Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Wisła 25-28.10-2022

 

X

Estoński CIT od 2023 r. – jak wdrożyć i czy warto?
NowośćPromocja

Miejsce: online

Termin: 2022-10-07 - 2022-10-07

Prowadzący: Wojciech Safian

Czas trwania: 6 h

Cena: 450 PLN (540 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 30 września

Estoński CIT od 2023 r. – jak wdrożyć i czy warto?

1.    Czy ryczałt jest atrakcyjny podatkowo?

2.    Wybór ryczałtu – wyłączenia podmiotowe:
1)    zagadnienia ogólne,   
2)    branża finansowa – przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe,   
3)    podmioty działające w SSE oraz podmioty, które otrzymały decyzję o wsparciu nowej inwestycji,
4)    upadłość, likwidacja i restrukturyzacja,
5)    podatnicy utworzeni wskutek reorganizacji spółek:
a)    zagadnienia ogólne,   
b)    spółki tworzone w wyniku połączenia lub podziału (kategoria I),
c)    spółki tworzone z aportowaniem składników majątku pochodzących z likwidowanych podmiotów (kategoria II),   
d)    pozostałe aporty (kategoria III),   
6)    podatnicy biorący udział w reorganizacjach:   
a)    uwagi ogólne,
b)    podmioty podzielone przez wydzielenie,   
c)    podatnicy aportujący do innych podmiotów,   
d)    łączenie i podział spółek – spółki przejmowane,   
e)    łączenie spółek – spółki przejmujące,   
f)    podział spółek – spółki przejmujące,   
g)    spółki otrzymujące wkład niepieniężny,   
h)    łączenie oraz podziały spółek i podmioty przejmujące oraz podmioty otrzymujące wkład niepieniężny – zarządzanie ryzykiem podatkowym,   
i)    ryczałt, a podmioty przekształcane.
    
3.    Warunki, które należy spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem:
1)    wprowadzenie,
2)    struktura przychodów:
a)    zagadnienia wstępne i współczynnik 50%,
b)    przychody z działalności gospodarczej pochodzące z wierzytelności – factoring,   
c)    przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
d)    prawa autorskie i prawa własności przemysłowej,
e)    problematyka sprzedaży do podmiotów powiązanych,   
3)    struktura właścicielska spółki i wymogi dotyczące jej działowców/akcjonariuszy/wspólników,
4)    zaangażowanie kapitałowe spółki oraz lokowanie nadwyżek finansowych.

4.    Wybór ryczałtu i obowiązki rozliczeniowe z tym związane:
1)    wybór ryczałtu – jak to zrobić?   
2)    obowiązek składania oświadczeń przez udziałowców, akcjonariuszy i wspólników spółek:   
a)    informacje ogólne.   
b)    zakres oświadczenia oraz jego wzór.   
3)    wybór ryczałtu – rok podatkowy oraz księgi rachunkowe,   
4)    okres opodatkowania ryczałtem i automatyczna prolongata,   
5)    wyodrębnienie zysków,  wyrównanie wyniku finansowego i podatkowego oraz raportowanie w tym zakresie,   
6)    dochód z przekształcenia.  

5.    Przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem oraz skutki ich naruszenia:
1)    wprowadzenie,
2)    struktura przychodów,   
3)    wskaźniki zatrudnienia:   
a)    moment utraty prawa do opodatkowania ryczałtem,
b)    wskaźniki zatrudnienia: umowy o pracę,
c)    wskaźniki zatrudnienia:  umowy zlecenia,   
d)    wskaźniki mieszane: umowy o pracę i umowy zlecenia,   
e)    wskaźniki zatrudnienia dla małych podatników,
f)    wskaźniki zatrudnienia dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności,   
4)    naruszenie wymogów dotyczących struktury właścicielskiej i zaangażowania kapitałowego,
5)    sporządzanie sprawozdania wg zasad MSR oraz istotne uchybienia w prowadzeniu ksiąg,   
6)    przejęcie innego podmiotu przez podatnika opodatkowanego ryczałtem:
a)    zagadnienia ogólne,
b)    przejęcie innego podmiotu w drodze łączenia spółek,
c)    przejęcie innego podmiotu w drodze jego podziału,
d)    przejęcie innego podmiotu bez utraty prawa do opodatkowania ryczałtem – jak to zrobić?
7)    przejęcie podatnika opodatkowanego ryczałtem przez inny podmiot.

