Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, JPK, Fakturowanie

KARPACZ 6-9 lipca

 

X

Szkolenia wewnętrzne (zamknięte)

Miejsce: online

Termin: 2021-12-31 - 2021-12-31

Prowadzący: Zespół Ekspertów

Czas trwania: Brak danych

Cena: negocjowana PLN + VAT

Szkolenia wewnętrzne
Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji. Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa Firmie potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii. Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre programy szkoleniowe.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie organizacji szkoleń wewnętrznych zarówno w klasycznej formie stacjonarnej jak i online.

Jednocześnie informujemy, że na wszystkie nasze szkolenia można pozyskać dofinansowanie z BUR lub KFS.

Zapytaj o szkolenie wewnętrzne: biuro@akkonline.pl ; tel. 601955320.

Przykłady realizowanej tematyki:

Rewolucja w CIT, PIT i ryczałcie - spółka komandytowa i spółka jawna podatnikiem CIT?

Część I. Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych.
1.    Krótka charakterystyka dotychczasowego modelu opodatkowania sp. z o.o. i akcyjnych.

2.    Krótka charakterystyka dotychczasowego modelu opodatkowania sp. komandytowej, spółki jawnej oraz modeli hybrydowych (sp. z o.o. komandytowych).

3.    Spółka komandytowa jako podatnik CIT:
1)    kiedy sp. komandytowa i sp.  z o.o. sp. k. będą opodatkowane CIT?
2)    czy o „przejściu” na CIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
3)    sposób opodatkowania sp. komandytowej „po nowemu”,
4)    rok podatkowy spółki komandytowej
5)    ulgi i zwolnienia w CIT a spółki komandytowe,
6)    ograniczenie kosztów finansowania dłużnego oraz nabyć od podmiotów powiązanych dla spółek komandytowych jako podatników CIT,
7)    obowiązki sprawozdawcze i zaliczki spółek komandytowych jako podatników CIT,
8)    zaliczki wspólników na poczet zysku a zaliczki na CIT,
9)    estoński CIT dla spółek komandytowych?
10)  możliwość „powrotu” sp. komandytowej do opodatkowania CIT,
11)  czy o „powrocie” na PIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
12)  przepisy przejściowe.

4.    Spółka jawna jako podatnik CIT:
1)    kiedy sp. komandytowa i sp.  z o.o. sp. k. będą opodatkowane CIT?
2)    czy o „przejściu” na CIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
3)    obowiązki związane z „przejściem”,
4)    rok podatkowy „CITowskiej” spółki jawnej,
5)    sposób opodatkowania sp. jawnej „po nowemu”,
6)    ulgi i zwolnienia w CIT a spółki jawne,
7)    ograniczenie kosztów finansowania dłużnego oraz nabyć od podmiotów powiązanych dla spółek jawnych jako podatników CIT,
8)    obowiązki sprawozdawcze i zaliczki spółek jawnych jako podatników CIT,
9)    zaliczki wspólników na poczet zysku a zaliczki na CIT,
10)  estoński CIT dla spółek jawnych?
11)  możliwość „powrotu” sp. jawnej do opodatkowania CIT,
12)  czy o „powrocie” na PIT trzeba zawiadamiać naczelnika US?
13)  przepisy przejściowe.

Część II. Obowiązek posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
1.    Co to jest polityka podatkowa?
2.    Na kim ciąży obowiązek sporządzenia, posiadania i publicznego udostępniania strategii podatkowej?
3.    Jak sporządzić strategię podatkową?
4.    Jakie dane podaje się w strategii podatkowej?
5.    Strategia podatkowa a dane wrażliwe.
6.    Kto podpisuje strategię podatkową?
7.    Czy o posiadaniu strategii podatkowej należy zawiadomić naczelnika US?
8.    Gdzie i w jaki sposób należy udostępnić politykę podatkową?
9.    Termin i miejsce sporządzenia oraz udostępnienia.
10.  Sankcje za niesporządzenie lub nieudostępnienie polityki podatkowej.

Część III. Problematyka spółki nieruchomościowej – zmiany w opodatkowaniu.
1.    Definicja spółki nieruchomościowej.
2.    Podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej.
3.    Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego.
4.    Obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego.
5.    Spółki wyłączone spod tego obowiązku.
6.    Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
7.    Odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela.
8.    Sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego.
9.    Obowiązek i termin raportowania do KAS.
10.  Zakres raportowania.
11.  Obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu.

Część IV. Pozostałe zmiany w CIT.
1.    Stawka 9% - podwyższenie limitu przychodów.

2.    Ograniczenia w rozliczaniu strat:
1)    zasady rozliczenia strat,
2)    jednorazowe rozliczenie strat,
3)    rozliczenie strat po zmianach,
4)    przepisy przejściowe.

3.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
1)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
2)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
3)    przepisy przejściowe.

4.    Ceny transferowe:
1)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
2)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
3)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych,
4)    zmiany dotyczące składania oświadczeń w związku z korektą cen transferowych (COVID-19),
5)    „poluzowanie” wymogów związanych z wyłączeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji (COVID-19),
6)    Rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (COVID-19).

5.    "Konwersje" zobowiązań finansowych i około finansowych:
1)    wykonanie świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania zobowiązań z tytułu pożyczek, dywidend itp.
2)    rozszerzenie zasad na przeniesienie majątku likwidowanej spółki.

6.    Podatek nieruchomościowy:
1)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego
2)    zwolnienie na czas COVID
3)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.

7.    Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?

Część V. Zmiany w PIT.
1.    Spółka komandytowa i spółka jawna w PIT po zmianach (omawiane przekrojowo w Części I).

2.    Zmiany dotyczące amortyzacji:
1)    "manipulowanie" stawką amortyzacyjną a zwolnienie – zmiany,
2)    doprecyzowanie zasad związanych z nabyciem używanych środków trwałych,
3)    przepisy przejściowe.

3.    Ceny transferowe:
1)    rozszerzenie transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
2)    rozszerzenie zawartości dokumentacji dla niektórych transakcji,
3)    rola rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na potrzeby cen transferowych.

4.    Podatek nieruchomościowy:
1)    krótka charakterystyka podatku nieruchomościowego,
2)    zwolnienie na czas COVID,
3)    rozszerzenie zwolnienia na okres po dniu 31 grudnia 2020 r.

5.    Ulga abolicyjna – zmiany zamiast zapowiedzianej likwidacji:
1)    na czym polega ulga abolicyjna?
2)    nowy próg odliczeń,
3)    źródła dochodów niepodlegające ograniczeniom
4)    przepisy przejściowe.

6.    Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak ustalać ich status po zmianach?

Część VI. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.
1.    Ryczałt od najmu – co się zmienia?

2.    Limity stosowania ryczałtu:
1)    podwyższenie limitów,
2)    podwyższenie progu umożliwiającego rozliczenie kwartalne.

3.    Korzystanie z ryczałtu:
1)    nowe „wolne” zawody”
2)    zniesienie niektórych wyłączeń od stosowania ryczałtu.

4.    Stawki ryczałtu:
1)    Przegląd nowych/obniżonych stawek (17%,15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%)
2)    Sankcje związane z niewłaściwym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb konkretnych stawek.

