Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Zasady współpracy pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej warunkujące efektywną i skuteczną obsługę klientów PUP. (szkolenie online)
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2021-12-16 - 2021-12-16

Prowadzący: Lidia Kaczmarek

Czas trwania: 6 h

Cena: 449 PLN (499 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 9 grudnia

1.    Zadania ustawowe doradców klienta – pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz ich rola w procesie aktywizacji klientów PUP.

2.    Zasady przygotowania, realizacji i modyfikacji  Indywidualnych Planów Działania jako skutecznej formy pomocy klientom  PUP.

3.    Działania podejmowane przez doradców klienta instytucjonalnego w celu promocji wśród pracodawców usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy wspierających aktywizację zawodową klientów.

4.    Omówienie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulujących zasady realizacji  wybranych instrumentów i innych form aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy: szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

5.    Omówienie przepisów wykonawczych (rozporządzeń) dotyczących  poszczególnych form wsparcia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
•    prawidłowej zawartości wniosku,  terminu rozpatrzenia oraz kryteriów jego weryfikacji
 i oceny,
•    zasad zawierania umów - niezbędnych elementów umów, skutków niewywiązywania się z warunków umów.
•    podejmowania czynności sprawdzających realizację  zawieranych umów oraz trybu  postępowania przy niedotrzymaniu warunków umów.

6.    Stosowane przez PUP procedury i zasady realizacji poszczególnych instrumentów.

7.    Monitorowanie przebiegu realizacji umów - sposoby monitorowania, kontrola i nadzór nad realizacją umowy, zasady kontynuacji umów po przejęciu pracodawcy przez inną osobę lub podmiot, dopuszczalność uzupełnienia stanowiska pracy, podstawy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

8.    Zasady postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy - wypowiedzenie umowy, wezwanie do zwrotu środków.

9.    Metody dochodzenia roszczeń nienależnie pobranych świadczeń.

10.  Działania podejmowane przez urząd w przypadku wpłynięcia wniosków o odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia należności z tytułu przypisanych do zwrotu.

11.  Zasady efektywnej współpracy pracowników CAZ służące efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy.

Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej– doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz specjaliści ds. programów.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności
w zakresie efektywnej obsługi klientów PUP- osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców z wykorzystaniem wybranych usług i instrumentów rynku pracy- szkoleń, robót publicznych, prac interwencyjnych, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenia stanowisk pracy.

Podstawową zaletą dla uczestniów jest praktyczny sposób wykorzystania zapisów prawnych dotyczących realizowania zadań stojących przed urzędami pracy i ich pracownikami. Na warsztatach jest omawiany aktualny stan prawny i dzielenie się doświadczeniem w zakresie ich stosowania.

Lidia Kaczmarek


Kierownik działu instrumentów rynku pracy, praktyk od 25 lat związany z publicznymi służbami zatrudnienia. Ceniony i doświadczony wykładowca w  obszarze usług i instrumentów rynku pracy, KFS oraz pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”, „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej”.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem 552.27
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

 

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2021

31.12

2021

15.12

2021

20.12

2021

02.12

2021

09.12

2021

15.12

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych informacji."

"Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze.Prowadzący w jasny i zrozumiały sposób omawiał poszczególne zagadnienia związane z tematyką szkolenia."

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie."

Szkolenie merytoryczne , przeprowadzone na wysokim poziomie, wykorzystam zdobyta wiedzę w przyszłości. Na pewno wezmę udział w innych szkoleniach oferowanych przez Państwa.”

"Bardzo merytoryczne szkolenie, na wysokim poziomie."

"Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Tematy poruszone istotne. Prowadzący szkolenie - profesjonalista."

"Możliwość połączenia szkolenia z wypoczynkiem, wysoki poziom zajęć umożliwia uporządkowanie wiedzy. Wykładowca kompetentny i przygotowany na udzielenie odpowiedzi na różnorodne pytania, nawet nie związane z programem. Wieczory zorganizowane. Fajnie.

"Bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowany przez trenera."

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Rozległa wiedza fachowa prowadzącego. Możliwość zadawania indywidualnych pytań i otrzymanie wyczerpujących i cennych wskazówek."

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

X