Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Ochrona sygnalistów - wdrażanie, procedury, nowe wymogi. (szkolenie online)
Nowość

Miejsce: online

Termin: 2021-12-06 - 2021-12-06

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska

Czas trwania: 6 h

Cena: 432 PLN + VAT

1.    Wstęp
A.    kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań
B.    w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,
C.    obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,
D.    aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski,
E.    usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.

2.    Przegląd przepisów dyrektywy 2019/1937, w tym:
A.    zakres normowania określony w Dyrektywie
B.    wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,
C.    sygnalista - status w unormowaniu Europejskim
D.    definicje wpływające na działalność pracodawców
E.    warunki objęcia ochroną Sygnalistów

3.    Przegląd dodatkowych i uszczegółowionych wymagań przewidzianych w projekcie polskiej ustawy wdrożeniowej.

4.    Postępowanie wewnętrzne. Procedury.
Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy, z wykorzystaniem wytycznych CBA, projektu normy ISO 37002 w zakresie:
A.    stworzenia kanałów sygnalizowania,
B.    ochrony sygnalistów i osób, których dotyczy zgłoszenie,
C.    procedury postępowań wyjaśniających.

Jak opracować niezbędną dokumentację, m.in. w zakresie:
D.    powierzenia zadań,
E.    kanałów sygnalizowania,
F.    ochrony sygnalistów,
G.    działań następczych, w tym postępowań wyjaśniających.

Realizacja obowiązków zachowania poufności

A. Zgłoszenia anonimowe a obowiązki firmy
B. Obowiązek i sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń
C. Ochrona danych osobowych w związku z wdrażaniem przepisów o sygnalistach
D. Środki ochrony sygnalistów
- zakaz działań odwetowych
- środki wsparcia
- środki ochrony

5.    Systemy IT do przyjmowania zgłoszeń i zarządzania działaniami następczymi.

6.    Sankcje za naruszenie przepisów

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie.

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi wymaganiami prawnymi dla organizacji związanymi z tzw. dyrektywą o sygnalistach oraz założeniami polskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

1) nabycie świadomości o roli sygnalistów w obszarze bezpieczeństwa i doskonalenia procesów w organizacji

2) zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wdrożenia oraz obsługi systemów sygnalizowania w organizacjach,  stworzenie procedury dotyczącej przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów odpowiadającą realiom danej organizacji.

3) zapoznanie się z nowelizacją Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz niektórych innych ustaw, w zakresie nowych wymogów ochrony sygnalistów,

4) jak prawidłowo wdrożyć ochronę tożsamości i danych osobowych sygnalistów na podstawie ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych „RODO” i Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,

5) przygotowanie organizacji i pracowników do nowych ról wynikających z wdrożenia przepisów  o sygnalistach

Małgorzata Czartoryska


- prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.                                    

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 432 plus 23% VAT, razem 531.36
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

 

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmonogram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

15.12

2021

20.12

2021

02.12

2021

09.12

2021

15.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

Szkolenie merytoryczne , przeprowadzone na wysokim poziomie, wykorzystam zdobyta wiedzę w przyszłości. Na pewno wezmę udział w innych szkoleniach oferowanych przez Państwa.”

"Szkolenie przygotowane profesjonalnie, merytorycznie bardzo zadawalające. Materiały szkoleniowe wyczerpujące.... Dużo informacji wykorzystywanych w praktyce."

"Doskonały kontakt ze słuchaczem, bardzo dobra komunikacja...dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień."

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, poziom wiedzy i kwalifikacji bardzo dobry. Na pewno będę polecać szkolenie innym osobom."

Dziękuję za przekazaną wiedzę w sposób zrozumiały."

"Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo."

"Merytorycznie-bardzo dobrze. Szeroki przekrój materiału"

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

"Wykładowca przygotowany, operujący ogromną wiedza, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób, organizacja szkolenia na wysokim poziomie, polecam

X