Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Zatrudnianie cudzoziemców -zadania powiatowych urzędów pracy- kompleksowe omówienie procedur. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-03 - 2021-12-03

Prowadzący: Ekspert Rynku Pracy

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN + VAT

I. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw z 22 października 2021r., omówienie i porównanie najważniejszych zmian, w tym m.in.:
- utworzenie katalogu przedsiębiorców z preferencjami zatrudnieniowymi
- ułatwiona i zmieniona ścieżka postępowania przy pobytach związanych z pracą
- możliwość zmiany pracodawcy przy jednoczesnym braku konieczności składania nowego wniosku o zezwolenie jednolite
- rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z wymogu posiadania zezwolenia na pracę w Polsce
- rewolucja w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy- wydłużenie okresu zatrudnienia, specyficzny okres przejściowy
- automatyczne umorzenia postępowań „sezonowych”
- doprecyzowanie rozliczania wpłat oraz nowa opłata skarbowa

II. Pobyt cudzoziemca w Polsce:
1.   Najważniejsze przepisy krajowe i europejskie regulujące pobyt cudzoziemca w Polsce
2.   Katalog cudzoziemców z dostępem do polskiego rynku pracy
3.   Przekraczanie granicy zewnętrznej przez cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę?
4.   Strefa Schengen, pobyty długoterminowe i krótkoterminowe- opracowanie
5.   Stan epidemii w kraju w związku z COVID-em- rozwiązania specustawy związane z   wydłużeniem pobytu cudzoziemca w Polsce
6.   Polskie i zagraniczne dokumenty wydawane cudzoziemcom (m.in. wiza, karta pobytu, Karta Polaka, decyzja wojewody, paszport
7.   Nielegalny pobyt i praca w Polsce- przesłanki, sankcje

III. Informacja starosty
1.   Test rynku pracy krok po kroku:
a) informacja starosty (zakres przedmiotowy i podmiotowy)
b) cechy i właściwości lokalnego rynku pracy
c) procedura realizacji oferty pracy:
- sposoby przyjęcia, wywiad i skuteczne negocjacje z pracodawcą
- odpowiednia selekcja kandydatów
- terminowa realizacja oferty
- wydanie informacji starosty (omówienie poszczególnych punktów)
2.   Aktualne i praktyczne zasady rozpatrywania informacji starosty
przez wojewodów
3.   Wszystkie sytuacje i zawody zwolnione z konieczności przeprowadzania testu rynku
pracy
4.  Case study, trudne przypadk (w szczególności proste stanowiska)-
analiza zróżnicowanych ofert pracy z informacją starosty
5.   Outsorcing pracowniczy a praca tymczasowa- podstawowe różnice (art. 18 Ustawy o promocji…)

IV. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
a) Kto może skorzystać z uproszczonej procedury zatrudnienia  cudzoziemca w Polsce
b) Różnice między działalnością „sezonową” a „niesezonową”
c) Liczenie okresu pracy 180 dni w okresie 12 m-cy
d) Komplet dokumentów
e) Strona postępowania a pełnomocnik- w jakich przypadkach i jakiej formie (kpa, kodeks cywilny)
f)  Terminy postępowań
g) Obowiązki pracodawcy- m.in. podjęcia, niepodjęcia pracy
h) Omówienie pełnej procedury elektronicznej oświadczenia
i)  Obligatoryjne i fakultatywne odmowy wpisu oświadczenia
j)  Rozwiązania „tarcz antykryzysowych” przy zatrudnianiu cudzoziemców

V. Zezwolenia na pracę sezonową
a) definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)
b) podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy
c) procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)
d) treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)
e) zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)
f)  procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)
g) wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)
h) obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową
i)  ułatwienia dla tzw. „6 oświadczeniowej”
j)  wpis wielosezonowy do 3 lat
k) współpraca z PIP/SG/UdSC/UdSC CRW/KRUS/KAS
l)  umowa o pomocy przy zbiorach- ukłon w stronę rolników
m) przepisy „TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH” w odniesieniu do zatrudniania sezonowego

VI. Podsumowanie,  studium trudnych i  nietypowych przypadków, pytania, wymiana doświadczeń

Dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

Kompleksowe i wyczerpujące  poznanie procedur i zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o formalnych wymogach zatrudnieniowych oraz praktycznych rozwiązaniach funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich (urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS/KRUS).

Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę  z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, opartą m.in. o wiedzę z seminariów organizowanych przez WUP czy ministerstwo ds. pracy. Udział w szkoleniu pozwoli na zgłębienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na bazie wieloletniego doświadczenia i wymiany informacji z kilkudziesięcioma przedstawicielami innych urzędów pracy.

Ekspert Rynku Pracy


Magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego, pełniący dodatkowo funkcję pracownika ds. bhp i ppoż. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Rekomendowany przez MRPiPS trener-multiplikator, prowadzący szkolenia wyjazdowe kilkudniowe oraz szkolenia on-line dla pracowników urzędów pracy, urzędów wojewódzkich, agencji zatrudnienia i pracodawców.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

 

- VAT-zw w przypadku finansowania z środków publicznych

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-10.45 przerwa
• 10.45-12.30 szkolenie
• 12.30-12.45 przerwa
• 12.45-14.45 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

15.12

2021

20.12

2021

02.12

2021

09.12

2021

15.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Warto brać udział w takich szkoleniach, ponieważ najczęściej osoby prowadzące posiadają wieloletnią praktykę , doświadczenie z którym chętnie się dzielą. Udzielają też do konkretnych przepisów prawnych praktyczne rozwiazania.

K. Filipczak

Fimalli

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam"

"Szkolenie ciekawe i merytoryczne dobra organizacja. Wystarczające i wyczerpujące materiały szkoleniowe"

"Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, wiedza i zaangażowanie trenera imponujące"

"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione przejrzyście i zrozumiale."

„Wysoki poziom wiedzy prowadzącego. Obrazowanie zagadnień przykładami z życia wziętymi”

"Jestem bardzo zadowolona z przeprowadzonego szkolenia. Polecam"

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Bardzo interesujące szkolenie, dobrze przygotowany wykładowca"

"Pod względem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład, atrakcyjne materiały, przykłady zdarzeń"

X