5.    Problematyka ewidencji w ryczałcie:
1)    nieprowadzenie/nierzetelne prowadzenie,
2)    podmioty powiązane,
3)    szacowanie przychodu, z zastosowaniem kryteriów rynkowych.

6.    Zmiany w karcie podatkowej:
1)    prowadzenie działalności przez małżonka a stosowanie karty podatkowej,
2)    przekroczenie zatrudnienia i wpływ na możliwość stosowania karty).

Estoński CIT- rewolucja w podatku dochodowym od 1 stycznia 2021r.

1. Prekonsultacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT) - propozycje zmian legislacyjnych zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

2. Istota proinwestycyjnego systemu opodatkowywania spółek

3. Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego podatku CIT:
a) małe i średnie przedsiębiorstwa
b) rodzaje spółek kapitałowych
c) rodzaje udziałowców
d) limity zatrudnienia
e) limity przychodów
f) relacja przychodów pasywnych do działalności operacyjnej

4. Nakłady inwestycyjne:
a) pojęcie nakładów inwestycyjnych
b) poziom nakładów inwestycyjnych

5. Co będzie przedmiotem opodatkowania estońskim CIT?

6. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

7. Stawki w estońskim CIT

8. Uproszenie obowiązków ewidencyjnych.

9. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.

10. Okres wyboru estońskiego CIT

11. Korzyści z estońskiego CIT:
a) większe zdolności inwestycyjne spółek
b) wzrost produktywności i innowacyjności,
c) brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
d) brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych - oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych
e) prostota - podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego,

12. Estoński CIT a prawo do ulg podatkowych, takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych

Zmiany VAT: duże zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r.
1.    MPP.
1)    identyfikacja świadczeń wskazanych w załączniku nr 15 - PKWiU, czy CN? – wg stanu prawnego do dnia 31 grudnia 2020 r.
2)    nowy załącznik nr 15 – co się zmieniło?
3)    w jaki sposób analizować treść załącznika nr 15?
4)    potrącenie wierzytelności - co się zmieniło?
5)    faktury w walucie obcej a MPP – zasady przeliczania na potrzeby ustalenia progu 15.000 zł,
6)    wprowadzenie możliwości zapłaty z rachunku VAT w ramach współpracy z agencjami celnymi przy imporcie towarów,
7)    rozszerzenie katalogu podmiotów mogących wnioskować o przelew z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy,

2.    WIS: co nowego?
1)    możliwość zaklasyfikowania towarów także według PKWiU.
2)    wyłączenie wydania WIS do stanów faktycznych objętych kontrolą podatkową lub wydaną decyzją.
3)    klauzula nadużycie prawa w WIS,
4)    czy WIS ma „termin ważności”?
5)    przepisy przejściowe.

3.    Nowe zasady rozpoznawania faktur korygujących.
1)    likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,
2)    obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
3)    faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?
4)    co z fakturami korygującymi eksport i WDT?
5)    co z korektami dot. WNT?
6)    zasady postępowania z korektami wystawionymi przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
7)    korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 1 stycznia 2021 r.

4.    Ujednolicenie stosowanych kursów walut.
1)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
2)    zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów CIT/PIT,
3)    możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
4)    rezygnacja ze stosowania wspólnego kursu waluty.

5.    Nieodpłatne przekazanie towarów.
1)    nieodpłatne przekazanie towaru a VAT,
2)    próbki i towary małej wartości,
3)    prezenty małej wartości,
4)    wpływ ewidencji na limity ustawowe - czy warto ją prowadzić?
5)    podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości,
6)    doprecyzowanie limitu 100 zł w zakresie przekazań „ewidencyjnych”

6.    Eksport towarów: wydłużenie czasu wywozu towarów.
1)    moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
2)    stawka 0%,
3)    problematyka zaliczki przy eksporcie towarów,
4)    termin na zgromadzenie dokumentów potwierdzających wywóz – wydłużenie.

7.    Zmiany w zakresie prawa do odliczenia.
1)    moment powstania prawa do odliczenia,
2)    posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
3)    data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,
4)    możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach – wydłużenie terminów,
5)    moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej – moment uzgodnienia,
6)    czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?
7)    prawo do odliczenia od usług noclegowych,
8)    refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia.

8.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe:
1)    krótka charakterystyka instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego,
2)    dodatkowe zobowiązanie podatkowe a kary 500 zł za każdy błąd w JPK,
3)    doprecyzowanie zasad eliminujących „kumulację” sankcji,
4)    zawężenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100%

9.    Zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych.
1)    usunięcie definicji transakcji łańcuchowych
2)    co z transakcjami łańcuchowymi od dnia 1 stycznia 2021 r.?
3)    wpływ usunięcia art. 7 ust. 8 ustawy VAT na ustalanie miejsca świadczenia przy transakcjach łańcuchowych.

10.    Biała lista – kolejny raz do poprawki.
1)    problematyka limitu 15 000 zł – jak go ustalać?
2)    usunięcie danych wrażliwych z białej listy (nr PESEL),
3)    usuwanie, prostowanie danych - kto się tym zajmie po zmianach?

11.    Deklaracje kwartalne.
1)    ograniczenie w składaniu deklaracji kwartalnych,
2)    likwidacja limitu 50 000 zł w odniesieniu do usług z załącznika nr 15.

12.    Zmiany w pakiecie paliwowym - zmiana w zakresie benzyn objętych pakietem paliwowym.

13.    Kasy fiskalne: nowe zasady nakładania kar za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

14.    Zmiany w art. 113 związane z „przejściem” na PKWiU 2015.

JPK VAT – 2021 r. Nowe przepisy dotyczące raportowania.

Część I. Omówienie zmian

1.    Zagadnienia ogólne
a)    co zastąpi nowy JPK?
b)    czego nie zastąpi nowy JPK?
c)    kiedy JKP_V7M a kiedy JPK_V7K?
d)    sposób składania i podpisywania nowego JPK

2.    Zakres nowego JPK - część deklaracyjna
a)    dane podstawowe
b)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego?
c)    jakie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego?
d)    dane niezbędne do ustalenia wysokości podatku lub zwrotu podatku?
e)    w jaki sposób wnioskować o zwrot przyspieszony?
f)    dodatkowe oznaczenia dotyczące rozliczeń

3.    Zakres nowego JPK - część ewidencyjna
a)    dane ogólne
b)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru sprzedaży (VAT należnego)
c)    co to są kody GTU i kiedy należy je podawać?
d)    oznaczenia dodatkowe (TP, MPP itd.)
e)    dokumenty wewnętrzne, rejestry z kas fiskalnych i faktury "paragonowe"
f)    dane niezbędne do rozliczenia rejestru zakupów (VAT naliczonego)
g)    faktury VAT RR

Część II. Zasady wypełniania nowych plików JPK

1.    Podstawowe zasady "poruszania się" po JPK
2.    Schemat główny - struktura i jej opis
3.    Element nagłówek - struktura i jej opis struktury
4.    Podmiot1
5.    Część ewidencyjna – VAT należny:
a)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu;
b)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola GTU_01 do pola GTU_13;
c)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola SW do pola MPP (z uwzględnieniem nowego załącznika nr 15 – zmiana od 01.01.2021 r.);
d)    struktura ewidencji w zakresie podatku należnego od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza;
e)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

6.    Część ewidencyjna – VAT naliczony:
a)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego od pola LpZakupu do pola IMP;
b)    struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza);
c)    struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

7.    Część deklaracyjna:
a)    pola P_10 do pola P_38;
b)    pola P_39 do pola P_48;
c)    pola P_49 do pola P_62;
d)    pola P_49 do pola P_ORDZU;
e)    struktura Pouczenia.

