Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Nowy Polski ład, Zmiany VAT, CIT-PIT

Karpacz 14-17.12.2021r.

 

X

Prawo pracy - zmiany 2022
NowośćPromocja

Miejsce: Wrocław

Termin: 2021-12-14 - 2021-12-14

Prowadzący: Ekspert Prawa Pracy

Czas trwania: 6 h

Cena: 499 PLN (549 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 7 grudnia

1.    Pracy zdalna – jaka praca i kiedy jest możliwa w tej formie
2.    Możliwości zatrudnienia pracownika w formie pracy zdalnej
3.    Zmiana warunków zatrudnienia na formę pracy zdalnej
4.    Polecenie pracodawcy wykonania przez pracownika pracy zdalnej
5.    Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
6.    Oświadczenia
7.    Porozumienie z organizacją związkową/pracownikiem
8.    Regulamin pracy
9.    Zasady pokrywania kosztów
10.    Ekwiwalent
11.    Ryczałt
12.    Zasady porozumiewania się i kontroli
13.    Koszty a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
14.    Prywatność pracownika
15.    Szkolenia bhp
16.    Inne zagadnienia dotyczące pomieszczeń, obiektu, hig.-san

17.    Kontrola trzeźwości
18.    Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu
19.    Regulamin pracy, obwieszczenie
20.    Metody badań
21.    Uprawnienia pracodawcy i pracownika

22.    Uprawnienia dla organów PIP
23.    Przekształcenie umowy cywilnej na umowę o pracę
24.    Tryb wydania decyzji i odwołania się od niej
25.    Rola sądu przy rozpatrywaniu odwołania od decyzji
26.    Nowa informacja z art. 29 kodeksu pracy
27.    Średni poziom wynagrodzenia w podziale na płeć
28.    Praca tego samego rodzaju / praca o takiej samej wartości
29.    Żądanie przekazania danych o wynagrodzeniu
30.    Decyzja ukształtowania wynagrodzenia …

31.    Nowe zasady liczenia wynagrodzenia pracowników
32.    Kwota wolna od podatku
33.    Kwota zmniejszająca podatek
34.    Ulga a przychód
35.    Podstawa obliczenia podatku / progi
36.    Składka zdrowotna
37.    Przeciwdziałanie szarej strefie

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowych, osób zarządzających instytucjami, zakładami pracy, innych zainteresowanych pracowników.

Szkolenie omawia szczegółowo najnowsze zmiany w prawie pracy, jakie będą obowiązywały w 2022r.

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany dotyczące zatrudniania w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy, a także konsekwencje tych zmian. Przestawione zostaną kompleksowo rozwiązania problemów związanych zze zmianami.

Ekspert Prawa Pracy


Ekspert Prawa Pracy, radca prawny Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym. Bogata wiedza z zakresu stosowania przepisów prawa pracy wypływająca z doświadczenia z kontroli jednostek samorządowych, publicznych oraz firm komercyjnych.Ceniony na szkoleniach za wiedzę praktyczną i przykłady z "życia wzięte", wiedzę podawaną w przystępny sposób. Zawsze bardzo wysoko oceniany w ankietach poszkoleniowych.

Opinie:

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny. Fantastyczna atmosfera".

"Szkolenie przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami"

"Super"

"Osoba prowadząca merytoryczna, posiadająca wiedzę , praktyk"

"Szkolenie przeprowadzone jest przez praktyka mającego wiedzę, praktykę w zakresie tematu szkoleń. Przedstawia ciekawe przykłady z życia wzięte."

"Sprawnie zorganizowane szkolenie, dobre merytorycznie"

"Ciekawa tematyka , ważne problemy, kompetentny prowadzący, miła atmosfera, to najważniejsze atuty tego szkolenia. Dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym."

"Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b. wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych."

"Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami." 

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Wykładowca kompetentny, posiadający dużą wiedzę na omówiony temat. Szkolenie prowadzone bardzo dobrze i przystępnie."

"Szkolenie ciekawe, prowadzone w interesujący sposób."

"Duża ilość informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie prowadzone w sposób bardzo szczegółowy. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń została omówiona, zagadnienia projektów do zastosowania w praktyce. Udzielone zostały odpowiedzi na indywidulane zapytania. Bardzo dobrze opracowane materiały szkoleniowe, które posłużą mi w praktyce."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."A. 

"Ciekawe, interesujące prowadzenie, bardzo kompetentny wykładowca, miła atmosfera."

Szkolenie bardzo interesujące. Wykładowca odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale na zadawane pytania i problemy. Wykładowca świetnie dostosował się do potrzeb słuchaczy odpowiednio modyfikując zakres tematyczny szkolenia.". 

Wykładowca w sposób merytoryczny i zrozumiały omawiał zagadnienia z zakresu zawartego w tematyce szkolenia. Szkolenie prowadzone dynamicznie i profesjonalnie.

Szkolenie zgodne z programem. Bardzo miła atmosfera i warunki pobytowe. Polecam skorzystanie innym zainteresowanym.

"Uważam, że szkolenie jest nieodzowne dla każdej osoby zainteresowanej tematem szkolenia."

"Szkolenie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Przygotowanie prowadzącego pod względem merytorycznym bardzo dobre. Uporządkowałam swoje informacje na temat sporządzania dobrej umowy cywilno-prawnej i poprawnej pod względem prawnym."

"Szkolenie przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Sposób prowadzenia interesujący, przystępny i umożliwiający przyswojenie nowych wiadomości."

"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Ciekawy sposób przekazania wiedzy".A. 

"Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wyczerpująco przekazane informacje dotyczące każdego zagadnienia."

 "Tematy szkolenia dostosowane do pytań grupy nawet jeśłi wykraczają poza przewidzianą agendę. "

 

 

 

 

 

Koszt uczestnictwa:


• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Cena obejmuje:


• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia


Płatności:


• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.


Miejsce szkolenia:


• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.


Zaproszenie zawiera:


• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji


Informacje:


• Tel. 601-955-320
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

14.12

2021

14.12

2021

25.01

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.01

2022

25.01

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Prawo pracy 2022 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2021 , Kontrakty długoterminowe.

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

08.03

2022

Zmiany podatkowe 2022- przegląd zmian, nowy ład 2022,

Zakopane Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

29.03

2022

28.12

2021

Zmiany w VAT 2022.

Wrocław Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Bardzo dużo treści, jednak wszystkie najważniejsze punkty wytłumaczone i wyjaśnione. Bardzo dobrze merytorycznie oraz przejrzyście przygotowane materiały."

"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo, szczegółowa prezentacja poparta wieloma przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu"

"Szkolenie na wysokim poziomie prowadzone przez profesjonalnego doradcę podatkowego, poparte ciekawymi przykładami. Możliwość zadawania pytań, wspólne szukanie odpowiedzi"

"Tematy poruszane na szkoleniu spełniły moje oczekiwania. Materiały informacyjne bardzo dobrze opracowane."

"Szkolenie zgodnie z tematem, w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

Szkolenie prowadzone dynamicznie, zgodnie z programem wykładowca wyczerpujaco odpowiada na pytania zadane przez uczestniczki szkolenia"

"Profesjonalnie, zrozumiale i jasno przedstawione zmiany z zakresu VAT, udzielanie odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania zadawane w trakcie szkolenia obszerne materiały szkoleniowe."

"Szkolenie prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze.Wiedza osoby prowadzącej ogromna, kazusy przedstawiane na wykładach bardzo ciekawe i wyczerpujące temat."

"Szkolenie bardzo rzeczowe, duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzącego, wiele przydatnych przykładów."

X