiedzialność tych osób. Autorka zwróci też uwagę na stronę dokumentacyjną przedsięwzięcia i kwestie podatkowe oraz sposoby  ewidencji niedoborów i nadwyżek. Na szkoleniu zostanie omówione stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

 

Uczestnicy otrzymują wraz prezentacją  materiały dodatkowe, interpretacje organów podatkowych, Regionalnych Izb Obrachunkowych wyroki NSA. 

Genowefa Kawecka - Siuzdak


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie po szkoleniach Eksperta:
"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."
"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"
"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Wszelkei materiały opracowane na podstawie bieżacych przepisów i interpretacji."
"Szkolenie rzetelne, fachowe, rzeczowe. Osoba wykładowcy:duży zasób wiedzy, umiejętnie i ze zrozumieniem. Atrakcyjne materiały informacyjne."
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą." 
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady zdarzeń(operacji finansowych)".
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres materiałów informacyjnych." 
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt z Panią prowadzącą szkolenie". 
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia." 
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu." 
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy". 
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby prowadzącej.Polecam!" 
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały, praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam." 
 "Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
 "Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
 "Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła atmosfera".
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma przykładami i interpretacjami."
 "Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
 "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na szkoleniu".
 " Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy też poparcia w formie interpretacji prawnych.
 "Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
 " Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
 "Na szkoleniu omówione były zagadnienia wraz z przykładami dot.KSR w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Wykładowca bardzo komunikatywny, posiadający wiedzę, którę w sposób bardzo dobry przekazał wszystkim uczestnikom szkolenia. Godny polecenia."
 "Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i przystępny sposób."
 "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, liczne przykłady do omawianej problematyki." 
"Merytoryczne szkolenie z uwzględnieniem przykładów"
 "Czytelne , aktualne jasne przepisy podatkowe, ciąg logiczny."
 "Szkolenie bardzo merytoryczne, na wysokim poziomie. Bardzo dobry kontakt z Panią prowadzącą."
 "Szkolenie prowadzone w sposób racjonalny, bardzo szczegółowo, w oparciu o wielość interpretacji i nowinek z zakresu tematu szkolenia."
 "Szkolenie było przeprowadzone bardzo przystępnie i zrozumiale, oparte na przykładach i poparte wyjaśnieniami. Przygotowane materiały bardzo dobre, dokładne i wyczerpujace."
 

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 399 plus 23% VAT, razem 490.77
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

 

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

15.12

2021

20.12

2021

02.12

2021

09.12

2021

15.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat. "

"Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)."

"Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, dobra komunikacja-jasny i precyzyjny przekaz, podparty ciekawymi przykładami praktycznymi."

"Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący , na wysokim poziomie merytorycznym. Szczególnie należy podkreślić liczne przykłady praktyczne zamówień i zastosowane orzecznictwo zaprezentowane przez wykładowcę."

„Rzeczowe, profesjonalne podejście wykładowcy do zagadnień rozpatrywanych na szkoleniu”

"Interesujące i dobrze poprowadzone szkolenie"

"Wykładowca bardzo rzetelny, profesjonalny. Szkolenie spełniło moje oczekiwania."

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Zakres szkolenia szeroki. Szkolenie prowadzone zrozumiale. Wszystkie zagadnienia szkolenia szeroko omówione"

"Cenne jest przytaczanie konkretnych przykładów , nawiązywanie do rzeczywistych sytuacji. Pozwala to na lepsze zrozumienie zagadnień i ugruntowanie wiedzy. Podoba mi się sposób prowadzenia szkolenia . Dziękuję."

X