8.    Korygowanie nowego JPK:
a)    korekty z własnej inicjatywy,
b)    korekty wskutek czynności sprawdzających organu,
c)    korekty okresów sprzed nowelizacji - które struktury stosować?
d)    korygowanie JPK po nowemu – które pola nowego JPK należy wypełnić?
e)    jak korygować część ewidencyjną
f)    kara 500 zł za każdy błąd w JPK,
g)    kara 500 zł za każdy błąd vs dodatkowe zobowiązanie podatkowe,

9.    Nowe sankcje w KKS.

Część III. Przykłady

1.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7M (deklaracja i ewidencja).
2.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7K (za dwa pierwsze miesiące).
3.    Złożenie pierwotnego pliku JPK_VAT7K (za trzeci miesiąc kwartału).
4.    Korekta ewidencji w JPK_V7M.
5.    Korekta deklaracji w JPK_V7M.
6.    Korekta deklaracji w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące.
7.    Korekta ewidencji w JPK_V7K za trzeci miesiąc.
8.    Korekta deklaracji w JPK_V7K za trzeci miesiąc.
9.    „Pusta deklaracja”.
10.    Ulga na złe długi (art. 89a) – korekta zmniejszająca podstawę i VAT należny.
11.    Ulga na złe długi (art. 89a) – korekta wtórna (zwiększająca).
12.    VAT marża – turystyka.
13.    VAT marża - towary używane.


Część IV. Wybrane problemy

1.    Faktury imienne w JPK
2.    Faktury uproszczone w JPK:
a)    od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
b)    od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
c)    od dnia 01.07.2021 r.
3.    Dostępne sposoby poradzenia sobie z najbardziej problematycznymi aspektami raportowania: TP, MPP, GTU:
a)    analiza z perspektywy wewnętrznego działu księgowego,
b)    analiza z perspektywy biura rachunkowego,
4.    Jak ujmować faktury korygujące VAT należny w świetle zmian, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.? (pakiet SLIM VAT) – ćwiczenie,
5.    Jak ujmować faktury korygujące VAT naliczony w świetle zmian, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.? (pakiet SLIM VAT) – ćwiczenie.
6.    Panel dyskusyjny/odpowiedzi na problemy związane z raportowaniem zgłoszone przez Uczestników.

 

Przegląd podatkowy 2020. VAT, PIT, CIT

1.   „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r.:
a)     dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,
b)     kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
c)     „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
d)     biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,
e)     zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),
f)     jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,
g)     cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,
h)     rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,
i)     zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,
j)     wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT,
k)     zmiany dotyczące białej listy wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r.:
- wydłużony termin zawiadamiania organów,
- możliwość zawiadamiania organu właściwego dla nabywcy,
- nowa rola MPP,
- transakcje wyłączone spod rygorów dedykowanych białej liście

2.    Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
a)     obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
b)     skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,
c)     solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

3.      Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:
a)     na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,
b)     PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,
c)     wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020 r.),
d)     skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

4.     Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
a)     dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
b)     elementy decyzji WIS,
c)     kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,
d)     postępowanie w sprawie wydania WIS,
e)    zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r.
f)     zaskarżalność decyzji o WIS,
g     opłaty dotyczące WIS.

5.     Kasy rejestrujące (fiskalne)
a)     nowe terminy dotyczące przejścia na kasy online
b)     kasy online i e-paragony
c)     nowy rodzaj kas fiskalnych - w postaci oprogramowania na telefon
d)     kto może korzystać z kas fiskalnych w formie oprogramowania
e)     od kiedy można e-paragonować?

6.     „Domniemanie” dokonania WDT, czyli nowe zasady dokumentowania 0% stawki VAT  od dnia 1 stycznia 2020 r.:
a)     rozszerzenie od 1 stycznia 2020 r. obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT,
b)     obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe,
c)     nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 r. zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020r. można zrezygnować z CMR),

7.     Zmiany w CIT i PIT
a)    Nowa matryca stawek także w CIT/PIT? Przejście na PKWiU 2015
b)    Jak dostosować się do nowych zmian?
c)    Wykorzystanie WIS na potrzeby podatków dochodowych
d)    Zmiany dot. PIT-40A
e)    Rozszerzenie wyjątków w odniesieniu do zaliczania przychodów, kosztów oraz odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT
f)    Zmiany dot. IP BOX
g)    Zmiany dot. ulgi na złe długi w przypadku zaliczek
h)    Korygowanie zeznania za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy
i)    Finansowanie wewnętrzne – klauzula antyoptymalizacyjna

8.    Zmiany w mikrorachunku podatkowym

9.     Przepisy przejściowe
a)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. (wstecznie)
b)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. (wstecznie)
c)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
d)    nowe zasady stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Fakturowanie 2021

1. Przepisy dotyczące fakturowania:
a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT,
b) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
c) przepisy wykonawcze.

2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:
a) pojęcie zapłaty,
b) czynności krajowe,
c) czynności nieodpłatne,
d) wymiana barterowa,
e) dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
f) opakowania zwrotne,
g) podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
h) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem,
i)  sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) poprawna treść faktury VAT,
f) terminy wystawienia faktury VAT,
g) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
i)  konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
j)  fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
l)  pojęcie pustej faktury,
m)faktury czy dokumenty wewnętrzne?
n) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
o) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.

4. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
f)  wystawianie faktur w formacie PDF,
g) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
h) poprawna treść faktury elektronicznej,
i)  termin wystawienia e-faktur,
j)  e-faktury dokumentujące zaliczki,
k) Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym,
l)  faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
m)nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia,
n) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
o) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
p) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
q) wystawienie e-faktury po terminie,
r) symbol PKWiU lub CN na fakturach elektronicznych,
s) e-faktura a różne stawki VAT,
t) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
u) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a) anulowanie faktury,
b) tzw. korekta do zera,
c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
d) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
e) termin wystawienia faktur korygujących,
f)  uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
g) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
h) korekty in plus i in minus,
i)  korekty bieżące i wsteczne,
j)  zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

6. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

7. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
8. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (puste faktury).

10. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

11. Kasy rejestrujące w 2020 roku – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
e) nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
f)  obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych,
g) zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
h) nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
i)  Centralne Repozytorium Kas,
j)  dane z kasy fiskalnej w JPK_VAT,
k) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym zmiany obowiązujące w 2021 r.