6.    Przedmiot opodatkowania, stawki, terminy zapłaty oraz termin deklarowania:
1)    zagadnienia wprowadzające,   
2)    stawki ryczałtu,
3)    zysk netto przeznaczony do wypłaty,   
a)    zagadnienia ogólne,
b)    wpływ ryczałtu na wysokość zysku netto,
c)    stawka podatku w przypadku utraty statusu małego podatnika,   
d)    opodatkowanie wspólników,
e)    zaliczki na poczet zysku,   
4)    zysk netto przeznaczony na pokrycie straty,
5)    „wyjście” z ryczałtu – opodatkowanie zysków wypracowanych, a niewypłaconych,
6)    efektywność podatkowa transferowania zysku,
7)    ukryte zyski:
a)    wprowadzenie,
b)    co stanowi ukryte zyski?
c)    wynajem spółce nieruchomości oraz ruchomych składników majątku przez firmę udziałowca lub firmę powiązaną z udziałowcem,
d)    pozostałe usługi realizowane przez udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osobę powiązaną,
e)    wydatki reklamowe oraz koszty reprezentacji spółki opodatkowanej ryczałtem,
f)    odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub osobę powiązaną,
g)    problematyka rynkowości świadczeń,   
h)    samochody służbowe użytkowane przez członków zarządów, udziałowców oraz pracowników,
i)    zatrudnienie udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osoby z nimi powiązanej,
j)    darowizny, giftpacki, prezenty,
k)    podstawa opodatkowania, stawka ryczałtu oraz termin zapłaty,
8)    wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą:
a)    zagadnienia ogólne,
b)    udostępnienie pracownikom pojazdów, laptopów, telefonów do celów mieszanych,
c)    pakiety medyczne, karty multisport, wyjścia integracyjne, szkolenia dla pracowników,
d)    inicjatywy lokalne: fundowanie dróg lokalnych, działania pro ekologiczne, w tym związane z retencją, festyny itp.,
e)    podstawa opodatkowania, stawka i termin zapłaty,
9)    dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych,
10)    zmiana wartości składników majątku,
11)    deklarowanie ryczałtu,

7.    „Wyjście” z ryczałtu:   
1)    rezygnacja z opodatkowania ryczałtem,   
2)    uchybienie warunków opodatkowania ryczałtem,   
3)    rozliczenia podatkowe po "wyjściu".

-    właściciele firm
-    managerowie
-    dyrektorzy finansowi
-    główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
-    pracownicy biur rachunkowych
-    wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
-    inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Ryczałt od przychodów spółek (tzw. „estoński CIT”) to obecnie jedno z najatrakcyjniejszych rozwiązań podatkowych pozwalających w sposób legalny oraz relatywnie prosty znacznie obniżyć wysokość zobowiązań podatkowych, a ponadto poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzięki licznym modyfikacjom, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz kilku poprawkom od 2023 r. stanowi rozwiązanie niemalże bezkosztowe (brak obowiązkowych nakładów inwestycyjnych). Dlatego też zapoznanie się z tym zagadnieniem to absolutny „must have” dla właścicieli firm, dyrektorów finansowych, managerów, czy księgowych.  
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie estońskiego CITu, tak abyście Państwo byli w stanie wdrożyć to rozwiązanie u siebie lub swoich klientów. Program szkolenia został skonstruowany w sposób, który ułatwia przyswojenie wiedzy; poruszone zostaną wszystkie kluczowe aspekty dla wdrożenia tego rozwiązania. Odniesiemy się także do bieżącej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Dużą zaletą jest fakt, że trener realizujący szkolenie wdrożył ryczałt w kilkunastu podmiotach.  Oznacza to solidną dawkę praktycznej wiedzy, porad zbudowanych na bazie doświadczeń wdrożeniowych.

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie zmian
-    przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w firmie
-    praktyczne wskazówki
-    dygresje z praktyki wykładowcy
-    interaktywna formuła

Wojciech Safian


Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:

"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co  na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."

"Dzięki ocena bardzo dobry +"

"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"

"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."

"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."

"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."

"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej,  specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."

"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."

"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."

"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."

"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."

" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"

"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."

"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 450 plus 23% VAT, razem 553.5
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,

1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308

2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
• certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Harmongram:

•   8.30-9.00 rejestracja oraz logowanie do systemu
•   9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie

Zapewniamy:

• 6 godz. lekcyjnych szkolenia
• szkolenie w czasie rzeczywistym
• bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
• interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Wymagania:

• posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
• dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
• celem uzyskania jak nalepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.09

2022

Przegląd zmian podatkowych 2022-2023.

Kołobrzeg Szkolenie wyjazdowe Nowość

25.10

2022

Prawo pracy - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia 2022

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd zmian podatkowych

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

25.10

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Wisła Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd podatkowy 2022- 2023

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Przegląd Rachunkowy - Bilans 2022 , Kontrakty długoterminowe.

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

06.12

2022

Prawo pracy 2022-2023 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia

Karpacz Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

31.12

2022

17.11

2022

06.12

2022

Zmiany CIT 2022r.-2023r.

online Nowość Promocja

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie."

"Temat został przedstawiony i wytłumaczony w wyczerpujący sposób.Wykładowca prowadził szkolenie zrozumiale. Materiały szkoleniowe na pewno pomogą mi w dalszej pracy."

"Szkolenie merytoryczne, dużo informacji."

"Bardzo pozytywnie."

"Merytorycznie-bardzo dobrze. Szeroki przekrój materiału"

"Organizację szkolenia jak i wykładowcę oceniam na najwyższą ocenę. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania.Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Zdobytą wiedzę w pełni wykorzystam w swojej firmie."

"Bardzo treściwe szkolenie."

"Szkolenie prowadzone w sposób czytelny i jasny. Profesjonalne podejście do tematu.

"Ciekawe szkolenie, głęboka analiza tematu i praktyczne uwagi prowadzącego powodują, że warto skorzystać z Państwa oferty."

"Bardzo ciekawy temat. Sposób prezentacji obszernie wyjaśniał temat. Duża wiedza merytoryczna prowadzącej."

X