DZIEŃ 1

1.    Zasady ogólne identyfikacji towarowych transakcji transgranicznych przy wywozie
1.1.    Towary transportowane lub wysyłane za granicę  o pojęcia ustawowe: eksport, WDT, dostawa towarów z montażem, itp.
1.2.    Transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne - zasady identyfikacji.
1.3.    Ogólne zasady raportowania i opodatkowania transakcji (stawka 0%, a raportowanie „poza VAT”, samonaliczenie przez nabywcę, potencjalne obowiązki rejestracji dla celów VAT w innych krajach.
1.4.    WDT a Brexit

2.    WDT (quick fixes)
2.1.    Zasady dokumentowania WDT, ustawa a unijne rozporządzenie (znaczenie domniemania wywozu).
2.2.    Rozporządzenie unijne - zakres dokumentów.
2.3.    Ustawa o VAT - zakres dokumentów w tym dokumenty dodatkowe.
2.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie WDT.
2.5.    Orzecznictwo sądowe i przykładowe interpretacje (np. WDT a dostawa z montażem).

3.    Magazyny call-off stock
3.1.    Co to jest magazyn call-off stock oraz dotychczasowe problemy z rozliczeniem.
3.2.    Aktualne zasady rozliczania podatku przy zastosowaniu procedury call-off stock.
3.3.    Zakres ewidencji prowadzonej przez podatnika przemieszczającego towary w ramach procedury
3.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie magazynów call-off stock.

DZIEŃ 2

4.    Transakcje łańcuchowe
4.1.    Co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu przepisów o VAT.
4.2.    Identyfikacja transakcji łańcuchowych - transakcje łańcuchowe a WDT.
4.3.    Obowiązki podmiotów uczestniczących w transakcji łańcuchowe.
4.4.    Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie transakcji łańcuchowych.

5.    WNT
5.1.    Zasady ogólne - towary transportowane z zagranicy a pojęcia ustawowe: import, WNT, dostawa z montażem.
5.2.    Magazyn call-off stock - obowiązki nabywcy
5.3.    Obowiązek podatkowy oraz obowiązki ewidencyjne.
5.4.    Podstawa opodatkowania
5.5.    Wiążąca informacja stawowa jako narzędzie do właściwej oceny opodatkowania przywozu towarów w sytuacjach wątpliwych
5.6.    Transgraniczne świadczenie usług
5.7.    WNT a Brexit

6.    Usługi transgraniczne
6.1.    Miejsce świadczenia - fikcja ustawowa - zasady ogólne
6.2.    Import i „eksport” usług
6.3.    Zasady szczególne dla wybranych rodzajów usług:
•    Usługi na nieruchomościach ze szczególnym uwzględnieniem Not Wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie miejsca świadczenia tego typu usług
•    Usługi świadczone dla podmiotów nie podatników
•    Usługi transportowe
6.4.    Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT a obowiązki rejestracyjne i ryzyka świadczącego

7.    Raportowanie obrotu międzynarodowego w nowym JPK_VAT
7.1.    “Likwidacja” deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
7.2.    Zmiana struktury JPK,
7.3.    Nowe dane i kody raportowe istotne dla transakcji transgranicznych.
7.4.    Nowe sankcje w przypadku błędów
7.5.    Zakres i terminy korekt przy autokontroli
7.6.    Terminy

Podatek u źródła w 2021r.

1.    Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do lipca 2021 r.
2.    Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności)
3.    Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów
4.    Zmiany w podatkach dochodowych na 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)
5.    Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
6.    Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce  - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
7.    Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL
8.    Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych, od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia
9.    Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)
10.   Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL
11.   Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
12.   Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu
13.   Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT
14.   Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r. oraz zmian związanych z COVID-19)
15.   Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce
16.   Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)
17.   Konwencja MLI a podatek u źródła
18.   Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła
19.   Pytania, dyskusja, zakończenie

Ulga Badawczo rozwojowa oraz IP Box

1.         Ulga na działalność Badawczo rozwojową - "B+R"
1.1       Działalność badawczo rozwojowa - definicja i przykłady
1.2       Warunki skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej
1.3       Koszty kwalifikowane w uldze "B+R" i limity tych kosztów
1.3.1    Koszty pracy oraz umów zleceń w uldze "B+R"
1.3.1.1 Płace i składki na ubezpieczenia społeczne
1.3.1.2 Niejasności  związane z urlopem oraz dniami absencji
1.3.1.3 Ewidencja czasu pracy przy pracy mieszanej
1.3.2    Koszty materiałów i wyposażenia, koszty prototypów
1.3.3    Koszty nabycia i najmu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w uldze "B+R"
1.3.3.1 Koszty amortyzacji jako koszty kwalifikowane
1.3.3.2 Koszty uzyskania przychodów a odpisy amortyzacyjne
1.3.3.3 Koszty kwalifikowane a dotacje
1.3.4    Wydatki na nabycie wyników testów lub ekspertyz jako koszty kwalifikowane działalności "B+R"
1.3.5    Usługi obce w uldze "B+R"
1.3.6    Patenty, receptury i inne prawa nabywane przy uldzr "B+R"
1.3.7    Warunki uznania wydatków za koszty kwalifikowane B+R
1.3.8    Status centrum badawczo-rozwojowego i zwiększone limity kosztów kwalifikowanych
1.4       Ewidencja podatkowa
1.4.1    Obowiązek wyodrębnienia kosztów poniesionych na działania B+R
1.4.2    Wyodrębnienie wydatków poniesione na działalność B+R
1.4.3    Praktyczne przykłady prawidłowego wyodrębniania kosztów
1.5       Ujęcie ulgi "B+R"  w zeznaniu rocznym
1.6       Strata w zeznaniu rocznym, a ulga "B+R" - zwrot bezpośredni

2.         Ulga IP Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualne:
2.1       Prawna Regulacja IP Box
2.2       Prawa własności intelektualnej uwzględniane przy kalkulacji dochodu objętego IP Box
2.3       Zakres terytorialny ochrony kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.4       Dochody objęte IP Box
2.5       Warunek wytworzenia, rozwinięcia lub rozwinięcia praw własności intelektualnej we własnej działalności podatnika – wskaźnik nexus
2.5.1    Podstawy cel wprowadzenia wskaźnika nexus
2.5.2    Elementy i struktura wskaźnika nexus
2.5.3    Koszty uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika nexus
2.6       Warunki formalne korzystania z IP Box
2.6.1    Prowadzenie ewidencji przychodów, kosztów i dochodu (straty)
2.6.2    Obowiązek odrębnych rozliczeń dla poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.6.3    Ewidencja czasu pracy personelu zaangażowanego w działalność     badawczo-rozwojową
2.6.4    Ujęcie IP Box w zeznaniu rocznym
2.6.5    Raportowanie IP Box na gruncie przepisów MDR
2.7       Zastosowanie stawki 5% w ramach IP Box
2.8       Zagadnienie praw własności intelektualnej jako osobnego źródła przychodu; kumulacja z innymi zachętami podatkowymi
2.9       IP BOX - CIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 15 lipca 2019 r.

3.         Podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Oddelegowanie pracowników za granicę – aspekty prawne, PIT i ZUS

Moduł 1 – wybrane aspekty prawne:
1.  Oddelegowanie a podróż służbowa – podstawa prawna, definicje, podobieństwa i różnice.

2.  Dyrektywa 96/71 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym praca jest wykonywana z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 (taka sama płaca za analogiczną pracę).

3.  Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik jest wysyłany do pracy poza UE.

4.  Oddelegowanie pracownika za granicę (aspekty praktyczne) – o czym należy pamiętać? Jakie dokumenty przygotować? (Zmiana umowy o pracę oraz zakres, zaświadczenie A1, ustalenia/wymiana informacji pomiędzy pracodawcą wysyłającym a pracodawcą przyjmującym, polityka wyrównania podatkowego).

5.  Brexit - wpływ na pracowników delegowanych.

6.  Potencjalne obowiązki rejestracji za granicą wykraczające poza A1.

Moduł 2 – wybrane aspekty podatkowe (PIT) oraz powstanie zakładu (PIT/CIT):
7.  Ustalenie zakresu obowiązków podatkowych w Polsce i za granicą – zasady stosowania przepisów ustawy o PIT z uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania (co w przypadku gdy brak umowy?), nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (zasada rezydencji i zasada źródła), zasady ustalania rezydencji podatkowej (zasada 183 dni i centrum interesów życiowych), podwójna rezydencja podatkowa – reguły kolizyjne, łamana rezydencja podatkowa.

8.  Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej (nie tylko reguła 183 dni), a także innych wybranych kategorii dochodów uzyskiwanych przez pracowników oddelegowanych (dochody członków organów stanowiących spółek, wolne zawody, działalność gospodarcza).

9.  Obowiązki pracodawcy jako płatnika – wybrane aspekty praktyczne: zaprzestanie poboru zaliczek na PIT, pomniejszenie przychodu o diety, wybrane świadczenia otrzymywane przez pracownika oddelegowanego (zakwaterowanie, samochód służbowy, opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego), metodologia sporządzania informacji PIT-11 z uwzględnieniem sytuacji rezydenta/nierezydenta/zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku (na przykładach).

10. Powstanie zakładu podatkowego za granicą w związku z oddelegowaniem.

11. Dodatkowe zagadnienia: PIT-11 a IFT-1/IFT-1R, ORD-W1, PIT-11 a zeznanie roczne pracownika oddelegowanego (kiedy PIT-36 a kiedy PIT-37, metody unikania podwójnego opodatkowania a zasady prezentowania dochodów zagranicznych w informacji PIT-11 i zeznaniu rocznym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą).

Moduł 3 – wybrane aspekty z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS):
12. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w krajach UE: zasady koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (zasada „pay where you work” i wyjątki od zasady ogólnej – oddelegowanie, praca wykonywana w kilku krajach UE), rola zaświadczenia A1, okres obowiązywania, zasady uzyskiwania.

13. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę poza UE – umowy międzynarodowe a ich brak (ryzyko podwójnego oskładkowania).

14. Wybrane aspekty praktyczne dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: całkowity przychód jako podstawa wymiaru (niezależnie od miejsca opodatkowania), dodatkowe benefity rzeczowe a podstawa wymiaru, zasady odliczania diet.

Nowy KRS -Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.

I.    Poniesienie kosztu ewidencja w zespole „4” i „5”  - ewidencja
1.    Uregulowania prawne  
1.1.    Ustawa o rachunkowości  
1.2.    KSR 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

2.       Wycena produktów na dzień powstania i ewidencja
2.1.    Ujęcie kosztu według miejsc powstawania
2.2.    Tworzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów
2.3.    Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych
2.4.     Konto 490 „Rozliczenie kosztów”

II.    Koszty produkcji podstawowej – ewidencja, ustalenie
1.    Koszty zespołu „5”
2.    Rozliczenie kont zespołu „5”
3.    Elementy kosztu wytworzenia
4.    Koszty bezpośrednie produkcji
5.    Pośrednie koszty produkcji
6.    Nieuzasadniona część koszów pośrednich produkcji
7.    Podział pośrednich kosztów produkcji - metody
8.    Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów
9.    Ustalenie zdolności produkcyjnych

III.  Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
1.    Podział kosztów wytworzenia na koniec okresu
2.    Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji
3.    Wycena produkcji w toku

IV.   Wyjście poza krąg kosztów – przykłady, ewidencja

V.     Uzgodnienie zmiany stanu

VI.    Wycena na koniec okresu
1.    Trwała utrata wartości – ewidencja, skutki podatkowe
2.    Inwentaryzacja produktów gotowych odpisanych w 100%
3.    Niedobory, nadwyżki produktów gotowych

VII.  Przeksięgowania na koniec okresu
1.    Ustalenie wyniku finansowego
2.    Prezentacja w sprawozdaniu finansowym

VIII. Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Przedsiębiorcy, prawnicy, osoby odpowiedzialne za rozliczenia księgowe i podatkowe, księgowi, biegli rewidenci  inne osoby zainteresowane tematyką opodatkowania transakcji międzynarodowych.

Celem szkoleń zamkniętych (wewnętrznych)jest realizacja usługi w oparciu o skonsultowane i wypracowane ze zleceniodawcą cele i metody. Dużą uwagę zwracamy na  prezentację sprawdzonych rozwiązań w praktyce, ważnym aspektem jest też dostosowanie tych dobrych praktyk do specyfiki działania instytucji.

Szkolenia zamknięte( wewnętrzne) mają charakter unikalnych programów szkoleniowych będących odpowiedzią na powstałe w Państwa instytucji potrzeby szkoleniowe. Wykazujemy dużą elastyczność w tworzeniu indywidualnych programów, które są odpowiedzią na Państwa zapytanie ofertowe. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobodnej wymiany doświadczeń, prowadzące w konsekwencji do wypracowania i rozwiązania powstałych problemów czy kwestii.
Warsztaty, szkolenia czy seminaria odbywają się z udziałem wysokiej klasy ekspertów,posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Bogate doświadczenie  na rynku usług szkoleniowych pozwala nam na realizację zamówień na wysokim poziomie, co z kolei  potwierdzone jest  licznymi referencjami.

Zespół Ekspertów


Roman Andrzejewski– ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego ,podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat) do niedawna  Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów

Artur Bartoszewski - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). W latach 1998 – 2002 studiował na studiach doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Od 03.2000 współpracuje z Katedrą Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, gdzie przygotował rozprawę doktorską pt. Konstruowanie strategii rozwoju kraju w warunkach integracji z UE. 27.11.2012 r. Rada Naukowa Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nadała mu tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Jest członkiem społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki oraz Prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 40 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw.

Witold Bojanowski- Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii, Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland, Telewizja Polska.

M. Krzysztof Bukowski- jest doświadczonym trenerem, doradcą biznesowym i konsultantem. Szkolenia prowadzi od 1995 roku (łącznie ok. 1.000 efektywnych godzin szkoleniowych). Jako wykładowca i trener jest bardzo wysoko oceniany przez słuchaczy, którzy doceniają wiedzę praktyczną i wysokie kompetencje w pracy z grupą szkoleniową. Pracował m. in dla Hortex Holding, Lyreco, Geovita, Alior Bank, Kongsberg Automotiv, Intar, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Sony Pictures, Epore, Totolotek, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Echo Investment, Ceramika Paradyż, Star Foods, Star Fashion, Delphi, Global Business Center, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo, Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT.

Mirela Chpmont- Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Michał Culepa- mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma Serwis prawno-pracowniczy od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1)Spółki jednostek samorządu terytorialnego (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2)Kadry i płace w instytucjach kultury (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3)13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne ODiDK, Gdańsk 2011
4)Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5)Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia Infor, Warszawa 2010
6)Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna. C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7)Prawo pracy i podatek dochodowy w JST BDG, Warszawa 2007 (współaut.)

Michał Gabrysiak- Manager w Spółce Doradztwa Podatkowego. Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4). Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania branży medycznej, finansowej, ubezpieczeniowej i deweloperskiej. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

Aleksander Gniłka- Doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilku pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych Doradca Podatkowy w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Marcin Grześkowiak- polski doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Członek International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie. Jest współautorem polskich i niemieckich książek dotyczących podatków i rachunkowości (m.in. „Polsko-niemiecki leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego” wydanie 3, DATEV eG, Norymberga czy „Das polnische Bilanz – und Steuerrecht”, wydanie 2, Erich-Schmidt-Verlag, Bielefeld) oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego. Jako wykładowca prowadzi też szkolenia przede wszystkim z zakresu międzynarodowych zagadnień podatkowych, których uczestnikami są zarówno doradcy podatkowi, jak i przedstawiciele działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach, współpracując przy tym m.in. z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie, firmą szkoleniową Management Circle we Frankfurcie n. Menem, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Radosław Ignatowski- prof. nadzw. UŁ dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ w Katedrze Rachunkowości, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości Międzynarodowej oraz funkcję kierownika Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości od 2004 r. Pełni funkcję koordynatora merytorycznego i wykładowcy dyplomowanego kursu „Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa”, opartego na programie ACCA. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejskiej Grupy Doradczej Sprawozdawczości Finansowej EFRAG w Brukseli. Współpracuje z praktyką, m.in. przy wdrażaniu MSSF oraz systemów sprawozdawczości finansowej w holdingach. Opublikował blisko 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu rachunkowości, głównie finansowej i międzynarodowej. Zasadniczo są one poświęcone problematyce harmonizacji rachunkowości oraz fuzji i przejęć w aspektach księgowych i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rafał Irzyński- Analityk rynków finansowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Prelegent i  trener  w zakresie szkoleń i konferencji dotyczących tematyki finansowej. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej i finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczaniu ryzyka walutowego. Posiada dyplom inżyniera e-biznesu oraz dyplom magistra finansów i bankowości. Jest autorem licznych raportów analitycznych spółek notowanych na GPW w Warszawie jak również raportów dotyczących oceny atrakcyjności wycen firm z rynku pierwotnego, które następnie są omawiane w branżowych mediach takich jak telewizja TVN CNBC Biznes, Parkiet czy Puls Biznesu. Kluczowe kompetencje szkoleniowe zdobył poprzez stały kontakt z problemami w zakresie finansów przedsiębiorstw w takich obszarach jak identyfikowanie słabych punktów, ocena zdolności do generowania gotówki, zarządzanie płynnością i rentownością działalności operacyjnej w różnych branżach. Przy tworzeniu raportów analitycznych współpracuje z zarządami, działami finansowymi oraz księgowymi największych polskich przedsiębiorstw. Dzięki ciągłej i bieżącej pracy analityka dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych tendencji w finansach wewnątrz firm jak również w obszarze b2b. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu inwestowania środków pieniężnych na rynku kapitałowym. Od kilkunastu lat jest czynnym inwestorem na giełdach i rynku FOREX. Swoje doświadczenie przekazuje firmom z sektora MŚP na zasadach consultingu. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie finansów przedsiębiorstw, matematyki finansowej, biznes planu, analizy finansowej i mikroekonomii. Prelegent m.in. w programie Akcjonariat Obywatelski, Akademia Tworzenia Kapitału czy też seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Mariusz Jabłoński – doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów  z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe użytkowników Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu prawa podatkowego. Od kilku lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy komercyjne oraz dla pracowników organów podatkowych.

Genowefa Kawecka Siuzdak-  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków  i uprawnień głównego księgowego”. Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym.  Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje  organów podatkowych,  orzecznictwo sądowe,  także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Wojciech Kieszkowski- Doradca podatkowy (nr 12619), absolwent WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, studiował również na Universitetet i Bergen (Norwegia). Karierę podatkową rozpoczynał ponad 10 lat temu w jednym z trójmiejskich wydawnictw prawniczych. Następnie, przez siedem lat pracował w zespole podatków pośrednich oraz podatków korporacyjnych w Ernst & Young (w Warszawie i w Gdańsku). Dziś jest jednym ze wspólników gdańskiej spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT i akcyzą, w tym zwłaszcza w międzynarodowych aspektach opodatkowania tymi podatkami. Ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, jest współautorem książek: „Podatki pośrednie w praktyce”  (wyd. ODDK, 2015) oraz „Mechanizm Podzielonej Płatności. Split payment. Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe. (wyd. Wolters Kluwer, 2018), a także autorem licznych publikacji w prasie branżowej i w Internecie. Wojciech Kieszkowski ma także bogate doświadczenie szkoleniowe oraz dydaktyczne. To jego ulubiony rodzaj zawodowej aktywności!

Konrad Knedler- CIA, CGAP, CRMA, LA ISO 27001, QA. Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.  Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym "Kontrola Finansowa". Współautor przepisów i regulacji wprowadzających system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów. Współautor cyklu szkoleń dla audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego.

Magdalena Kosicka- Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Prawnik, absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Realizowała szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Lasów Państwowych, urzędów gmin i licznych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki). Doradzała bądź stale współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej K2, Pandora, a także z sektorem publicznym. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych przetwarzanych przez działy kadrowe (w szczególności w związku z kontrolą pracowników) oraz dostępie do informacji publicznej.

Renata Kowalska- Główny Księgowy w spółkach z kapitałem zagranicznym, oraz notowanych na GPW. Zakończona aplikacja na biegłego rewidenta. Doświadczenie w obszarze badania sprawozdań finansowych, oraz w projektach o charakterze due diligence. Doświadczony wykładowca, posiadający nie tylko bogatą wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, ale również umiejętności dydaktyczne.

Michał Kowalski- dr nauk ekonomicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej, pracownik naukowy i wykładowca, wieloletni Doradca Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych, konsultant, trener/wykładowca szkoleń biznesowych. Ekspert z obszaru finansów korporacyjnych, zarządzania finansami, systemu controllingu i zarządzania kosztami, zarządzania i wyceną wartości przedsiębiorstw, BSC, M&A. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług, finansowej, bankowości, przemysłu, developerskiej, logistycznej, a także w administracji publicznej. Michał Kowalski zrealizował wiele komercyjnych projektów szkoleniowych między innymi dla: Zakładów Azotowych Puławy S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Agri Plus Polska, Impel S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojskowych Zakładów Lotniczych, Reiffeisen Bank Polska SA, BGŻ SA, Vaco Sp. z o.o, a także wiele szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Iwona Kozieł- Prawnik, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001:2005, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Brała udział w projektach audytorskich realizowanych dla Urzędów Gmin i Miast jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu, jak m.in. Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o., Vision Express Sp. z o.o. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla min: Kancelarii Sejmu RP, Urzędu Dozoru Technicznego, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Michał Krawczyk- Pracownik Spółki Doradztwa Podatkowego ,były pracownik organów podatkowych, trener, coach, absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. W latach 1999–2003 pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług. W latach 2003–2011 i 2012-2014 pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego. W latach 2011–2012 pracował w Spółce z o.o. jako Dyrektor Administracyjno-Finansowy. Obecnie pracuje w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, głównie w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego oraz podatków VAT i CIT. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie prowadzi szkolenia w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, w tym Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz podatków VAT i CIT. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Ewelina Lelito- Doradca podatkowy, biegły sądowy z zakresu finansów, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego („WPiA UJ”) oraz studium doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorantka z zakresu prawa finansowego WPiA UJ. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w tym także w międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników podczas kontroli podatkowej, także przed organami celnymi oraz urzędami kontroli skarbowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w spółkach doradztwa podatkowego (BDO, Deloitte), organie podatkowym oraz współpracując z kancelariami prawniczymi. Była, także doradcą podatkowym grupy kapitałowej, gdzie kierowała pracami zespołu księgowych i specjalistów podatkowych oraz menadżerem globalnego działu podatków międzynarodowych.

Izabela Maciejewska- Biegły rewident  z dużym doświadczeniem, absolwentka Politechniki Łódzkiej – mgr inżynier Podstawowych Problemów Techniki. Wieloletni wykładowca rachunkowości i finansów. członek SKwP, komisji szkoleniowej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,   członek Komisji ds. Standardów rachunkowości sektora publicznego Rady Naukowej SKwP Współautor podręczników z rachunkowości dla księgowych oraz z rewizji finansowej  dla biegłych rewidentów. Przez 12 lat pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w firmie o zasięgu międzynarodowym.  Przeprowadziła wiele analiz typu due dilligence, projektów związanych z reorganizacją systemu rachunkowości, optymalizacją procesów i kosztów działalności przedsiębiorstw ,  przekształcaniem sprawozdań na MSSF/MSR, wyceną wartości firm, tworzeniem dokumentacji cen transferowych. Specjalizuje się w rewizji sprawozdań finansowych, wycenie wartości firm,  procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek kapitałowych, optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej,  konsolidacji sprawozdań finansowych  oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Od  roku 2011  pełni funkcję Prezesa Rady  Regionalnego Oddziału  KIBR.

Krzysztof Jan Majczyk- Prawnik, usługowy księgowy, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Prawnego działającej w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, mgr prawa (UJ), mgr finansów i bankowości (UEK), absolwent Podyplomowego Studium Finansów i Bankowości UEK, absolwent Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UJ, autor kilkuset publikacji z ekonomii, rachunkowości, podatków, prawa cywilnego, prawa gospodarczego (Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer, Infor i inne), autor komentarza procesowego: Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej przed sądami administracyjnymi z uwzględnieniem spraw podatkowych (Beck 2013), w opracowaniu komentarz: Umowy gospodarcze. Wzory, Komentarz cywilny, podatkowy, księgowy, zasady prawne wraz z orzecznictwem SN i NSA (Wolters Kluwer 2016), doświadczony i uznany szkoleniowiec  zagadnień ekonomicznych, prawnych i podatkowych, wieloletni obrońca przedsiębiorców polskich przed polskimi organami fiskalnymi, administracyjnymi i sądowymi, wieloletni zastępca procesowy przed sądami administracyjnymi w  sprawach podatkowych, autor demokratycznych projektów ustaw o nadaniu bezstronności organom podatkowym, nadaniu merytorycznych uprawnień procesowych kasacyjnym sądom administracyjnym, min dla Ministerstwa Finansów. Na szkoleniach ceniony za wysoki poziom merytoryczny, jasną ekonomiczną analizę skutków decyzji prawnych i bezpośredni kontakt z uczestnikami,

Paweł Małecki- dr inż. doradca podatkowy wpis nr 349, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest byłym nauczycielem akademickim z 24 letnim stażem. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. działając w ramach Kancelarii Doradców Małecki i wspólnicy sp. zoo.  W 1997 r zdał egzamin na Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 1998 r zdał egzamin na doradcę podatkowego. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarza do ustawy o podatku VAT, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Komentarz do ustawy o CIT jest aktualizowany co roku i wydawany nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. zoo.  Publikuje regularnie artykuły lub wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym gazet Rzeczpospolita oraz Gazeta Prawna.  Od 2001 roku do 2007 r.  był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Od 2010 r. jest ponownie członkiem tej Komisji. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych, na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Instytucie Konsultantów Europejskich (wykłady z zakresu podatki w projektach europejskich) i innych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne firmy. Od kilku lat doradza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych w projektach realizowanych przez Agencję i jej beneficjentów. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa podatkowego dla PARP i innych instytucji. Występuje jako pełnomocnik reprezentując podatników przed Wojewódzkimi  Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawach podatkowych.

Magdalena Michałowska- praktyk, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych, w tym również zamówień realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE; trener; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie; związana z zamówieniami publicznymi od 1995 roku; doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007 (realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z środków UE). Audytor/ Kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich – certyfikat nadany przez Instytut Konsultantów Europejskich.

Mariusz Nowak- Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Marcin Otręba- Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelini wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej. Zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Piotr Passowicz- Doradca podatkowy, nr wpisu 10226. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym (m. in.  Ernst & Young Sp. z o.o.). Obecnie prowadzi działalności doradczą w ramach samodzielnej kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca, przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie przedsiębiorstw, firm szkoleniowych oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego ds. Monitoringu Orzecznictwa. Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Jako ekspert podatkowy wielokrotnie uczestniczył w opiniowaniu projektów legislacyjnych oraz w posiedzeniach komisji parlamentarnych.

Tomasz Paszkowski- Ekonomista, doradca podatkowy. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w kancelarii Rotthege Wassermann & Partner GbR w Niemczech oraz w kancelarii Jeschke Rentflejsz Dasiewicz Sp. z o.o. Aktualnie wspólnik w kancelarii: Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k. Praktyk, specjalizujący się w tematyce cen transferowych, podatków międzynarodowych oraz specjalnych stref ekonomicznych. Prelegent szkoleń w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Marek Rotkiewicz- prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor 25 książek i ponad 1500 artykułów z tego zakresu. Napisał m. in.:
- Zatrudnianie niepełnosprawnych – poradnik dla pracodawcy i pracownika, Wyd. ODDK 2008 r
- Optymalizacja kosztów pracy, Wyd. C. H. Beck 2009 r.
- Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. C. H. Beck 2009 r.,
- Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń., Wyd. C. H. Beck 2013 r.
Doświadczony trener na szkoleniach – przeprowadzonych pond 2500 godzin szkoleniowych.

Małgorzata Rzeszutek- Dr, Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właściciel kancelarii podatkowej, audytor podatkowy. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz w dziedzinach pokrewnych. Ekspert w zakresie podatku VAT, CIT i PIT. Wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich oraz prowadzenie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego pozwoliły naszemu ekspertowi na uzyskanie rozległej i rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego zarówno w jego aspektach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, który gwarantuje przystępne przekazanie wiedzy, a ponadto proponuje  niestandardowe rozwiązania problemów, z którymi spotykają się pracownicy działów finansowo-księgowych.

Wojciech Safian- Założyciel i właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło już ponad 1000 osób.

Paweł Sałdyka- Doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Specjalność: Rachunkowość i auditing, ukończył również Studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami”  na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezes Zarządu oraz wspólnik biura rachunkowego. Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży , w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Jest autorem i konsultantem szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor „Biuletyn Głównego Księgowego”. Autor książek wydanych przez Oficynę Wydawniczą Unimex: „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania”, „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” oraz współautor leksykonu „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 2016”. Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Prowadzi kursy dla kandydatów na samodzielnych księgowych. Przeprowadził blisko 2.000 godzin szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości i podatków. Ceniony wykładowca, przekazujący wiedzę w przejrzysty sposób.

Piotr Senkus- DR HAB. Ekonomista, Analityk Procesów Biznesowych, Audytor Wiodący, Szkoleniowiec. Autor książki: Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej – sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non-profit oraz wielu publikacji naukowych o charakterze praktycznym dotyczących doskonalenia zarządzania z wykorzystaniem orientacji procesowej. Prowadzący związany jest naukowo i poprzez projekty praktyczne z zagadnieniami takimi jak zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie, jakością, zarządzanie wiedzą, obronność, zarządzanie bezpieczeństwem itp. W zakresie realizowanych projektów naukowych, szkoleniowych lub optymalizacyjnych współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi w USA, Niemczech i Polsce, min. WV, Sitech, Bartex, jednostkami administracji publicznej- min.: Ministerstwo Finansów, Urzędy administracji rządowej i samorządowej oraz Uczelniami Wyższymi min.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Harvard University (USA), Aleksandro Stulginskio Uniwersytetu (Litwa).

Ewelina Skwierczyńska – Senior Tax Consultant w firmie doradztwa podatkowego; w trakcie obrony tytułu doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa. Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca i szkoleniowiec, m.in. dla: Akademia Kształcenia Kadr,

Maciej Soprych- Od ośmiu lat prowadzi działalność doradczą w zakresie międzynarodowych krajowych standardów rachunkowości. Manager finansowy z doświadczeniem międzynarodowym. Konsultant Banku Światowego z zakresu połączeń jednostek gospodarczych rozliczanych według MSR, US GAAP i UoR. Udzielił ponad 1 000 porad z zakresu MSR, UoR i prawa podatkowego. Od ponad 10 lat zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Posiada doświadczenie we wdrażaniu międzynarodowych standardów rachunkowości. Uczestniczył w projektach polegających na wdrażaniu systemów księgowych, systemów raportowania zarządczego, oraz innych narzędzi automatyzujących pracę działu finansowo księgowego. Członek ACCA od 2009 r.

Mirosław Stasik- CIA, ACCA, CRMA, LA ISO 27001, QA. Doświadczony audytora sektora publicznego i sektora prywatnego, swoje doświadczenie zdobywał w audycie międzynarodowych korporacji oraz polskim sektorze publicznym. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, były członek Zarządu IIA Polska. Prowadził liczne projekty międzynarodowe, w tym dla  Parlamentu Europejskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Współpracował z wieloma urzędami i ministerstwami w Polsce. Współautor cyklu szkoleń dla audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego. Ekspert w dziedzinie audytu finansowego.

Jarosław Wejman- prawnik, doradca podatkowy. Swoje ponad 15 letnie doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej, dużym koncernie zagranicznym oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej. Aktualnie wspólnik w kancelarii: Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k. Praktyk specjalizujący się w podatkach pośrednich.  Prelegent wielu szkoleń w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Tomasz Wojewoda- Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego. Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

Justyna Beata Zakrzewska- biegły rewident nr 10374, ACCA Member  (the Association of Chartered Certified Accountants), Zastępca Przewodniczącego Rady Członków ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) w Polsce,  Członek Komisji ds. Ewidencji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  Wykładowca z dziedziny Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)  a także:
•    Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości.
•    W 2012 ukończenie kursu dla kandydatów na Doradców Podatkowych
•    Od 2007 r. członek Grupy Technicznej przy Oddziale Regionalnym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie specjalizującej się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej.
•    Współtłumacz i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”.
•    W 2010 r. współautor książki do obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów „Badanie Małych i Średnich Jednostek wg polskich standardów i Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej ”.
•    W 2009 Ekspert Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej i Norm Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Michał Zdyb- Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, doradca podatkowy posiadający dziesięć lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał Zdyb jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Koszt uczestnictwa:
• cena jest kalkulowana indywidualnie,
I jest zależna od tematu, ilości osób, miejsca, ilości dni, innych dodatkowych oczekiwań.

Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prosimy Pamiętać, że koszty noclegów i wyżywienia nie podlegają refundacji.

Cena obejmuje:
Wszystkie ustalone elementy, mogą to być min.
• -uczestnictwo w szkoleniu

• -serwis kawowy, obiad, noclegi, dowóz uczestników, atrakcje regionalne

• -materiały szkoleniowe, pomocnicze

• -certyfikaty ukończenia

Płatności:
• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:
• Szkolenia realizujemy w dowolnie wskazanym miejscu w kraju i za granicą,

• w siedzibie firmy lub poza nią

Informacje:
• Tel.    601-955-320

• Fax.  (46)8332636

• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

06.07

2021

06.07

2021

06.07

2021

14.07

2021

27.07

2021

27.07

2021

10.08

2021

24.08

2021

Przegląd zmian podatkowych 2021-Zmiany VAT, CIT, PIT, Ryczałt, Faktury

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.08

2021

24.08

2021

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie. Informacje uzyskane podczas szkolenia pomaga mi bardziej profesjonalnie podejść do pracy."

"Szkolenie rozwiało moje wątpliwości dotyczące wybranych aspektów związanych z podróżami służbowymi. Prowadzący odpowiada na pytania i zachęca do ich zadawania."

"Temat został wyczerpany. Prowadzący omawiał zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały."

"Szkolenie pozwala na uniknięcie popełniania błędów w załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym."

„Szkolenie prowadzone przez wspaniałą prelegentkę , która prowadziła szkolenie merytorycznie a zarazem bardzo interesująco.”

"Szkolenie prowadzone w sposób rzeczowy i merytoryczny na wysokim poziomie. Zagadnienia i problematyka omawianych zagadnień wyjaśniana była w sposób zrozumiały i szczegółowy"

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

"Jestem bardzo zadowolona z przeprowadzonego szkolenia. Polecam"

"Szkolenie przeprowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały, dobry kontakt wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Ciekawe przykłady na każdy z poruszanych tematów."

"Szkolenie zawierało dużo praktycznych i merytorycznych treści z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Pracy. Ważne było, że po każdym omówionym zagadnieniu uczestnik miał możliwość w zadawaniu pytań na omawiany temat."

X